Copy

Please find the information you need below.
Будь ласка, знайдіть потрібну інформацію нижче.

If you haven’t read our previous newsletters, you can find them on our Latest News Page. A reminder that you can access resources like help with visas, counseling, free things, a job board and the settlement checklist.
 

Якщо ви ще не читали наші попередні інформаційні бюлетені, ви можете знайти їх на нашій сторінці новин. Нагадуємо про те, що ви можете отримати доступ до таких ресурсів, як допомога з візами, консультації, безкоштовні речі, дошка вакансій, Поселення в Канаді – контрольний список.

 

Latest News / Останні новини

 • If you would like to donate to assist Ukrainians who are arriving on Vancouver Island, you can donate here. There are several options, so you can ensure your donations go exactly where you request that they do. 

 • We have created a new volunteer role: Resource Coordinator. Hosts and guests, you may be contacted by a volunteer offering to assist you with accessing resources, and answering questions about the services that are available. 

 • If you need emergency financial help, or are seeking reimbursement for start-up costs, please complete this form

 • You are invited to a picnic! Vyshyvanka day: Day of the Ukrainian embroidery shirt.
  May 21st: 1pm-4pm at Beckwith Park, 857 Beckwith Ave, Victoria, BC. Bring your chairs and blankets and meet our community! 

 • Don’t forget to register with WorkBC! They  offer support with resumes, help with job searches, a free bus pass, a free laptop, work clothing and more. Their services are FREE.
   

 • Якщо ви хочете зробити пожертвування на допомогу українцям, які прибувають на острів Ванкувер, ви можете зробити пожертвування тут. Існує кілька варіантів, тож ви можете переконатися, що ваші пожертви надходять саме туди, куди ви бажаєте.

 • Ми створили нову роль волонтера: координатор по ресурсах. Господарі та гості, з вами може зв’язатися волонтер, який запропонує допомогу щодо отримання доступу до ресурсів та відповість на запитання про доступні послуги.

 • Якщо вам потрібна екстрена фінансова допомога або ви шукаєте відшкодування початкових витрат, заповніть цю форму.

 • Запрошуємо на пікнік! День вишиванки: День української вишиванки. 21 травня: 13:00-16:00 в Beckwith Park, 857 Beckwith Ave, Victoria, BC. Приносіть ваші стільці та ковдри і знайомтеся з нашою громадою!

 • Не забудьте зареєструватися на WorkBC! Вони пропонують підтримку з резюме, допомогу з пошуком роботи, безкоштовний квиток на автобус, безкоштовний ноутбук, робочий одяг тощо. Їхні послуги БЕЗКОШТОВНІ.

 

Upcoming Events / Майбутні події

Details for all events are on the event calendar. Деталі про всі події є в календарі подій.
If you would like your event added, please email us.  

Якщо ви хочете додати свою подію, будь ласка, напишіть нам.

 

 

May 21: Victoria - Art Therapy
May 21: Victoria - Vyshyvanka day picnic

May 22: Langford - Social Walking/Running

May 22: Victoria - Social Walking/Running

May 23: Victoria - Art Therapy

May 24: Victoria - Social Walking/Running

May 25: Langford - Social Walking/Running

May 27: Victoria - Ukrainian Supper Take-Out

May 28: Black Creek - MCC Ukrainian Relief

 

21 травня: Вікторія - Арт-терапія

21 травня: Вікторія - Пікнік до дня Вишиванки

22 травня: Ленгфорд – Прогулянка/пробіжка для спілкування 

22 травня: Вікторія – Прогулянка/пробіжка для спілкування 

23 травня: Вікторія - Арт-терапія

24 травня: Вікторія – Прогулянка/пробіжка для спілкування 

25 травня: Ленгфорд – Прогулянка/пробіжки для спілкування 

27 травня: Вікторія - Українська вечеря на замовлення або на винос

28 травня: Блек Крік - MCC Ukrainian Relief

 

Important Phone Numbers/Важливі номери телефонів

Emergency: 9-1-1

Support Services: 2-1-1

Health Services: 8-1-1

Immigration: 1-613-321-4243 

Government Services: 1-800-663-7867

 

Надзвичайна: 9-1-1

Служби підтримки: 2-1-1

Медичні служби: 8-1-1

Імміграція: 1-613-321-4243

Державні служби: 1-800-663-7867

 

Wishing you a lovely weekend,

 

Devon Sereda Goldie

President, 

Ukrainian Cultural Centre

 

Andriy Fabrikov

Housing Coordinator, 

Ukrainian Cultural Centre

 

Karmen McNamara

Website Manager

 

Бажаю вам чудових вихідних,

 

Девон Середа Голді

президент,

Український Культурний Центр

 

Андрій Фабриков

Координатор з питань проживання,

Український Культурний Центр

 

Кармен Макнамара

Менеджер сайту,

Україна Допомога VI


 

---
Help Ukraine VI is a collaborative project uniting Ukrainian organizations and supporters from across Vancouver Island. This email address is monitored by a team of volunteers. Thank you for your support and patience.

Help Ukraine VI – це спільний проект, який об’єднує українські організації та прихильників з усього острова Ванкувер. Ця електронна адреса контролюється командою волонтерів. Дякуємо за підтримку та терпіння.

Our mailing address is:
Help Ukraine Vancouver Island
3033 Cook St
Victoria, BC V8T 3S8
Canada

Add us to your address book
 

If you no longer want to hear from us, please unsubscribe from this list.