Copy
Nieuwsbrief Will2Sustain | oktober - 2018
View this email in your browser
 
Nieuwsbrief 

Will2Sustain
Inleiding
Het is tijd om u op de hoogte te brengen van de initiatieven en projecten waar wij bij betrokken zijn. Wij beschrijven ook belangrijk nieuws over verduurzaming, inspirerende tips en de laatste ontwikkelingen binnen onze organisatie. 

 
Agenda 
 • 8 -13 oktober 2018: Week van de Duurzaamheid in gemeente Oldebroek, zie: https://www.weekvanduurzaamheid.nl/ waarbij Will2Sustain twee bijdrages levert: op 10-10 zal Geert Jan Prins in de avond een lezing verzorgen over 9 jaar advisering in duurzame ontwikkeling en op zaterdag 13-10 doen wij mee aan de informatiemarkt bij kwekerij Hoekert, waar wij gratis onze duurzaamheidsscan voor woningen doornemen met inwoners uit de gemeente. Aanmelding voor de lezing graag via prins@will2sustain.com
 • 9 oktober 2018: OnuitPutte(n)lijk Duurzaam bijeenkomst Postillion hotel. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met onuitputtenlijkduurzaam@gmail.com
 • 10 oktober 2018: Landelijke dag van de duurzaamheid, zie http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/ en http://www.dagvandeduurzaamheid.nl/activiteiten/activiteit.php?ID=18903
 • Donderdag 8 november najaarsbijeenkomst Noordwest Veluwe Verduurzaamt bij voetbalvereniging Owios in Oldebroek. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met prins@will2sustain.com 
 • Woensdag 14 november bijeenkomst Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost Nederland in de Veldschuur te Rouveen. Voor meer informatie: dekraker@will2sustain.com 
 • Donderdag 22 november: Geert Jan Prins in radioprogramma Kennis van Zaken op LOCO radio van 17 to 18 uur. 
 
Teamnieuws  

Stagiaire Kim Sollie

Kim Sollie is 24 jaar en woont in Oosterwolde (GLD). Zij heeft van mei tot en met september gewerkt aan haar afstudeerstage bij Will2Sustain. Na haar bachelor Plantenwetenschappen is zij de Master Plant Sciences in Wageningen gaan doen. Het onderwerp van haar afstudeerstage bij Will2Sustain was natuur- en CO2 compensatie op de Noord-Veluwe. Om te kijken wat er op korte en lange termijn mogelijk is, maakte ze een business case voor Will2Sustain. Natuur- en CO2 compensatie is belangrijk, omdat er de afgelopen jaren veel biodiversiteit verloren is gegaan in Nederland en omdat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is toegenomen. 

Deze vormen van compensatie zijn realiseerbaar door de aanplant van planten, bomen en struiken. Kim heeft in kaart gebracht welke planten relatief veel CO2 vastleggen en wat dit kan opleveren. Ze keek daarbij ook naar de mogelijkheid voor bijvoorbeeld herplanten van hagen in de regio. Het rapport is inmiddels af en gepresenteerd en Kim ontving een mooi cijfer, namelijk een 8, voor haar stage.

Wij publiceren haar rapport binnenkort op onze website, maar mocht u al op kortere termijn het rapport willen ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met Geert Jan via prins@will2sustain.com. Will2Sustain zoekt nu naar proefprojecten om vanuit Kim haar rapport toe te werken naar inrichtingsplannen voor specifieke locaties. Ondersteuning van bijv. een stagiaire of afstudeerder is daarbij zinvol. Kim gaat nu een korte wereldreis maken en begint vanaf januari 2019 aan een baan in het verlengde van haar studie, te weten bij een bedrijf gespecialiseerd in plantenveredeling in Andijk. Wij danken Kim voor haar inzet en zijn blij met het eindresultaat van haar werk. 


 Afscheid junior consultant Lisa van Welie

Na 9 leerzame maanden bij Will2Sustain ben ik in juli aan een nieuwe uitdaging begonnen bij Squarewise als Transitiemaker in Opleiding. Squarewise is een bureau dat werkt met de missie om de duurzame transitie te versnellen. Dit doen zij door het realiseren van icoonprojecten en door op een creatieve manier partijen te verbinden. Hier zal ik voornamelijk werken aan innovatieve projecten rondom de energietransitie. Super gemotiveerd om ook hier te werken aan het realiseren van blijvende duurzame verandering! Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat mij is gegeven en hoop natuurlijk dat jullie blijven doorgaan met het verduurzamen van jullie organisaties. Met de presentatie van het klimaatakkoord is het immers duidelijker dan ooit, er is geen weg terug, alleen maar duurzaam vooruit! 

Nieuws van onze klanten 

CO2-jaarverslag Van Gelder Groep 

Het CO2-jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten die in 2017 zijn ontplooid om de CO2-uitstoot van de Van Gelder Groep te reduceren. Evenals initiatieven binnen de sector, keten en de regio met betrekking tot CO2-reductie. In het jaarverslag leest u onder meer over de doelstellingen, de voortgang om de CO2-uitstoot te verminderen, recent uitgevoerde acties en voorgenomen maatregelen. 
http://files.m13.mailplus.nl/user2110204/6658/Jaarverslag%20CO2%20VG%202017%20(1).pdf
 
MVO Zelfverklaring Baars transport b.v.

Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke kernwaarden voor het familiebedrijf Baars. Dit staat voorop bij de verschillende civiele-, infra- en milieuprojecten die dit veelzijdige bedrijf uitvoert. Baars is constant op zoek naar manieren om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Baars heeft op 8 januari 2018 de MVO Zelfverklaring gepubliceerd.
https://www.baars.nl/baars-publiceert-mvo-zelfverklaring/
 
Maatschappelijk jaarverslag 2017 Prins Bouw

Prins Bouw presenteert het zesde Maatschappelijk jaarverslag. Begin 2013 ontving Prins Bouw het certificaat MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). In 2015 werd het niveau 3 op de CO2 prestatieladder behaald en in 2017 kreeg het bedrijf de erkenning als restauratiebedrijf. Deze aspecten onderstrepen onder meer dat Prins Bouw zijn verantwoordelijkheid neemt in zowel de bouw als maatschappelijk. 
http://www.prinsbouwbv.nl/files/nieuws/File/Maatschappelijk%20jaarverslag%202017/Maatschappelijk%20Jaarverslag%202017.pdfOndersteuning Mourik Groot-Ammers

Wij hebben Mourik Groot-Ammers mogen ondersteunen bij het onderhoud van hun CO2 Prestatieladder niveau 5 certificaat. De samenwerking liep tot en met eind augustus 2018. 

Workshops 

In april mochten we bij Netterden een tweede workshop verzorgen om hun duurzaamheidsstrategie vast te stellen. Dit aan de hand van The Natural Step methodiek. Vanuit deze strategie kan Netterden weloverwogen besluiten nemen t.a.v. de instrumenten die zij toe gaat passen.   

Voor Nuborgh College Oostenlicht mochten wij een The Natural Step workshop faciliteren. Dit is gedaan in het Enexis huis in Zwolle, een inspirerende setting voor een strategische sessie over duurzaamheid! Zie: https://www.enexishuis.nl/zwolle/blog-en-inspiratie/enexis-huis-als-workshop-locatie/


 
Met de directie van Bieze Food Group is begin juni ook een strategiesessie gehouden over duurzaamheid, wederom aan de hand van The Natural Step methodiek.
 
Met het senior management van Boomkwekerij Hoekert is in juni ook een strategiesessie gehouden. Dit is uitgemond in een actieplan voor de verduurzaming van het bedrijf.


De volgende klanten hebben wij ook begeleid bij hun MVO jaarverslagen over 2017: 
 • Netterden Zand en Grind: zie http://www.netterden.com/wp-content/uploads/2018/07/MVO-Jaarverslag-Netterden-webversie.pdf
 • Jan Bakker: zie https://www.janbakker.nl/wp-content/uploads/2018/07/MVO-Jaarverslag-Jan-Bakker-2017.pdf

Bijeenkomsten

De afgelopen periode is Will2Sustain ook weer betrokken geweest bij diverse bijeenkomsten.
 
OnuitPutte(n)lijk Duurzaam: Geert Jan heeft de halfjaarlijkse bijeenkomst van dit duurzaamheidsinitiatief in Putten voorgezeten.
 
Sectorinitiatief Brandstofreductie: we hebben een prachtige bijeenkomst georganiseerd en gehouden in de Veldschuur in Rouveen voor de deelnemers van het sectorinitiatief brandstofreductie Noordoost Nederland. Met twee prima sprekers en een interactief workshop deel is er veel inspiratie opgedaan, maar ook veel gewerkt. De locatie was gekozen omdat het zo ongeveer de centrale plek is als we de vestigingen van de deelnemers bekijken. Besloten is de plenaire bijeenkomsten vanaf nu bij de Veldschuur te blijven organiseren.


 
De Noordwest Veluwe Verduurzaamt: in mei hebben we de halfjaarlijkse plenaire bijeenkomst van de Noordwest Veluwe Verduurzaamt gehad. Dit was in de Huiskamer van Wezep. De sociale dimensie van verduurzaming stond centraal en er waren mooie bijdragen van Stichting Present en de gemeente Oldebroek. Een positieve ontwikkeling is ook dat er een bestuur is geformeerd voor het initiatief.


 
Will2Inspire: in juni hebben we een topbijeenkomst gehad vanuit Will2Inspire bij het duurzame bouwproject Diamondiaal in Almere. Stefan van Uffelen sprak daar en wij hebben een rondgang gehad over het terrein en ook hier stond duurzaamheid niet enkel in teken van energie, maar werden sociale en ecologische aspecten ook meegenomen. Prima dus, en een inspirerende locatie voor een ieder die interesse heeft in verduurzaming, want deze wijk in Almere staat bol van duurzaamheid en juist ook vanuit creativiteit.

Diverse klanten hebben recentelijk hun MVO jaarverslagen met onze steun gepubliceerd waaronder: 
 • Netterden Zand en Grind B.V., ziehttp://www.netterden.com/wp-content/uploads/2018/07/MVO-Jaarverslag-Netterden-webversie.pdf
 • Jan Bakker B.V., zie: https://www.janbakker.nl/wp-content/uploads/2018/07/MVO-Jaarverslag-Jan-Bakker-2017.pdf
Nieuwe projecten 

Baars KAM: Will2Sustain ondersteunt Baars uit Nieuwland interim bij het onderhoud van haar KAM systeem. Dit is een uitbreiding van de opdracht die wij bij hen mogen uitvoeren inzake bereiken niveau 5 van de CO2 Prestatieladder. Recentelijk verscheen er een mooie bedrijfsfilm van Baars welke u kunt bekijken via deze link: https://www.baars.nl/baars-te-zien-bij-rtl-z-in-how-its-done/ Daarnaast ondersteunen wij Baars bij MVO en ze hebben hun prestaties op dat vlak samengebracht op deze webpagina, zie: https://www.baars.nl/over-baars/duurzaamheid/
 
Renewi: in samenwerking met Martin Vos van Vos Advies mogen wij deze grote afvalverwerker begeleiden bij het behalen van niveau 5 van de CO2 Prestatieladder. Voor meer informatie over deze klant, zie: https://www.renewi.com/nl


 
Vos Zand en Grind: bij Vos Zand en Grind uit Ellertshaar begeleiden wij het traject voor publicatie van de MVO Zelfverklaring o.b.v. de ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast werken wij met hen samen voor de ontwikkeling van een beheersplan voor een winning waarbij er ook aandacht is voor natuur/ CO2 compensatie. Voor meer informatie over deze klant, zie: www.zandkorrel.nl
 
Energieke Regio: wij werken samen met Energieke Regio en wij mogen energiescans uitvoeren bij verschillende klanten via deze samenwerking.

Tevens mogen we ondersteuning geven aan de vernieuwingen van de MVO zelfverklaringen van Van Werven en EPOS.  

We worden ook actiever in de afbouwsector na een presentatie voor de brancheorganisatie NOA. Daarnaast mogen we een nieuw traject tot MVO zelfverklaring begeleiden bij Wezendonk, ook een zand- en grindwinning. Ook mogen we een strategiesessie organiseren voor SPAR inzake duurzaamheid en zijn we momenteel druk met stakeholderonderzoeken voor o.a. Den Hartog. 

Het is druk en we kunnen capaciteit gebruiken. We zijn op zoek naar:
een (junior) consultant; 
 • een stagiaire ter ondersteuning van de Noordwest Veluwe Verduurzaamt, een initiatief met inmiddels meer dan 30 deelnemende organisaties; 
 • een stagiaire ter ondersteuning van het Sectorinitiatief Brandstofreductie Noord-Oost Nederland met meer dan 20 deelnemers waaronder Van Gelder, Siers Groep, A.Hak, Schagen Groep, Alsema, Ter Riele, T. Pater e.a. 
 • een stagiaire/ afstudeerder ter ondersteuning van de volgende stap in het realiseren van CO2 compensatieprojecten in de eigen regio, met een focus op concrete inrichtingsplannen voor terreinen. 
 • Weet u iemand uit uw netwerk die mogelijk geïnteresseerd is in een van deze functies? Gelieve dan contact op te nemen met Geert Jan. 
 
Leestips

Nederlandse primeur; circulair cement schudt vervuilende betonsector op
Voor het eerst is het mogelijk cement terug te winnen uit beton en daarmee opnieuw beton te maken. Als eerste ter wereld is de Nederlandse onderneming Rutte Groep er in geslaagd een machine te bouwen die dat kan. (Bron: Trouw)
https://www.trouw.nl/groen/nederlandse-primeur-circulair-cement-schudt-betonsector-op~a3803a9f/

Oproep om verder te gaan dan People, Planet en Profit
De grondlegger van de 3Ps, bekend jargon in MVO-land, John Elkington publiceerde op 25 juni jl. een kritische analyse op o.m. MVO verslagen. Hij stelt dat van de 3Ps directeuren enkel worden beoordeeld op de profit en niet op doelen rond planet en people en dat de ambitie hoger moet: een verduurzamingsstrategie moet snelheid en schaal hebben om echt duurzame impact te genereren. Hierbij de link: https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it

Energiebesparing informatieplicht komt er aan! 
Deze regelgeving gaat al in in het nieuwe jaar! Zie: https://informatieplichtenergiebesparing.nl/
Via de Energieke Regio adviseert Will2Sustain hierin. Het is goed u tijdig voor te bereiden. 

Een nieuwe smartphone? 
Kijk eens naar: https://www.greenmobile.nl en/ of https://www.fairphone.com/nl/

Tenslotte nog een stuk reflectie tijdens economische groeiperikelen
Zie: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/melkveehouder-sjoerd-miedema-50-veranderde-van-standpunt-over-biologisch-boeren-het-past-bij-mijn-hart-voor-de-natuur-~b79c16c2/
 
The Natural Step

Dit is een methodiek om een duurzaamheidstrategie te ontwikkelen bij organisaties, oftewel een methodiek om een kader te geven, een richting te geven aan je inspanningen qua verduurzaming. The Natural Step is ontwikkeld door een instituut in Zweden en bestaat uit 4 stappen die in de figuur hieronder zijn aangegeven.Wij passen het toe bij onze nieuwe MVO trajecten waarbij het organisaties gaat om echt verduurzaming en minder om bijv. een extra certificaat aan de muur.
 
 • De eerste stap bestaat uit het formuleren van een visie, dus: waar willen we naar toe met het duurzaamheid, wat willen we bereiken, wat is eigenlijk onze duurzame ‘droom’?
 • De tweede stap bestaat uit het vaststellen waar een organisatie nu staat qua duurzaamheid.
 • De derde stap is te bepalen hoe we vanuit het besef waar we nu staan toe kunnen werken naar de droom, de visie. Dit is een creatief proces waarbij we gezamenlijk via werkvormen gaan brainstormen. Het resultaat is een lijst aan mogelijke creatieve oplossingen om van de huidige situatie naar de droom toe te werken.
 • De laatste stap is te bepalen welke criteria we toepassen om het kaf van het koren te scheiden qua creatieve oplossingen: welke activiteiten dragen bij aan ons doel en passen echt bij het duurzaamheidsdenken, maar ook bij bijv. praktische uitvoerbaarheid. Het resultaat is een actieplan, dat is ontstaan vanuit een visie, waarbij allerlei oplossingen de revue passeren en dat vanuit een inzicht van waar we nu staan.
 
Daarmee ontstaat een duidelijk stappenplan, een kader voor de verduurzaming van en organisatie, een kader dat we kunnen communiceren en het helpt de neuzen dezelfde richting op te krijgen.  

 
Overig nieuws

Presentatie sectie Grootbedrijven

Geert Jan Prins mocht eind mei een presentatie over verduurzaming verzorgen aan de sectie Grootbedrijven van de brancheorganisatie Nederlandse Ondernemingsvereniging van Afbouwbedrijven (NOA). Eén van onze klanten, Boeve Afbouw, had Will2Sustain bij NOA geïntroduceerd. De presentatie is zeer positief ontvangen en momenteel loopt er een vervolg, waarover meer in de volgende nieuwsbrief.Kennis van Zaken LocoFM 
 
Voor de Loco, de lokale radio in de gemeente Oldebroek, heeft Geert Jan Prins twee programma’s mogen vullen over de people en profit kant van verduurzaming. Wellicht zijn deze voor geïnteresseerden met wat zoeken terug te luisteren.
 
Vijfde lustrum FORM International 

Geert Jan Prins heeft na zijn studie ontwikkelingseconomie drie jaar gewerkt bij FORM Ecology Consultants, destijds nog een dochter van Wijma Kampen. Na terugkeer uit Soedan, heeft Geert Jan nog eens twee jaar gewerkt, toen bij FORM International, inmiddels verzelfstandigd als bedrijf en werkend vanuit Hattem. In deze jaren mocht hij werken aan de verduurzaming van bosbeheer en deed hij zijn eerste ervaringen op met certificering, o.a. voor FSC. In juni hield FORM Internationaal een lustrum omdat zij 25 jaar bestond. Samen met Kim Sollie is Geert Jan daarheen geweest en ook via deze weg feliciteren wij dit mooie bedrijf nogmaals met hun lustrum, en spreken wij de wens uit dat ze nog jaren door mogen gaan met de combinatie advisering rond duurzaam bosbeheer en het daadwerkelijk ontwikkelen van nieuwe plantages.Initiatiefvoorstel klimaatwet
 
Op initiatiefvoorstel van een aantal Tweede Kamerleden verandert het Nederlandse klimaatbeleid. Het Klimaatakkoord, dat op 12 december 2015 in Parijs tot stand kwam, heeft als hoofddoel de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim beneden de twee graden te houden. Voor 2030 moeten broeikasgassen met minimaal 55% gereduceerd zijn, en voor 2050 met minimaal 95% (t.o.v. 1990). Het initiatiefvoorstel is ingediend door GroenLinks, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie. Dit betekent dat Nederland moet investeren en maatregelen moet nemen om bij te dragen aan het bereiken van een klimaat neutrale samenleving.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34534

Serieuze plannen verduurzaming in Regeerakkoord

Op 10 oktober 2017 verscheen het nieuwe Regeerakkoord voor de periode 2017-2021 van het kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dit Regeerakkoord heeft veel aandacht voor verduurzaming, zoals onder meer blijkt uit de volgende statements uit dit akkoord:
 • “We pakken de uitdaging van de klimaatverandering aan Nederland wordt duurzaam.” (pag. 1)
 • “We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot forst gaan verlagen.” (pag. 2)
 • “Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie wordt verhoogd, waarmee voor 20.000 extra personen de mogelijkheid voor beschut werk ontstaat.” (pag. 26)
 • “Corporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert hier 100 miljoen euro per jaar voor.” (pag. 31)
 • Een hele paragraaf is besteed aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. “Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden.” (pag. 32).
 • “De mogelijkheden voor regionale en sectorale proefprojecten worden vergroot.” (pag. 33). Op pagina 38 wordt een bedrag genoemd van 300 miljoen euro per jaar.
 • Ook aandacht voor beprijzing van milieuschade, mogelijkerwijs ook via een vliegbelasting (pag. 36).
 • “De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten.” (pag. 38).
 • “Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.” (pag. 39).
 • “Als onderdeel van de klimaatopgave worden de afspraken uit het rijksbrede programma circulaire economie en de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord uitgevoerd.” (pag. 46).
   
We gaan in deze nieuwsbrief geen politiek debat opstarten, maar het moge duidelijk zijn dat onze regering serieuze plannen heeft qua verduurzaming. Het gehele regeerakkoord is na te lezen via www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst
Geert Jan heeft een samenvatting gemaakt en u kunt zich tot hem richten als u kopie wilt ontvangen. 

Bedankt voor uw aandacht!  


 
 
 
Website
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn


Contact

Postadres:
De Hagen 8
8096 MB Oldebroek


Bezoekadres:
Stouwdamsweg 4, 8096 BB,
Oldebroek

Mobiel: +31 (0)6 52646700
E-mail: prins@will2sustain.com
Web: www.will2sustain.nl
Wilt u de manier waarop u deze e-mails ontvangt veranderen?
wijzig uw gegevens of afmelden nieuwsbrief


© 2018, Will2Sustain, All rights reserved.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Will2Sustain · Stouwdamsweg 4 · Oldebroek, Ge 8096 BB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp