Copy
Symbion - December 2016
Bekijk deze email in uw browser

In deze editie


 

Vernieuwde leerlijn Sociale Vaardigheden

  Vorig schooljaar hebben wij ons team georiënteerd op
  een vernieuwde leerlijn Sociale Vaardigheden. Wij
  hebben verschillende opties onderzocht en uiteindelijk
  de keuze gemaakt om in de leerjaren 1 t/m 4 te gaan werken met de methode Leefstijl.
 
Leefstijl is een programma dat leerlingen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen zoals: samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Kortom basisvaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren op school, thuis en later als volwassene in de maatschappij.
Leefstijl maakt leerlingen bewust van waarden en normen. Niet theoretisch of door ze op te leggen, maar in de praktijk, door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken.
 
Om de invoering van deze nieuwe methode goed en succesvol te laten verlopen is een training voor docenten nodig. Deze training zal plaatsvinden tijdens de geplande studiedagen dit schooljaar. Vanaf januari zullen we starten met de Leefstijl-lessen in de klassen.

 
De leerjaren 5 en 6 zijn met name gericht op de stage en arbeid. Voor deze leerjaren is daarom gekozen om te gaan werken met de onderdelen ‘Arbeidsvaardigheden’, ‘Aan het werk’ en ‘Op jezelf’ van de methode Strux. Deze onderdelen bereiden de leerlingen voor op stage, werk en zelfstandigheid. Het sluit goed aan op de methode Leefstijl, wat betreft inhoud en manier van werken.
 
Mocht u nog meer informatie willen over deze twee methodes, dan kunt u eens kijken op www.leefstijl.nl en www.strux.nl  

Even voorstellen .......

Ellen van der Meulen is met ingang van dit schooljaar wijkagent-scholen in de politieregio Achterhoek West. Leerlingen kunnen bij haar terecht voor informatie, meldingen, voorlichting of overleg. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844.

Ouders maken de school beter

Symbion wil dit jaar bij meer activiteiten de ouders van de leerlingen een rol geven. Regelmatig geven ouders aan dat ze best iets voor het onderwijs van de school willen doen. Deze interesse om mee te werken gaan we registreren, zodat we met behulp van de ouders de leerlingen meer kunnen bieden. Het team denkt bij voorbeeld aan:  
- Tips doorgeven voor een geschikt stagebedrijf of uw werkgever motiveren een leerling te plaatsen

- Meewerken aan een uitstapje van de klas of een sportdag.
- Over uw werk of bedrijf vertellen op school, een groep leerlingen op uw werk ontvangen of een leerling een dag mee laten lopen.
- Meewerken aan de Open Dag of een presentatie van de school: ouders informeren ouders.
- Een les verzorgen over een hobby waar u goed in bent, of een keuzevak meerdere weken aanbieden.
- Iets anders dat wij niet hebben kunnen bedenken.
U kunt de bijdrage die u wilt leveren aan ons bekend maken via het algemene mailadres van de school info@symbion-vo.nl. Naar aanleiding van uw aanbod neemt een medewerker die daar gebruik van wil maken contact met u op.

Ouderspreekuur

Iedere eerste dinsdag van de maand wordt er een ouderspreekuur gehouden waar u met alle vragen terecht kunt over bijv. problemen bij de opvoeding, kindgebonden budget en andere zaken die uw kind aangaan.
Na de kerstvakantie hebben wij voor het ouderspreekuur de volgende dagen gepland:
Dinsdag 10 januari en dinsdag 7 februari tussen 17.00 en 18.00 uur. U kunt een afspraak maken met dhr. Wildenbeest via de administratie of u mag, met het risico van wachttijd, ook gewoon binnen lopen.

Geslaagden heftruckopleiding

Voor de leerlingen van Symbion is het sinds een aantal jaren mogelijk om een heftruckcertificaat te behalen. De opleiding wordt gegeven door onze heftruckinstructeur E. Reukers op het Liemers College, locatie Landeweer.
Daar komt best veel bij kijken. Leerlingen moeten niet alleen behendig heen en weer kunnen rijden, maar ook technische vaardigheden beheersen (bijvoorbeeld een accu vervangen), kennis hebben van veiligheidsaspecten, een laadklep kunnen lossen en weten hoe zij ladingen in de stellingen van een magazijn moeten manoeuvreren. 
Om aan het examen mee te kunnen doen, moeten leerlingen 16 jaar oud zijn. Het certificaat is vijf jaar geldig. Na die vijf jaar volgt een verplichte nascholing.

De volgende leerlingen zijn onlangs geslaagd voor dit examen:
Jovannie Berendsen, Dylan Kroes, Jesse Keijzer, Jeroen Assink, Niels Assink en Marco Visser.

Namens Symbion van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

Open dag 

Woensdag 18 januari houden wij van 16.00 tot 19.30 uur open dag.

De open dag is bedoeld voor leerlingen die mogelijk naar het praktijkonderwijs gaan en voor hun ouders/verzorgers en broertjes en/of zusjes. 
Maar ook voor onze huidige leerlingen is de open dag een leuke gelegenheid om de school te laten zien aan bijvoorbeeld familieleden. Om dit in goede banen te leiden vragen wij u om uw zoon/dochter niet op eigen gelegenheid naar de open dag te laten komen, maar onder begeleiding van een volwassene.

Studio Flits! leerjaar 1

TeamAlert is woensdag 30 november 2016 op Symbion geweest voor het project “Studio Flits!”. Leerlingen uit leerjaar 1 hebben een fotostrip gemaakt met henzelf in de hoofdrol. Zij hebben nagedacht over goed en slecht gedrag in het verkeer. Hoofditem hierbij was: "Appen op de fiets". Kijk op www.teamalert.nl voor meer informatie!’  Bekijk enkele van deze fotostrips op onze website www.symbion-vo.nl

Symbion Got Talent

Maandag 12 december stond voor de klassen 1,2 en 3 in het teken van talent in de breedst mogelijke zin van het woord. Deze dag volgden de leerlingen workshops die we normaal gesproken niet snel terug zullen vinden in het normale lesrooster.
De volgende workshops werden aangeboden:
Vlog en blog, handlettering, acrogym, muziek maken, rappen, bake a cake, movie making, lichtschrijven, dance moves en tassen ontwerpen. 
Het was voor leerlingen en docenten een zeer geslaagde dag.

Agenda

23 december

24 dec t/m 8 jan
9 januari16 t/m 20 januari

18 januari 
30 jan t/m 3 feb

24 februari


25 feb t/m 5 mrt
6 maart         
 
Tot 12.00 uur kerstviering in de klas, daarna alle leerlingen vrij.
Kerstvakantie
Studieochtend/-dag
Leerjaren 5 en 6 gehele dag vrij.
Leerjaren 1 t/m 4 worden vanaf 11.35 uur op school verwacht.
In deze week vinden de coachingsgesprekken plaats, nadere informatie hierover volgt.
Open dag, leerlingen vrij v.a. 14.00 uur.
In deze week vinden de 15-minutengesprekken plaats, u ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Studiemiddag
Leerjaar 4 vanaf 12.25 uur vrij.
Andere leerjaren worden gewoon op school verwacht.
Voorjaarsvakantie
Studiedag, alle leerlingen hebben deze dag geen les/stage.Het team van Symbion wenst u
hele fijne feestdagen en een goed nieuwjaar! 

Symbion (school voor praktijkonderwijs)
Hoge Witteveld 2
6942 RD Didam
Telefoon: 0316 - 58 38 80
Website: www.symbion-vo.nl

 


This email was sent to marleenkerkhof@hotmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Symbion · Hoge Witteveld 2 · Didam, Ge 6942 RD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp