Copy
Maandelijkse nieuwsbrief Zorgeconomie - Juni 2017
Met deze nieuwsbrief willen we verbinding, samenwerking en projectontwikkeling stimuleren. 

In deze nieuwsbrief:


-
Ecozorg Farm
- Project proeftuin Newborn
- Woonconcept Fijn Wonen
- Tussenevaluatie UP Zorgeconomie 2014-2020
- Agenda

Ecozorg Farm


Op 17 mei j.l. opende MindUp een nieuwe kas bij de GGZ in Franeker. In de kas worden op biologische en duurzame wijze groenten en kruiden gekweekt die GGZ Friesland gebruikt in haar keukens en kantines. De eerste twee restaurants van GGZ Friesland maken al gebruik van de producten uit de kas.

De kas is een onderdeel van het project EcoFarm van MindUp. MindUp wil de productie in de kas de komende jaren verdubbelen. Dan kunnen ook cliënten die op het terrein van de GGZ wonen, gebruik maken van verse producten van eigen bodem.
Living Foods bouwde de kas met subsidie van de provincie Fryslân. Gedeputeerde Michiel Schrier opende de nieuwe kas samen met directeur Ingemarit van de Wal van MindUp.
Terug naar boven


Project proeftuin Newborn
Gericht op innovaties voor baby’s

 
Het project betreft het opzetten van een proeftuin rondom een nieuw geboorte-onderzoek getiteld Lifelines NEXT. Dit is een initiatief van UMCG, Lifelines, Philips Consumer Lifestyle en het Healthy Ageing Business Cooperatief UA.
 De onderzoekspopulatie bestaat uit 1500 (zwangere) vrouwen en hun baby’s tot 1000 dagen na de geboorte, woonachtig in Noord Nederland. In  proeftuin Newborn wordt een test-omgeving opgezet waar apparaten en producten die bijdragen aan de gezondheid en welzijn van moeders en hun kind(eren) kunnen worden getest. Er zullen zo'n 5.000 apparaatjes worden ingezet die continue metingen uitvoeren, zoals bloeddrukmeters, geluids- en fijnstofmeters.
De onderzoeksgegevens worden geanonimiseerd beschikbaar gesteld aan ondernemers (volgens de richtlijnen van Lifelines). Zij kunnen hiermee hun eigen nieuwe producten testen en valideren. Er wordt binnen het project geïnvesteerd in een beveiligde ICT infrastructuur voor de uitwisseling van data die de privacy en anonimiteit garandeert. Daarnaast zijn activiteiten voorzien op het gebied van marketing van de proeftuin, coördinatie, begeleiding van de bedrijven en huishoudens en datamanagement. De partijen hopen hiermee een bijdrage te leveren aan gezond ouder worden.
De provincie Fryslân steunt het EFRO project ‘proeftuin Newborn’ met een cofinancieringsbijdrage. Hiernaast wordt het project ook gesteund door de provincie Groningen, de gemeente Groningen en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Meer informatie vindt u op de website van Lifelines Next.
Terug naar boven

Aan de Ra’anana in Gorredijk staat de Fijn Wonen-modelwoning met zorgkamer en domotica die levensloopbestendig wonen mogelijk maakt

 

Woonconcept Fijn Wonen

 

Fijn wonen. Dat willen we allemaal natuurlijk. Een comfortabel huis is daarbij onontbeerlijk. Van Wijnen bouwt al drie jaar met succes woningen volgens het maatschappelijk verantwoorde woonconcept Fijn Wonen. Woningen worden nieuw gebouwd of gerenoveerd volgens het Nul op de Meter-principe: er wordt evenveel energie opgewekt als nodig voor het huis en het huishouden. Ook kunnen aan bestaande woningen zorg-units wordt geplaatst zodat ouderen of zieken langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Met deze levensloopbestendige woningen die duurzaam energie opwekken en zorgen voor lage maandlasten wil de ontwikkelaar bijdragen aan ruimte voor een beter leven. Een nieuwe stap is de Fijn Wonen Circulair. Een woning die uit elkaar gehaald en verplaatst kan worden en waarvan alle onderdelen kunnen worden hergebruikt. Van Wijnen directeur Peter Hutten: ‘Een woonconcept dat antwoord moet geven op onze gezamenlijke uitdaging om voor de sociale doelgroep, rekening houdend met demografische ontwikkelingen in onze regio, passend en comfortabel wonen mogelijk maakt.’ De droom om een 100% toekomstbestendig woon- en zorgconcept te ontwikkelen, lijkt ineens binnen handbereik.

Voor meer vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Van Wijnen Noord B.V. te Gorredijk, telefoonnummer: 0513-46 76 54 of kijk op de website

 

Terug naar boven


Tussenevaluatie UP Zorgeconomie 2014-2020

 

De afgelopen maanden is een tussenevaluatie uitgevoerd over het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie 2014-2020 ‘Innoveren en verbinden met zorg’ van de provincie Fryslân. De evaluatie kijkt terug op wat er afgelopen periode is gerealiseerd qua acties, resultaten, projecten en doelen. Daarnaast laat zij zien hoe (belangrijke parameters in) de zorgeconomie er voor staan. En blikt ze vooruit naar de komende periode:  wat is er de komende jaren nodig om de gestelde doelen te realiseren? Een onderdeel van de evaluatie was een enquête onder de stakeholders.

Uit de evaluatie blijkt dat het programma de afgelopen jaren succesvol is geweest wat betreft het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van netwerkvorming en projectontwikkeling en dat dit door de stakeholders in het veld ook erg gewaardeerd werd. Ook ten aanzien van het faciliteren van project kan het programma succesvol worden genoemd.

Verder benoemt de evaluatie ook enkele aandachtspunten over achterblijvende resultaten en zorgpunten voor de toekomst. Dit is meegenomen in het jaarprogramma 2017-2018.

De enquête en de tussentijdse evaluatie kunt u vinden op de website van de provincie Fryslân.

Terug naar boven


Agenda


Nieuwsbrieven
Subsidieregelingen
Terug naar boven
Website
Website
Email
Email


U ontvangt deze email omdat u betrokken bent bij Zorgeconomie en Healthy Ageing.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in het kader van het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie 2014-2020 in Fryslân. Hierin wordt aandacht besteed aan innovatieve producten en diensten die bijdragen aan de oplossing voor de maatschappelijke uitdaging op het gebied van gezondheid, demografie en welzijn en de werkgelegenheid in Fryslan. In het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie staan vier programmalijnen centraal:

1) Business development en projectontwikkeling: innovatie van producten en diensten van het Friese MKB toepasbaar in de zorgsector.
2) Onderwijs en arbeidsmarkt: voldoende gekwalificeerd personeel voor de zorg.
3) Procesinnovatie in de zorg: stimuleren van nieuwe samenwerkingsvormen in een veranderend zorglandschap.
4) Cluster- en netwerkversterking.


Ons contactadres is:

Provincie Fryslân

Tweebaksmarkt 52

Leeuwarden, Fryslân 8911 KZ