Copy
Nieuwsbrief Will2Sustain | nazomer 2020
View this email in your browser
 
Nieuwsbrief 

Will2Sustain


To everything.... 
The Byrds zongen er al in de jaren '60 een lied over. Salomo predikte erover. En weet u nog van de vorige nieuwsbrief, daarin zat deze link naar datzelfde lied Turn, turn, turn, maar toen in de versie van Ilse de Lange. Het is een tijd van verandering voor Will2Sustain. 

Sander is per juli drie dagen in de week gaan werken bij Hakkers en heeft een aantal projecten meegenomen die hij zelfstandig voort gaat zetten. Rianne heeft gekozen voor een ander werkveld. Ik heb een aantal andere projecten, namelijk CO2 Prestatieladder trajecten, afgestoten.

Ook mijn adviserende rol in Nunspeet en Noordwest Veluwe Verduurzaamt is beëindigd. Ik voelde dat ik deze initiatieven, waar ik al lang bij betrokken was, los moest laten. De initiatieven zijn nu onafhankelijke stichtingen met besturen. Het is tijd dat die besturen de kar gaan trekken. 

Dit betekent dat ik me focus op de integrale verduurzamingstrajecten bij klanten; op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens blijf ik actief binnen het door mij opgezette Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost Nederland. Mijn vrouw Mirjam ondersteunt mij met de logistiek en administratie, maar de inhoudelijke advisering doe ik sinds juli alleen. Dat is een fikse verandering na 8 jaar werken met adviseurs. Daar ik de kantoorruimte in de Talter niet meer nodig heb, heb ik de huur opgezegd per 1 september. Vanaf dan werk ik vanuit huis of bij de klanten. 

Op het moment van schrijven voelt het allemaal dubbel. Het zit vol van emoties en dilemma's. Ik ben aan het nadenken over de lange termijn. Sommigen vragen me: wat ga je nu doen? Ik weet het nog niet. Ik help klanten graag om strategisch invulling te geven aan verduurzaming/ MVO, maar vind ik het lastiger mijn eigen pad uit te stippelen. Telkens als ik ermee bezig ben, kom ik uit op de visie en missie van Will2Sustain zoals die nu al jarenlang staat. Blijkbaar sta ik daar dus nog voldoende achter. 

Het werken met medewerkers heeft Will2Sustain en mijzelf ook veel gebracht, maar het heeft ook veel energie gekost. Om op korte termijn weer iemand aan te nemen, is niet mijn streven. Maar een semi-ZZP-schap is zeker ook niet wat ik wens, daarvoor ben ik te graag onder de mensen. In die zin is verbondenheid met anderen belangrijker voor mij dan het voortzetten van Will2Sustain. Daarom sta ik open voor nieuwe wegen. In oktober hoop ik 50 te worden. Wellicht is het tijd voor een verandering, to everthing turn turn turn. 


Geert Jan Prins
Oprichter Will2Sustain 
Nieuws vanuit onze klanten en initiatieven

Er is veel nieuws vanuit de klanten. Meerdere klanten hebben namelijk hun MVO jaarverslagen gepubliceerd. Tevens zijn er voor verschillende klanten MVO meerjarenprogramma's opgesteld. En natuurlijk zijn er vele CO2 rapportages verzorgd, zoals die periodiek gedaan moeten worden. Het gaat te ver ze allen te behandelen, maar via deze links kunt u een aantal MVO jaarverslagen bekijken waar we actief aan bij hebben gedragen: 

Netterden MVO jaarverslag 2019
Boeve Afbouw MVO jaarverslag 2019
Vos Zand en Grind MVO jaarverslag 2019
Wezendonk MVO jaarverslag 2019

Voor het sectorinitiatief brandstofreductie Noordoost Nederland is er een website ontwikkeld, zie: www.brandstofreductie.nl. Daar staan ook rapportages over CO2 reductieprogramma's van een aantal leden.
Tot ziens! 
 
Website Website
Email Email
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn


Contact

Postadres:
De Hagen 8
8096 MB Oldebroek


Mobiel: +31 (0)6 52646700

E-mail: prins@will2sustain.com
Web: www.will2sustain.nl
Wilt u de manier waarop u deze e-mails ontvangt veranderen?
wijzig uw gegevens afmelden nieuwsbrief


© 2020, Will2Sustain, All rights reserved.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Will2Sustain · Stouwdamsweg 4 · Oldebroek, Ge 8096 BB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp