Copy
Nieuwsbrief Will2Sustain | januari 2023
View this email in your browser
 
Nieuwsbrief 

Will2Sustain
Gelukkig Nieuwjaar!   

Een gelukkig 2023 toegewenst! Ik hoop dat uw plannen, verwachtingen en misschien zelfs dromen verwezenlijkt mogen worden, in goede gezondheid.

Foto: Landgoed Welna, oktober 2022

Wat is er gebeurd? 
Sinds de vorige nieuwsbrief ben ik vooral druk geweest met het uitvoeren van een stakeholderonderzoek ten behoeve van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor Jan Bakker. Via zo’n onderzoek leg je vast welke MVO-onderwerpen de belanghebbenden, stakeholders, van de organisatie belangrijk vinden. Ook krijg je feedback op je functioneren en kun je gericht MVO-doelstellingen vaststellen, onderbouwd door de uitkomsten van de stakeholderanalyse. Praktisch gezien betekende het het ontmoeten van allerlei klanten en leveranciers van Jan Bakker. Via een digitale enquête zijn de medewerkers ondervraagd op MVO. Op verzoek van Jan Bakker heb ik ook een klanttevredenheidsonderzoek vorm gegeven en een klachtenanalyse uitgevoerd. Per eind november ondersteun ik het KAM team intensiever, vooral op de onderdelen MVO en milieu. 

Voor Natuur en Milieu Overijssel mag ik de organisatie van een bijeenkomst over Groene en Gezonde Bedrijventerreinen mede vorm geven. De bijeenkomst is gepland voor 7 maart a.s. bij de Gasfabriek in Deventer. We streven naar 75 deelnemers, vooral uit de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma bestaat uit een hoofdspreker en vervolgens een aantal kennissessies. Voor mij is dit de eerste opdracht in lange tijd voor een maatschappelijke organisatie en het bevalt me goed. Heeft u interesse in deze bijeenkomst? Laat het me dan even weten. 

De afgelopen maanden hebben Mirjam en ik op drie bijeenkomsten gestaan om de Will2Sustain Duurzaamheidsscan voor Woningen en Bedrijfsterreinen te promoten. Dit heeft geleid tot een 10-tal klanten, waarbij ik voor twee van hen ook de MVO nulmeting, de MVO Voorzet, mocht doen. We hebben op het Oogstfeest in Zuideinde, de duurzaamheidsmarkt op het Nuborgh College in Elburg en de Winterfair van het Boerderijmuseum in Oldebroek gestaan. Ik hoop dit werk in 2023 door te mogen zetten, want mensen geven terug dat ze het fijn vinden bewust te worden hoe ze hun woning of bedrijfspand kunnen verduurzamen. Via een planning krijgen de mensen inzicht in wat ze op korte termijn kunnen oppakken, en wat op middellange en langere termijn. Dat geeft ze wat rust in tijden waarin mensen soms dol van alle opties en reclames rond energiebesparing. Wat ook leuk is dat twee van de klanten boeren waren en de scan voor het eerst op boerderijen is uitgevoerd. Dat dit werk hard nodig is, toont ook dit bericht. 

Per juni ben ik op vrijwillige basis Wetlandwacht voor het randmeergebied tussen Harderwijk en Kampen geworden en hiervoor is een inventarisatieronde gedaan, zijn twee bijeenkomsten van Vogelbescherming Nederland bijgewoond en is er een gesprek gevoerd met mijn voorganger. Ook vindt er coördinatie plaats met de beschermingswerkgroep van de regionale vogelbeschermingsorganisatie, de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe. Zo verzinnen mensen alsmaar plannen voor meer en/ of andere vormen van recreatie, zoals nu weer het suppen. Mensen vergeten daarbij vaak dat ze te gast zijn in gebieden waar andere levensvormen moeten zien te overleven. Gelukkig is er wetgeving die helpt bij dit belangrijke werk, maar liever zie ik dat mensen vanuit goed bewustzijn begrijpen waarom niet alles kan en vanuit begrip dan ook anders gaan handelen. Zie voor wat extra duiding deze Pointer aflevering

In de vorige nieuwsbrief had ik aangegeven twee Will2Inspire bijeenkomsten te willen organiseren, maar door de drukte ben ik daar niet aan toegekomen. Met twee sprekers zijn afspraken gemaakt voor 2023. Jan Huttinga heeft uiteindelijk een presentatie verzorgd bij Nunspeet Verduurzaamt. Twee uitspraken van hem: 
  • “De mooiste momenten zijn ’s ochtends vroeg.”
  • “Alles heeft zin nut en functie in de natuur.”
Bij die laatste zin voeg ik op eigen titel doe: de wolf dus ook. 

Foto: IJsvogel, 18 december 2022, tijdens SOVON watervogeltelling. 

Wat zijn de plannen?  
Eind 2022 heb ik er twee opdrachten bij gekregen, een betreft het omvormen van een boerderij in het buitengebied tot een natuurlandschap en de tweede opdracht betreft het ontwikkelen van een strategie voor een internationale organisatie rond ‘sustainable livelihoods’. De organisatie geeft al jarenlang hulp aan mensen in Afrika en Centraal en Zuid Amerika, maar wil dat uitbreiden met programma’s om de doelgroep een inkomen te verschaffen, zodat de doelgroep minder kwetsbaar wordt. Ik hoop daar in een latere nieuwsbrief meer over te schrijven. 
 
Lees- en kijktips 

Dit op basis van wat ik heb gelezen en gekeken in afgelopen maanden. 
  • Ben eindelijk bezig met het boek Drawdown van Paul Hawken. Een zeer inspirerend boek, omdat het bol staat van oplossingsrichtingen om CO2 uitstoot te verminderen. Voor een recensie, zie Drawdown.
  • Via onze vroegere Engelse dominee in Soedan kreeg ik het boek Creation Care met diverse schriften van John Stott. Een prachtig boek. Hier een recensie. Een samenvatting kan ik delen met geïnteresseerden. Neem dan even contact op.  
  • Nog eens bekeken en met heel veel plezier: Kiss the Ground, te zien op Netflix. Zie de trailer
  • Bij Wintergasten was eerder deze week Jane Goodall. Wat een verhalenvertelster is zij toch, en inspirator. Hier terug te zien. 
  • Veel van u werken of hebben een familiebedrijf. Deze documentaire reeks kan ik u van harte aanbevelen. Boven Water heet het. 
  • Boeiend was ook de serie Nederland is Vol. Hierbij de synthese
  • Met plezier heb ik meerdere bijeenkomsten en webinars gevolgd sinds juni, o.m. Groene Exegese over relatie Bijbel en groen doen; European Business & Nature Summit 2022; Mansholt Lecture 2022; A Rocha Pro; SER bijeenkomst over nieuwe MVO jaarverslaglegging wetgeving vanuit EU etc. De webinars van VKON vond ik ook boeiend, en met mijn geloof dat oplossingen voor o.m. CO2 en stikstof minstens deels in de schepping/ natuur te vinden zijn verwijs ik u graag naar Boeren met Bomen | VKON. Mocht u meer informatie wensen over een of meerdere van deze bijeenkomsten: neem gerust contact met mij op en dan help ik u graag verder. 
Foto: tijdens bijeenkomsten inspiratie opdoen. Kraaybekerhof, Driebergen. 

Heeft u zelf tips? Geef ze aan me door! 
Hartelijk dank voor uw aandacht.  
Website Website
Email Email
LinkedIn LinkedIn


Contact

Postadres:
De Hagen 8
8096 MB Oldebroek


Mobiel: +31 (0)6 52646700

E-mail: prins@will2sustain.com
Web: www.will2sustain.nl
Wilt u de manier waarop u deze e-mails ontvangt veranderen?
wijzig uw gegevens afmelden nieuwsbrief


© 2023, Will2Sustain, All rights reserved.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Will2Sustain · Stouwdamsweg 4 · Oldebroek, Ge 8096 BB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp