Copy
Symbion - Oktober 2016
Bekijk deze email in uw browser

In deze editie


 

Even voorstellen....

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van Symbion,

 

Lia van den Hatert neemt aanstaande donderdag 20 oktober na zeven jaar afscheid van Symbion en ik heb met ingang van 1 oktober de leiding van haar overgenomen als interim-directeur, in afwachting van de benoeming van een nieuwe directeur door het bestuur. Graag stel ik mij even voor, Antoon de Jong, geboren en getogen in Zuid Nederland en tegenwoordig woonachtig in West Brabant. Sinds 1977 werk ik in het onderwijs als leerkracht  en directeur van diverse scholen.
Ik ben er geweldig blij mee, en eerlijk gezegd ook wel trots op, dat het bestuur van de school mij het vertrouwen heeft  gegeven om als directeur van Symbion de komende maanden aan de slag te gaan. Waarom is dat zo leuk om te doen? Wie door onze school loopt ziet overal heel actieve leerlingen. Leerlingen die werkelijk aan de slag zijn en er toe doen. Ze doen vooral graag de dingen waar ze goed in zijn en willen dat ook vaak later gaan doen. Ik vind het weer leuk om daar leiding aan te geven en er over mee te denken hoe we dat moeten. Daar wil ik de komende maanden mijn schouders onder zetten.
Ik kan me zo voorstellen dat u wel eens nodig heeft of ergens over wilt overleggen, neem contact op met de administratie en zij zorgen dat er dan een afspraak gemaakt wordt. Ik verheug me op de samenwerking met iedereen en zie het vol vertrouwen tegemoet.  

Antoon de Jong

Nieuw Leerlingvolgsysteem: Presentis

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een ander Leerlingvolgsysteem (LVS). Dit LVS heet Presentis en is speciaal voor het Praktijkonderwijs.

De formulieren en rapportages die u van ons gewend bent, zullen er daarom ook anders uitzien.

Van systeem wisselen is een intensief proces, waarbij o.a. alle gegevens van uw zoon/dochter op een zorgvuldige manier overgezet moeten worden.

Mocht u er achter komen dat er op bepaalde rapportages of formulieren gegevens gemist worden of onjuist zijn, willen wij u vragen dit aan de mentor van uw zoon/dochter aan te geven.

Onze excuses voor eventuele ongemakken.

Ouders maken de school beter

Symbion wil dit jaar bij meer activiteiten de ouders van de leerlingen een rol geven. Regelmatig geven ouders aan dat ze best iets voor het onderwijs van de school willen doen. Deze interesse om mee te werken gaan we registreren, zodat we met behulp van de ouders de leerlingen meer kunnen bieden. Het team denkt bij voorbeeld aan:  
- Tips doorgeven voor een geschikt stagebedrijf of uw werkgever motiveren een leerling te plaatsen

- Meewerken aan een uitstapje van de klas of een sportdag.
- Over uw werk of bedrijf vertellen op school, een groep leerlingen op uw werk ontvangen of een leerling een dag mee laten lopen.
- Meewerken aan de Open Dag of een presentatie van de school: ouders informeren ouders.
- Een les verzorgen over een hobby waar u goed in bent, of een keuzevak meerdere weken aanbieden.
- Iets anders dat wij niet hebben kunnen bedenken.
U kunt de bijdrage die u wilt leveren aan ons bekend maken via de mentor of via het algemene mailadres van de school info@symbion-vo.nl. Naar aanleiding van uw aanbod neemt een medewerker die daar gebruik van wil maken contact met u op.

Ouderspreekuur

Iedere eerste dinsdag van de maand wordt er een ouderspreekuur gehouden waar u met alle vragen terecht kunt over bijv. problemen bij de opvoeding, kindgebonden budget en andere zaken die uw kind aangaan.
Tot de kerstvakantie hebben wij voor het ouderspreekuur de volgende dagen gepland:
Dinsdag 1 november en dinsdag 6 december tussen 17.00 en 18.00 uur. U kunt een afspraak maken met dhr. Wildenbeest via de administratie of u mag, met het risico van wachttijd, ook gewoon binnen lopen.

 

Project Leerjaar 5: Smart met geld

De leerlingen van leerjaar 5 gaan na de herfstvakantie  aan het project "Smart met geld" meedoen. Deze leerlingen zullen tijdens de rekenles d.m.v. dit project bewuster worden van de waarde van geld en  welke keuzes er gemaakt kunnen worden m.b.t. het uitgeven van geld. "Smart met geld" wordt in samenwerking met een trainer van MEE gegeven. Het zijn 8  lessen  met veel praktische activiteiten. Er zullen ook een aantal gastdocenten komen die over  zaken m.b.t  geld gaan vertellen. Voor meer informatie over dit project: www.smartmetgeld.nl

Fietsverlichting

De dagen worden weer korter. De kans is groot dat uw zoon of dochter ’s morgens in het donker van huis of ’s avonds in het donker thuis komt.

Het is belangrijk dat je op de fiets of bromfiets goed kunt zien, maar ook dat je goed gezien wordt. Wilt u er daarom op toezien dat de verlichting het goed doet en dat uw kind opvallende kleding draagt.

We zouden u ook willen vragen het verkeersgedrag te bespreken met uw kind.

 

NEON-Party leerjaren 1, 2 en 3

Voor de leerjaren 1, 2 en 3 organiseren wij een NEON-party. Het feest zal plaatsvinden op donderdag 3 november 2016, van 19.00 tot 22.00 uur in jongerencentrum 4All, Engeveldweg 4, 6904 GM Zevenaar.  Het feest is alleen bestemd voor leerlingen van Symbion. Alle ouders van de betreffende leerlingen hebben hierover een brief ontvangen.  

Agenda

22 t/m 30 oktober
1 november 
3 november
6 december
19 december
23 december

24 dec t/m 8 jan
9 januari


 
Herfstvakantie
Ouderspreekuur 17.00 - 18.00 uur
NEON-Party leerjaren 1, 2 en 3
Ouderspreekuur 17.00 - 18.00 uur
Leerlingen leerjaar 5 en 6 gehele dag vrij
Tot 12.00 uur kerstviering in de klas, daarna alle leerlingen vrij
Kerstvakantie
Studieochtend/-dag SOVA-methode Leefstijl! 
Leerjaren 5 en 6 gehele dag vrij
Leerjaren 1 t/m 4 worden vanaf 11.35 uur op school verwacht

Fijne herfstvakantie! 

Symbion (school voor praktijkonderwijs)
Hoge Witteveld 2
6942 RD Didam
Telefoon: 0316 - 58 38 80
Website: www.symbion-vo.nl

 


This email was sent to j.menting@symbion-vo.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Symbion · Hoge Witteveld 2 · Didam, Ge 6942 RD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp