Copy
Nieuwsbrief Will2Sustain | november 2020
View this email in your browser
 
Nieuwsbrief 

Will2Sustain


Herfst 
De herfst is prachtig, vol met kleuren en een tijd om wanneer mogelijk bos en hei te bezoeken. Het brengt ook andere vogels naar ons land, zoals de Sijzen hieronder. En dat extra beetje water kunnen ze blijkbaar goed gebruiken, want het is erg droog en warm voor een novembermaand. De afgelopen maanden ben ik druk geweest met het uitvoeren van de lopende adviesopdrachten en ben ik doorgegaan met het afsluiten van werkzaamheden die onvoldoende bij me passen. Mijn besluit is om meer op strategisch niveau te adviseren, op senior level en niet meer op uitvoeringsniveau. Dit besluit schept ruimte voor nieuwe dingen. 

Bij Boeve Afbouw zijn we positief door de MVO Prestatieladder hercertificeringsaudit gekomen met nul nieuwe tekortkomingen. Een mooi resultaat en een impact van een meer directe betrokkenheid en samenwerking. Bij Prins Bouw is de jaarlijkse PEFC audit goed verlopen. 

In september 2020 zijn er rondgangen gedaan over de meeste zand- en grindwinningen van de Netterden Groep. Dat was boeiend om te doen.

Een discussiestuk is geschreven over het koppelen van natuurontwikkeling met actuele dossiers als stikstof en CO2 binding. Dit mede gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek welke Will2Sustain eind 2018 uitvoerde. Nu nog een perceel vinden om te beginnen!  

Daarnaast bezig geweest met ISO 9001, ISO 14001 en VCA processen. Dat is voor een in MVO-denkende generalist niet altijd even makkelijk, maar gelukkig bewegen de meeste normen richting het duurzaamheidsdenken en zijn er voldoende aanknopingspunten. 

Het eigenaarschap van het door mij bedachte en opgerichte Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost Nederland gaat binnenkort over naar de stuurgroep van het initiatief. Het initiatief gaat zich nu omvormen tot een stichting. 

Vanuit het bestuur van Stichting Noordwest Veluwe Verduurzaamt is het verzoek gekomen om een adviserende rol te blijven vervullen. Dat is aanvaard. Op korte termijn komt er een website van de stichting in de lucht. 

Ben bezig met het organiseren van een digitale vervolgbijeenkomst Kampen Verduurzaamt welke op 30 november a.s. in de avonduren plaats zal vinden, en een digitale Will2Inspire bijeenkomst met theologe Trees van Monfoort over haar boek, Groene Theologie. Die Will2Inspire bijeenkomst vindt op 15 december digitaal plaats van half 11 tot 12 uur. 


Geert Jan Prins
Oprichter Will2Sustain 
Nieuws vanuit onze klanten en initiatieven

Zag onlangs een prachtig filmpje over social return bij Netterden, of in gewone mensenwoorden: ontmoet Gonny!  

Het MVO jaarverslag van Boeve Afbouw is HIER te lezen! 

Eind oktober is er digitaal een bijeenkomst geweest van de Noordwest Veluwe Verduurzaamt. Het was fijn om na maanden weer met elkaar verbonden te zijn en te horen van deelnemers als Van Werven, de gemeente Oldebroek en Bredewold over de plannen rond verduurzaming. Een mooi staaltje verduurzaming kwam van Van Werven, zie dit mooie filmpje over de recycling van Wilson! De stichting ontwikkelt zich ondanks de lastige context positief door, ook qua aantal deelnemers. Dat is mooi om te zien. 

We hebben op 3 november jl. digitaal een bijeenkomst gehouden van het sectorinitiatief brandstofreductie Noordoost Nederland. De website vult zich steeds meer en het aantal leden stijgt ook gestaag door, zie www.brandstofreductie.nl. Een persbericht van de bijeenkomst vindt u op de website. 

Op 30 november a.s. hoop ik een digitale bijeenkomst van Kampen Verduurzaamt te faciliteren. Die zal van half 8 tot 9 uur in de avond zijn. Mocht u interesse hebben om deel te nemen, laat het me dan even weten. 

Op 15 december a.s. van half 11 tot 12 uur komt Trees van Montfoort een Will2Inspire bijeenkomst geven over haar boek Groene theologie. Ik heb het boek met veel plezier gelezen en beschouw het als het beste boek over duurzaamheid van het afgelopen decennium. Natuurlijk is deze bijeenkomst ook digitaal. Wilt u deelnemen? Laat me dat dan even weten. 
 
Ter inspiratie

Er komt tegenwoordig zoveel langs, dus hoe scheid je het kaf van het koren? Geen idee, maar dit vond ik eruit springen tijdens laatste maanden: 
  • Zoekt u extra capaciteit om te verduurzamen? Dan is dit wellicht een mooie optie! 
  • Duurzaam inkopen is niet zo makkelijk, maar wel heel wezenlijk als je als organisatie wilt verduurzamen. Deze website biedt hulp! 
  • David Attenborough documentaire, te zien op Netflix 
  • Deze reactie op bovenstaande documentaire: de Correspondent 
  • Duurzaamheidsgoeroe Jan Rotmans nog eens horen: dat kan via deze link!
  • Onze Europese trots Frans Timmermans horen over het nieuwe landbouwbeleid? Dat kan hier! 
  • Herkenbaar thuis of op kantoor? De afwasmachine
  • Foto hieronder met dank aan Bouwcenter Van Hoppe en Bouwcenter Centen! 

 
Wat is in de planning? 

- Maandag 30 november a.s.: Kampen Verduurzaamt
- Dinsdag 15 december: Will2Inspire 
- Kerstvakantie: 18 december t/m 3 januari
- Infratech 2021
- Online NEN congres over gezond en veilig werken
- Intensieve taalcursus Duits in de week van 18 januari 2020 
- Warme Truien Dag 2021 


DANK VOOR UW AANDACHT EN TOT HORENS EN/ OF ZIENS! 
 
Website Website
Email Email
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn


Contact

Postadres:
De Hagen 8
8096 MB Oldebroek


Mobiel: +31 (0)6 52646700

E-mail: prins@will2sustain.com
Web: www.will2sustain.nl
Wilt u de manier waarop u deze e-mails ontvangt veranderen?
wijzig uw gegevens afmelden nieuwsbrief


© 2020, Will2Sustain, All rights reserved.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Will2Sustain · Stouwdamsweg 4 · Oldebroek, Ge 8096 BB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp