Copy
NedHIS & EZD Congres informatiebulletin • editie 2 • 2017
Bekijk deze mail in je browser
Je werkt er iedere dag mee ... je HIS.
Alweer de tweede editie van ons informatiebulletin. Deze keer een sneak preview van onze keynotespeaker Pim Valentijn. Verder zijn er door onze standhouders diverse sessies toegevoegd aan het programma, we gaan hier kort op in. Uitgebreide informatie vindt u op onze website.
Kortom, er is weer veel informatie te verkrijgen op het NedHIS & EZD congres. Niet alleen achtergrondinformatie, maar ook veel tips en trucs over hoe je optimaal kan profiteren van je HIS. De inschrijving is in volle gang. We hebben plaats voor 450 deelnemers, dus wees er snel bij.
- KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN -
HET IS GOED TE WETEN ...
... dat het congres geaccrediteerd is voor huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners.
... dat er de hele dag een fantastische catering is en afsluitend een heerlijk diner. Dit alles inbegrepen in de lage congresprijs. 
Keynotespeaker
Pim ValentijnSneak Preview:
Samen kan het
beter en goedkoper    
Het realiseren van betere zorguitkomsten per euro vraagt om constructieve samenwerkingsrelaties over de hele keten van preventie, zorg en welzijn. Dit betekent dat uitgangspunten veranderen over hoe de zorg van de toekomst georganiseerd moet worden. De eerstelijnszorg speelt daarbij een centrale rol.

De zorg van de toekomst zal zich steeds meer richten op het creëren van toegevoegde waarde in termen betere kwaliteit, betere gezondheid, en lagere kosten. Dit vraagt andere competenties van de betrokken zorgverleners en organisaties, zoals het kunnen redeneren vanuit gezondheid en waarden, het kunnen samenwerken buiten disciplinaire en institutionele kaders, het zich bewust zijn van de eigen grenzen voor wat betreft expertise, het hebben van een ‘preventieblik’ en netwerkvaardigheden. Daarnaast worden ‘big-data’ en ‘predictive modelling’ onmisbaar om toegevoegde waarde te creëren op het niveau van de praktijk, wijk en regio. Op basis van internationale ‘best practices’ blijkt dat in Nederland deze functionele randvoorwaarden nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Tijdens de plenaire lezing op woensdag 22 maart zal dr. Pim Valentijn u aan de hand van praktische voorbeelden laten zien welke stappen er de komende jaren nodig zijn om betere zorg tegen lagere kosten te realiseren. Oftewel, samen kan het beter en goedkoper.

Kort curriculum Vitae Dr. Pim Valentijn is lid Raad van Bestuur De Essenburgh en senior onderzoeker bij Maastricht University & Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Extra sessies van onze standhouders
In de lunchpauze zullen een aantal standhouders een sessie van 20 minuten verzorgen. Inschrijven kan bij de betreffende stand op de congresdag zelf. Hieronder een korte omschrijving van de sessies van Danthas, ZorgDomein en Digitalis. Ook Doctena, Z-netwerken zullen een sessie verzorgen.

Sessie Danthas Zorg Messenger: Veilig mailen en chatten in de zorg 

De meeste mensen zijn tegenwoordig gewend om te communiceren via een app op de smartphone. In de zorg is dit echter niet mogelijk, immers: u heeft de verantwoordelijkheid om de privacy van de patiënt altijd te waarborgen. 
Zorg Messenger is hiervoor de oplossing: deze veilige communicatieoplossing is speciaal ontwikkeld is voor de zorgsector. Zorgprofessionals krijgen hiermee de mogelijkheid om eenvoudig en veilig te communiceren met collega’s, patiënten, cliënten, lokale overheidsinstanties en andere partners binnen de zorgketen. Zij kunnen met hun pc, tablet of smartphone veilig mailen en chatten. U heeft hierbij de keuze uit mail of messaging (chat). 
Voor maximale veiligheid wordt het berichtenverkeer versleuteld en afgehandeld via de besloten GZN (Goed Beheerd Zorgnetwerk) gecertificeerde netwerkinfrastructuur van de KPN ZorgCloud. Data wordt verwerkt in Nederlandse datacenters. De dienst wordt, net als de ZorgCloud, beheert door E-Zorg.

MEER INFORMATIE OVER DEZE EN ANDERE WORKSHOPS
Sessie ZorgDomein Patiëntenoverleg en ZorgDomein Lokaal

In de workshop wordt ingegaan op twee nieuwe interessante oplossingen: ZorgDomein Patiëntoverleg en ZorgDomein Lokaal. 

ZorgDomein Patiëntoverleg is een digitale oplossing voor eenvoudige, veilige en complete communicatie in de zorg voor en door zorgverleners waaronder huisartsen en specialisten. Met ZorgDomein Patiëntoverleg kan men via de computer (webversie) en/of mobiele telefoon (appversie):
-    Eenvoudig en veilig communiceren
-    Direct contact met de juiste zorgverlener op het voor u geschikte moment
-    Slim (verwijs)informatie toevoegen
-    Informatie terugkoppelen naar het informatiesysteem

Afstemming tussen eerstelijns praktijken en huisartsen is steeds belangrijker. Daarom kunnen vanaf nu ook eerstelijnszorgaanbieders deelnemen aan ZorgDomein. Met ZorgDomein Lokaal is het platform op maat gemaakt. Er is rekening gehouden met de omvang van de praktijken, het meer ‘lokale’ karakter van de dienstverlening en alle geldende standaarden en richtlijnen. Fysiotherapeuten, vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten, diëtisten eigenlijk alle eerstelijns zorgaanbieders kunnen nu hun zorgaanbod zichtbaar maken bij collega’s in de buurt én volledig digitaal verwijzingen ontvangen. ZorgDomein Lokaal is een digitaal, veilig en efficiënt systeem. 
MEER INFORMATIE OVER DEZE EN ANDERE WORKSHOPS
Sessie Digitalis: Medicatie-optimalisatie met Clinical Rules

Clinical Rules is een clinical decision support system (CDSS) ontworpen om de huisarts te assisteren in het voorkomen van complicaties en het optimaliseren van medische behandelingen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op een lopend project (start 1 februari 2017) rond de toepassing van Clinical Rules in een huisartsenpraktijk. Het betreft het Fieldlab onderzoek dat gedurende een jaar de inzet van Clinical Rules bij 6 grote praktijken van TransHIS-huisartsen begeleidt. Daarbij worden wekelijks (i.p.v. jaarlijks) alle patiënten ongeacht leeftijd met polyfarmacie (5 of meer medicijnen) gescreend door Clinical Rules. Het resultaat bestaat uit adviezen betreffende medicatie in relatie tot nierfunctie en kalium/natrium met aandacht voor valrisico, deprescribing en voorkomen van delier. Doel van het FieldLab project is het optimaliseren van Clinical Rules voor de eerste lijn. Op het NedHIS & EZD congres worden de eerste uitkomsten bekendgemaakt. 
MEER INFORMATIE OVER DEZE EN ANDERE WORKSHOPS
- KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN -

Het congres wordt georganiseerd door NedHIS en EZD. 

NedHIS is de koepel van gebruikersverenigingen van huisartsinformatiesystemen (HIS-sen). In NedHIS is 90% van de huisartsen verenigd. NedHIS vertegenwoordigt de gebruikersverenigingen in het overleg met gezamenlijke partners en onderhoudt contact met landelijke spelers in de zorg, zoals NHG, LHV, Nictiz, VZVZ, VWS en zorgverzekeraars.

EZD staat voor Elektronisch Zorgdossier en is een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, KNMP, NPCF en NHG. 

Lees meer over de gebruikersverenigingen Atlas, Orego en OmniHis
Lees meer over de gebruikersverening VeGOM
Download hier de congresfolder
Locatie: Van der Valk Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen
CONGRESPARTNERS
Copyright © 2017 NedHIS, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list