NieuwsFlits!
23 dec 2021
In deze NieuwsFlits!:
  • Bericht van K&C 
  • Bericht van onze webmaster
  • Terugblik  activiteiten 2021
 
 
Bericht van Kunst & Cultuur
 
Opnieuw dwarrelt roet in ons eten. Wij hebben het bezoek aan het TextielMuseum in Tilburg op 18 januari 2022 moeten cancelen. Tot nu toe meldden zich onvoldoende leden aan en wij verwachten niet dat, door de ontwikkelingen m.b.t. corona, de lijst veel langer zal worden. Jammer, maar misschien kunnen we het later nog eens proberen. Mensen die hun deelnemersbijdrage hadden betaald, zien die binnenkort op hun rekening terug.
 
Voor het bezoek aan het Concertgebouw op zondag 27 maart 2022 meldden zich 27 leden, terwijl 50 inschrijvingen nodig zijn om de busreis mogelijk te maken. Omdat deze reis wat verder weg ligt, blijft de gelegenheid om in te schrijven open tot uiterlijk vrijdag 7 januari. Daarna zullen wij besluiten of de reis kan doorgaan of niet.

 
 
Vrijwilliger gezocht voor onze website

De PVGE gaat binnenkort over op een nieuwe website. Dit betekent dat de  website opnieuw gevuld moet worden. Dit zal gebeuren met informatie die nu op de huidige site staat, eventueel aangevuld met nieuwe artikelen. Dit is een grote klus die binnen enkele maanden uitgevoerd moet worden. Het zou prettig zijn als iemand  in onvoorzien omstandigheden, de taken van mij over kan nemen. De nieuwe website maakt gebruik van WordPress als inhoudbeheersysteem. Nu de website opnieuw opgebouwd gaat worden,  is dit een uitgelezen kans om als webredacteur te starten.
De bedoeling is om er samen een mooie website van te maken.
Neem voor meer informatie contact op met:
Will Balemans (webredacteur)
tel.: 040-2213382
e-mail: webmaster@pvge-awv.nl
 
 
Terugblik activiteiten 2021

Aan het eind van dit door corona sterk beïnvloede jaar denk ik dat het toch nuttig is om te laten zien, hoe er ook in een tijd waarin weinig kon doorgaan, door de vrijwilligers en bestuur geacteerd is.
In het algemeen zijn de clubs, met inachtneming van de maatregelen, doorgegaan of gestart met hun activiteit zo gauw dit weer mogelijk was.
Zo is er toch een 5-daagse gecombineerde fiets-/busreis naar Ootmarsum georganiseerd. Een heel succesvolle reis. Er is helaas maar 1 dagreis gehouden en 1 middagactiviteit: de kerstlunch bij De Rooipannen.
K&C is er toch in geslaagd om twee bezoeken te organiseren. Daarnaast heeft ze ervoor gezorgd cultuur levend te houden in de tijd dat er niets mogelijk was, door hun rubriek “Kunst en Cultuur thuisbezorgd” op onze website.
Nordic Walking is eind mei weer gestart en ook de wandelclub heeft vanaf juni gewandeld. Dit geldt ook voor de jeu de boules club en de handwerkclub. De zondagmiddagwandeling heeft van februari tot en met november plaatsgevonden. De biljartclub heeft, na het vinden van een nieuwe accommodatie in Veldhoven, zo veel als mogelijk op de woensdagmiddag gebiljart.
De borrelmiddag op de derde vrijdag van de maand is in mei gestart en in december was dit jaar de laatste. In de Trefpuntbijeenkomsten zijn twee lezingen in september en november gehouden.
De aandacht voor onze zieke leden is niet verslapt.
Kortom, er wordt de vinger aan de pols gehouden en activiteiten gestart wanneer mogelijk. Dit gaan we natuurlijk ook weer komend jaar doen als de huidige lockdown is opgeheven.
Er kunnen ook zaken niet door gaan. Zo wordt de vrijwilligersmiddag, gepland  op 12 jan 2022, afgelast. Verder in het jaar, als weer meer mogelijk is, zal er voor al onze vrijwilligers iets georganiseerd worden.
Rest mij u namens het bestuur te bedanken voor uw inzet en u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe te wensen.

Peter Oolbekkink, secretaris en clubcoördinator
Deze NieuwsFLITS! verschijnt per e-mail op onregelmatige momenten en bevat berichten die niet meer op tijd in onze reguliere papieren Nieuwsbrief geplaatst konden worden.
De NieuwsFLITS! wordt gestuurd naar alle leden van wie wij een e-mailadres hebben.
Mocht u de NieuwsFLITS! niet (meer) willen ontvangen dan kunt u ons dat laten weten via
secretariaat@pvge-awv.nl.
facebook PVGE koepel
Website PVGE Aalst-Waalre & Valkenswaard
Copyright © 2021 PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard, Alle rechten voorbehouden.
Uw contactgegevens komen uit de centrale PVGE database. Aanpassingen graag via ledenadministratie@pvge-awv.nl

Contact gegevens:
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
Peter Oolbekkink, secretariaat PVGE-AWV
Gebr. de Koningplantsoen 25, 5583 EM Waalre
e-mail secretariaat:   secretariaat@pvge-awv.nl
e-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@pvge-awv.nl
website:  www.pvge-awv.nl

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen?
Laat ons dat per e-mail weten via deze link


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard · secretariaat · Gebr. de Koningplantsoen 25 · 5583 EM Waalre, NL · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp