Copy
Nieuwsbrief Will2Sustain | april 2020
View this email in your browser
 
Nieuwsbrief 

Will2Sustain

Stille lente
Door corona is de wereld sterk veranderd. Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid lopen het grootste risico aan deze nieuwe ziekte, waartegen we nog niet collectief immuniteit hebben, te overlijden. De bron van deze nieuwe ziekte ligt (wederom) in China. 

We leren keihard weer eens begrijpen hoe weinig maakbaar, beheersbaar en plangericht ons leven eigenlijk is; hoe kwetsbaar, fragiel, we zijn. Het normale leven is grotendeels stilgevallen, de mobiliteit minimaal en we werken thuis. 

De lente barst ondertussen los, zojuist vloog de eerste boerenzwaluw over ons huis, en onze tuin bloeit met narcissen, maagdenpalm, dovenetels, hyacinten, longkruid en de laatste krokussen. De pruimen- en perenboom bloesemen. De vogels zingen om het hardst om aandacht, van de pimpelmezen tot de klaaglijke ransuil 's nachts. 

De natuur valt niet stil: geen stille lente à la Rachel Carson. De samenleving en de economie vallen wel grotendeels stil, komen piepend en krakend tot stilstand. Gelukkig is de natuur er om de stilte te doorbreken. 


Geert Jan Prins
Oprichter Will2Sustain 
Thuiswerken  

Normaliter staat hier de agenda voor het volgende kwartaal, maar door corona zijn de bijeenkomsten verplaatst tot na de zomer.

Kleinere vergaderingen gaan nog wel door, bijvoorbeeld via Skype, Zoom, Teams e.a. methodieken, maar als team hebben wij besloten de richtlijnen van de overheid te volgen en niet nodeloos extra risico's te lopen op besmetting en op het mogelijk verder verspreiden van corona. 
Personele wijzigingen

Het jaarcontract van Petra Nel Onnes is niet vernieuwd. Petra heeft inmiddels een baan gevonden als trainee engineer bij Liander, gedetacheerd via YER en in samenwerking met HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het traineeship duurt twee jaar. Wij feliciteren haar hartelijk met haar nieuwe baan!

Per maart 2020 hebben wij in Rianne van Zeeburg een nieuwe collega gevonden. Hieronder stelt zij zich voor:Beste lezer,

Ik ben Rianne van Zeeburg en ik werk sinds 1 maart als Junior Consultant bij Will2Sustain. Samen met mijn man Juda woon ik in een klein, maar gezellig appartementje in Elburg. Ik vind het heerlijk om te wandelen of hardlopen in de omgeving, het liefst door het bos. Daarnaast houd ik van koken, creatieve dingen doen en bijkletsen met vrienden onder het genot van een goede kop koffie. 
 
Recent heb ik de opleiding Biologie, voeding en gezondheid afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik aan diverse projecten en onderzoeken over verduurzaming meegewerkt. Ik weet vooral veel van duurzaamheid in relatie tot voeding, natuur en gezondheid. Met deze kennis kom ik het team van Will2Sustain versterken. Wellicht ontmoeten we elkaar snel!
 
Met vriendelijke groet,
 
Rianne van Zeeburg
Telefoonnummer: 06 159 384 84
E-mailadres: zeeburg@will2sustain.com

Wij zijn blij dat Rianne ons team is komen versterken en wij hebben het in maart al mogen merken, want er is veel goed werk verzet. 
Nieuws vanuit onze klanten en initiatieven 

Sinds 2018 kiezen wij de duurzaamste klant en na Netterden Zand en Grind in 2018 wonnen Bouwcenters Van Hoppe en Centen de prijs voor het jaar 2019. Bouwcenter Van Hoppe is gevestigd in Eersel en Bouwcenter Centen in Wanroij. Er is door directeur Arjan Ahout een MVO team geformeerd en dat team heeft proactief een lange termijn duurzaamheidsstrategie ontwikkeld en vertaald naar korte termijn acties voor 2019 en 2020. Het team is enthousiast, gemotiveerd en tussen de MVO bijeenkomsten die eens per kwartaal worden gehouden worden verbeteringen actief doorgevoerd. Recentelijk hebben ze mondkapjes in hun voorraad geschonken aan ziekenhuizen en elk jaar doen ze mee aan de KIKA run in Eindhoven en behoren dan tot de bedrijven die het hoogste bedrag weten in te brengen.


Voor meer informatie, zie:website Van Hoppe en website Centen

Eind januari 2020 organiseerde Will2Sustain de eerste bijeenkomst van Kampen Verduurzaamt. De bijeenkomst werd gehouden bij EG Retail en werd bezocht door zo'n 25 mensen van diverse organisaties. De bijeenkomst werd positief ontvangen en 1 oktober a.s. hopen we de 2de bijeenkomst te mogen organiseren. Hieronder een impressie! In maart vond de halfjaarlijkse bijeenkomst van Stichting Nunspeet Verduurzaamt plaats bij Kattenberg Verhuizingen. Het bleek één van de laatste bijeenkomsten te zijn voor het verbod van de overheid op dit soort bijeenkomsten i.v.m. corona. De bijeenkomst was een succes en de werkgroepen kwamen met concrete plannen voor 2020. Voor meer informatie zie: website Stichting Nunspeet Verduurzaamt
 
Overig nieuws vanuit Will2Sustain

Nieuwe opdrachten 
Wij hebben twee nieuwe opdrachten, namelijk het begeleiden van IJslander B.V. naar niveau 5 van de CO2 Prestatieladder. Voor meer informatie: zie projectreferentie

De 2de opdracht betreft assistentie KAM afdeling Hakkers op het gebied van CO2. Hakkers is niveau 5 gecertificeerd op de CO2 Prestatieladder. Dit betreft een uitbreiding van werk, namelijk voor één dag per week. Voor meer informatie over dit project, zie hier.  

Training
Geert Jan heeft in januari een cursus van de NEN gevolgd over de ISO 9001-2015. Dit was leerzaam en inmiddels heeft hij al bijbehorende documenten, waaronder het handige boek 'ISO 9001 voor het MKB' doorgenomen en popelt hij om de norm toe te passen bij een organisatie die conform deze norm wil gaan werken. Mooi om te zien dat steeds meer duurzaamheidselementen geïntegreerd worden in standaardnormen als ISO 9001. 

MVO benchmarks
Om snel inzichtelijk te krijgen hoe een organisatie scoort op MVO hebben wij de MVO Voorzet ontwikkeld. Wij hebben 35 uitkomsten van de MVO Voorzet gebundeld tot een Will2Sustain benchmark. Zo kan een organisatie niet alleen de MVO Voorzet gebruiken als startpunt voor MVO, of ter monitoring voortgang, maar ook als middel om de uitkomsten te vergelijken met de W2S benchmark. Wij gaan de komende maanden soortgelijke benchmarks opzetten voor o.a. de MVO nulmetingen onder medewerkers en de uitkomsten van stakeholderonderzoeken. 

Nieuwe versie MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) Prestatieladder norm
Het thuiswerk is een kans voor huiswerk en we hebben de nieuwe versie van de MVO Prestatieladder (3.0) welke verschenen is in maart 2020 vertaald naar een controlelijst in Excel. Voor één van onze klanten die deze norm hanteert hebben we dit inmiddels verwerkt tot een uitvoeringsplan om tijdig klaar te zijn voor hercertificering conform deze nieuwe norm. De komende tijd gaan we D.V. standaardformats maken o.b.v.. de normwijziging. 

Werkplek Geert Jan: 
Ter inspiratie 
 
En omdat het zo mooi was en omdat het toont dat je buitengewoon talent niet enkel in het buitenland treft, maar ook dichterbij huis: 
 
Website Website
Email Email
Twitter Twitter
LinkedIn LinkedIn


Contact

Postadres:
De Hagen 8
8096 MB Oldebroek


Bezoekadres:
Stouwdamsweg 4, 8096 BB,
Oldebroek

Mobiel: +31 (0)6 52646700
E-mail: prins@will2sustain.com
Web: www.will2sustain.nl
Wilt u de manier waarop u deze e-mails ontvangt veranderen?
wijzig uw gegevens afmelden nieuwsbrief


© 2019, Will2Sustain, All rights reserved.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Will2Sustain · Stouwdamsweg 4 · Oldebroek, Ge 8096 BB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp