Copy
Nieuwsbrief februari 2017
View this email in your browser

Beste leden,

Wij danken allen die ons nu en in het verleden hebben gesteund door hun lidmaatschap van VZW Scelliana, beheerder van het museum. Zonder de bijdragen van de onze leden, steunende leden, ereleden, beschermleden en sponsors kan het museum niet verder. 
De eenmalige toelage van de Provincie Antwerpen, waarvoor dank, was welkom in 2016. Omdat het departement Cultuur versast van de Provincie Antwerpen naar de Vlaamse Regering kunnen we spijtig genoeg geen aanspraak maken op enige vorm van subsidie in 2017.
Ook de toelage van de gemeente Willebroek was een opsteker, eveneens dank. In 2017 verwachten wij opnieuw deze vrije toelage van de gemeente voor onze werking.

Aan allen, 

De voorbije jaren waren erg gunstig voor het museum. Met onze harmoniumconcerten konden we een ruim maar toch intiem publiek aantrekken. De zondagnamiddagen met Niels Grundtvig Nielsen aan het harmonium vielen goed in de smaak evenals de koffie met een toetje.

In 2017 plannen we een ledenconcert op een nog te bepalen datum. Wegens wegenwerken in Klein-Willebroek zal het museum soms moeilijk te bereiken zijn. Daarom zal het harmoniummuseum dit jaar enkel open zijn op de zondagen in APRIL tot en met SEPTEMBER. Op weekdagen en zaterdagen uitsluitend na afspraak of reservatie. Een seintje voor uw bezoek en wij doen open. Leden gratis, groepen vanaf 15 personen aan 5 euro p.p. rondleiding en tas koffie inbegrepen.

Wil je het museum steunen dan kan je makkelijk lid worden aan een jaarlijkse bijdrage:

  • Lid: €20
  • Steunend lid: €30
  • Erelid: €50
  • Beschermlid: €125

Het lidgeld kan je storten op het rekeningnummer:
BE36 8600 1185 3681

Nieuw sinds 2016, je kan Sponsorlid worden door elke maand, per bestendige opdracht bij uw bank, eenzelfde klein bedrag (€5-€10-€15) over te maken op het speciale rekeningnummer: BE 45 1030 4109 1389. Vele kleintjes maken een groot geheel.

Met veel genoegen kunnen wij u melden dat wij aan een nieuwe website aan het werken zijn en hopen u die eerstdaags te kunnen voorstellen. Ook deze nieuwsbrief krijgt u in een ander jasje en wordt ook afgedrukt voor de leden zonder e-mailadres. De vroegere info’s zullen hiermee vervallen. Bezoek ons ook op “Facebook” met regelmatig nieuws en foto’s van het museum.

Dat alles hebben we te danken aan onze nieuwe medewerkster: Jolein Roemendael, zij zal het digitale voor haar rekening nemen.

Graag tot in het museum! 

Met dank aan onze Sponsors en Beschermleden:

Lions Club Klein-Brabant– CRERA cvba, Provincie Antwerpen, gemeente Willebroek
Betonfabriek FR; Coeck Niel; Patisserie Lauwers Schelle, Foto Studio 58 Aartselaar en Niel; Brandstoffen Hens-Van Meulder Eikevliet; 
Eet-& Dessertkaffee Sachetti’s Klein-Willebroek; Pizzeria Da Peppe Klein-Willebroek; Verzekeringsmakelaar Revanas Hemiksem
Facebook
Website
Harmonium Art museuM

Locatie: voormalige kerk O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis in Klein-Willebroek
Beheerder: vzw Scelliana, Provinciale Steenweg 24 bus 7, 2627 Schelle
Ondernemingsnummer: 0441438288
E-mail: harmonium.art@skynet.be 
Website (voorlopig): http://www.harmoniummuseum.centerall.com