Copy
Symbion - Februari 2017
Bekijk deze email in uw browser

In deze editie


 

Update invoering methode Leefstijl

In de nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat we dit schooljaar in de leerjaren 1 t/m 4 gaan starten met de invoering van een nieuwe methode voor sociale vaardigheiden: Leefstijl.
Om dit goed en succesvol te laten verlopen is een training voor docenten nodig.

De mentoren van de leerjaren 1 t/m 4 zijn daarom afgelopen maandag 9 januari gestart met deze training. Zij hebben een hele dag op locatie een scholing gevolgd die werd verzorgd door een trainer van Leefstijl. De mentoren hebben ervaren hoe het is om zelf Leefstijl-lessen te volgen en zijn actief bezig geweest in verschillende werkvormen.
Na deze eerste trainingsdag zijn de mentoren zelf aan de gang gegaan met de lessen in hun eigen klas. Ze hebben leerlingen laten kennismaken met de methode en hebben uitgeprobeerd op welke wijze de lessen het beste aansluiten bij onze leerlingen.

Op vrijdagmiddag 24 februari zullen deze mentoren het tweede deel van de training gaan volgen. Er zullen dan ervaringen uit de verschillende groepen worden uitgewisseld. Vervolgens zullen zij een concreet plan gaan maken: welke stof wordt er per klas aangeboden en op welke manier.

In de volgende nieuwsbrief komen wij hierop terug. Mocht u nog meer informatie willen over deze methode, dan kunt u eens kijken op www.leefstijl.nl.  

 Ziek- / Betermeldingen

Als uw kind ziek is meldt u dat tussen 7.45 en 8.30 uur telefonisch bij de school op telefoonnummer 0316-583880 en niet via de mail. Een leerling die stage loopt moet óók ziek worden gemeld bij het stageadres. Als school zijn wij verplicht om de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen wanneer leerlingen langdurig afwezig zijn.
Het beter melden van uw kind moet gebeuren via een ”Meldingsformulier terugkeer absentie” (groen formulier). Indien dit niet gebeurt, blijven de leerlingen als ziek/afwezig gemeld staan. Deze groene formulieren liggen bij de conciërge en dienen door ouders/verzorgers volledig ingevuld te worden met afwezigheidsduur. Als de leerling weer op school komt moeten ze dit formulier om 08.30 uur bij de administratie inleveren, ze krijgen dan een nieuw formulier mee. Deze formulieren dienen ook na één dag ziekte of andere afwezigheid ingeleverd te worden.


Bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld de orthodontist, tandarts of huisarts willen wij u vragen deze afspraken, indien mogelijk, buiten schooltijd te plannen. Dit voorkomt een hoop onrust tijdens van de lessen.

Ouders gevraagd!!

De medezeggenschapsraad (MR) vormt een schakel tussen ouders, personeel en directie. Als lid van de medezeggenschapsraad bent u actief betrokken bij de besluitvorming over onder meer het beleid en de voorzieningen op school. Ook kan de MR de directie ongevraagd advies geven over allerlei zaken. De medezeggenschapsraad van Symbion is tevens onderdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Quadraam-scholen. De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.
 
Op dit moment bestaat onze MR uit 3 personeelsleden en 2 ouders. Dat betekent dat er nog ouders/verzorgers zouden kunnen aansluiten. Wilt u onze MR graag komen versterken of wilt u meer informatie, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de heer G. Wildenbeest via g.wildenbeest@symbion-vo.nl.


Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die onze leerlingen rondom en tijdens de middagpauzes op maandag, woensdag en vrijdag willen helpen in de schoolkantine.
Vanaf 11.45 uur worden samen met de leerlingen tosti's e.d. verkoop klaar gemaakt. Vervolgens worden deze in de middagpauze verkocht. De rol van de ouder/verzorger bestaat uit het begeleiden van de verkoop en er voor te zorgen dat na afloop alles weer schoon is voor de volgende dag. Tevens maakt de ouder/verzorger de boodschappenlijst voor de volgende dag. Naar aanleiding van deze lijst kopen de leerlingen de benodigde boodschappen.
 
Van de ouder/verzorger, het liefst twee personen, wordt verwacht dat zij er plezier in hebben om de leerlingen te begeleiden en dat zij in staat zijn de ongeduldige leerlingen voor het loket in goede banen te leiden. 
 
Mocht u interesse hiervoor hebben dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de heer A. Knipscheer opvragen via info@symbion-vo.nl

Ouderspreekuur

Iedere eerste dinsdag van de maand wordt er een ouderspreekuur gehouden waar u met alle vragen terecht kunt over bijvoorbeeld problemen bij de opvoeding, kindgebonden budget en andere zaken die uw kind aangaan.
Na de voorjaarsvakantie hebben wij voor het ouderspreekuur de volgende dagen gepland:
Dinsdag 7 maart en dinsdag 4 april tussen 17.00 en 18.00 uur. U kunt een afspraak maken met de heer G. Wildenbeest via de administratie of u mag, met het risico van wachttijd, ook gewoon binnen lopen.

Kwaliteitsonderzoek 2017

Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van onze school. Na de voorjaarsvakantie ontvangen alle leerlingen, ouders en medewerkers daarom een uitnodiging om deel te nemen aan het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek. Dit onderzoek wordt op alle scholen van Quadraam uitgevoerd.
 
Het onderzoek bevat vragen die aan alle ouders en leerlingen in Nederland gesteld worden. De uitkomsten van deze vragen zullen te zien zijn op Scholen op de Kaart. Daarnaast zijn er vragen vanuit onze school en die zijn vooral gericht op onze plannen en lesmethoden.
 
Voor de zomervakantie ontvangt u de uitkomsten van dit onderzoek. Naar aanleiding van deze uitkomsten zullen wij u uitnodigen om hierover samen in gesprek te gaan. Op deze manier hopen wij samen met u de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren.

Open dag 

Woensdag 18 januari heeft onze open dag plaats gevonden. Er was een grote opkomst van mogelijk nieuwe leerlingen met hun ouders/verzorgers. Ook waren er leerlingen die van de mogelijkheid gebruik maakten om de school te laten zien aan hun ouders/verzorgers, opa's en oma's. We kijken terug op een geslaagde open dag en bedanken in het bijzonder de leerlingen die geheel vrijwillig geholpen hebben om deze dag tot een succes te maken.

Bezoek aan Watermuseum en Openluchtmuseum

In de week voor de kerstvakantie zijn de leerlingen van leerjaar 1 en 2 op excursie geweest naar het Watermuseum (leerjaar 2) en het Openluchtmuseum (leerjaar 1). Voorafgaand aan deze bezoeken is hier vanzelfsprekend ook aandacht aan besteed in de lessen. Deze excursies waren niet mogelijk geweest zonder hulp van de ouders, opa's en oma's die voor het vervoer gezorgd hebben. Dank hiervoor! Het was voor alle betrokkenen een leuke en leerzame dag!

Agenda

24 februari


25 feb t/m 5 mrt
6 maart
7 maart
4 april

6, 10 en 13 april

15 t/m 30 april
5 mei
        
 
Studiemiddag
Leerjaar 4 vanaf 12.25 uur vrij.
Andere leerjaren worden gewoon op school verwacht.
Voorjaarsvakantie
Studiedag, alle leerlingen hebben deze dag geen les/stage.

Ouderspreekuur van 17.00 tot 18.00 uur
Ouderspreekuur van 17.00 tot 18.00 uur
Assessmentgesprekken voor leerjaar 3, ouders ontvangen hiervoor per brief een uitnodiging..

Pasen/Meivakantie
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn deze dag vrij
 

Symbion (school voor praktijkonderwijs)
Hoge Witteveld 2
6942 RD Didam
Telefoon: 0316 - 58 38 80
Website: www.symbion-vo.nl

 


This email was sent to j.menting@symbion-vo.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Symbion · Hoge Witteveld 2 · Didam, Ge 6942 RD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp