Mer om stambyte och medlem som vädjar om respekt...
Öppna detta meddelande i din webläsare
SpetsbergsNytt

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I BRF SPETSBERGET

redaktör och ansvarig utgivare
Fredrik Andersson
nummer 115 - december 2016
e-post info@spetsberget.se

Årets fjärde och sista nummer

Vi hoppas att er längtan efter nyheter är stor och vi beklagar den ojämna fördelningen av årets upplagor av Spetsbergsnytt. Orsaken är densamma som vi i styrelsen alltid skyller på...

Trevlig läsning!

Stambyte

Det senaste nytt är att avluftningar till avloppsstammarna är inventerade uppe på vinden. De flesta av dessa är placerade inne i vindskontor, varför en del av er kommer att behöva ställa ert förråd till förfogande vid de kommande arbetena. En glädjande nyhet är dock att taket inte kommer att påverkas av renoveringsarbeten.
Vi har även genomfört en undersökning av asbest i byggnaden. Denna väntas resultat av, men  preliminärt verkar asbest i rörisolering endast finnas i rörkrökarna, vilket kommer underlätta vid rivning av de gamla rören.
Av de medgivandeformulär som delades ut i samband med frågestunden har ca 75 undertecknade inkommit till utsatt datum. Påminnelse har distribuerats till berörda och saknas därefter någon kommer vi tvingas ansöka om godkännande av hyresnämnden för de som inte vill lämna eget medgivande. Onödigt, tycker vi som skulle kunna ägna vår redan åtråvärda tid till mer produktiva uppgifter. 

Störande vattentappning

En medlem har hört av sig till styrelsen med en vädjan till oss andra boende om att undvika tappning av vatten under sena kvällar, nätter och tidiga mornar. Våra gamla och utslitna vattenledningar är i princip helt oisolerade, varför de kan bullra och leva om i lägenheter runt i kring den lägenhet där vattentappning sker. Det verkar också troligt att man själv inte hör detta när man själv befinner sig i lägenheten, där ljudet från ledningen sannolikt överröstas själva vattenspolningen. Vi vill även påminna om föreningens ordningsregler, som finns att läsa här.

I juletid...

Är det särskilt trevligt och stämningsfullt med levande ljus

Du släckte väl ljusen?
  • Lämna aldrig ett rum med levande ljus. En god regel är att den som tänder ljuset också släcker det.
  • Tänd bara ljus som står stadigt i obrännbara ljusstakar. Ta bort alla brandfarliga dekorationer.
  • Ha inget brännbart i närheten av ljusstaken.
  • Om du tänder värmeljus, använd då bara hållare som är avsedda för detta. De klarar värmen och har tillräckligt med lufthål.
  • Ha koll på de mindre barnen. Att en ljusstake välter är ett ögonblicksverk.
  • Se över sladdar och kontakter till elektriska adventsljusstakar och stjärnor. Släck dem med en strömbrytare eller genom att ta ur stickkontakten ur vägguttaget. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna.
  • Ställ inga föremål på tv:n.
  • Utrusta ditt hem med brandvarnare, brandsläckare och brandfilt!
För er som har en eldstad i lägenheten vill vi även påminna om de intruktioner som finns för eldning. Dessa finns att läsa på vår hemsida, här.

Nya maskiner tvättstuga 3

Styrelsen har beslutat att köpa in nya tvättmaskiner och en ny torktumlare till tvättstuga 3. Utbytet är planerat att genomföras i samband med stamrenoveringen. Om den gamla torktumlaren i tvättstuga 3 fortfarande lever, finns en tanke på att flytta den till tvättstuga 1.
Den torktumlaren är nyligen renoverad.

Till er alla

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen

Tack för det här året,
— Fredrik, Dan-Bertil, Lasse, Niclas, Ulf, Fredrik och Knut
Copyright © 2016 Brf Spetsberget, All rights reserved.


Vill du ändra hur detta nyhetsbrev levereras?
Du kan uppdatera din profil eller avregistrera dig från mejl-listan

Email Marketing Powered by Mailchimp