Copy
Ma.akbrief #16   april 2021
Gezamenlijke nieuwsbrief rond democratisering en het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam
Van de redactie
 
Tien jaar terug maakte ik de Participatie telefoon. Via deze kunstinstallatie konden bezoekers in een stadsdeelkantoor bellen met een ambtenaar. Er waren twee varianten: een openhartige en een meer afstandelijke. Bezoekers bleken zich meer thuis te voelen bij de formele ambtenaar. Zo hoort het immers, de ambtenaar als bijna lichaamloos verlengstuk van een systeem.

Sinds een paar jaar werken we in Amsterdam samen om de verstandhouding tussen ambtenaren, bestuurders en actieve bewoners/intiatiefnemers te veranderen, gelijk op met de wens tot directere democratie. We proberen vaker in elkaars schoenen te staan. Maar bij tegenslag hebben we de reflex om ons schielijk terug te trekken in de veilige groeven: voor een ambtenaar heeft de bewoner per definitie gelijk ook al kletst hij onzin. Als bestuurder praat je en als je het even niet weet, dan laat je dat niet weten. En als bewoner vind je zo geen houvast dus ga je uit gewoonte maar wat harder schreeuwen. Kortom, drie danspartners op een glibberige vloer, gekleed in een korset van kleefkruid. We kunnen niet zonder elkaar, maar ook niet altijd lekker met elkaar. 

En als de macht van de overheid nog altijd mandaat en money is, en die van de bewoner media, dan blijf je glibberen.
 
Maar er is hoop! Deze Ma.akbrief special gaat over waar het samen wel lukt. Soms pas na jaren, soms met partners uit onverwachte hoek. En over hoe iets fout kan gaan zonder dat iemand dat wilde. En dat je dan met frisse wangen samen verder gaat, bijvoorbeeld aan Ma.akbanken.

Karien, Ma.akteam
MA.AKBRIEF #16


Bijdragen en reacties welkom via mail. Zie ook ons digitale platform Ma.ak020.
Een goed gesprek over een lelijk woord *

" 'Samen' wordt makkelijk gebruikt maar betekent niet altijd gelijkwaardig. "
Deze woorden galmden na op 7 april 2021 in de stadsdeelcommissievergadering in Noord, na een pittige discussie over Noord wordt Gehoord. Opgezet als co-creatie tussen stadsdeel en bewoners voor de ontwikkeling van Noord, maar helaas zijn de betrokkenen nu even op voelbare afstand. Wat is er nodig om meer ruimte en meespraak in te bouwen in zo’n traject op stadsdeelniveau?
 
Aan verklaringen ontbrak het niet, met dank aan de openhartigheid van alle sprekers. Zo was er een pleidooi om duidelijker en bijtijds verwachtingen te bespreken, wat hand in hand gaat  met meer onderling begrip. En om gelijkwaardig samen te werken heb je gelijke informatie nodig. Natuurlijk was er een roep om meer vertrouwen. Maar tegelijkertijd werd er de hele avond gesproken in termen van 'macht en tegenmacht'. Er klonk een wens voor duidelijkere kaders. Dat is best ingewikkeld als je de ambitie hebt om samen iets nieuws te creëren. Kortom: alle pijlen wijzen naar de tussenruimte. En dat het in Noord even zo knettert, kun je ook zien als teken dat Noord voorop loopt.


* "Dat woord, co-creatie, dan haakt de helft van de mensen toch al af?"

[Sjors van der Meer]
Het goede gesprek over windmolens en de energietransitie

In de stad woedt een fel debat over windmolens: over de noodzaak, over de zoekgebieden en over het besluitvormingsproces. In de media viel te lezen hoe verschillend Amsterdammers over het onderwerp denken. Linda Vosjan - actief op IJburg, in de energietransitie en fan van Ma.ak020 - vroeg zich af of dat gesprek niet anders kan, en beter.
 
Ze nam het initiatief tot een gesprek met een aantal voor- en tegenstanders. Actieve leden van energiecoöperaties, Windalarm, JongRES, 02025 en Ma.ak020 en een ambtenaar uit stadsdeel Oost gingen met elkaar het gesprek aan. Het werkte. Tijdens een aantal verkennende gesprekken lieten ze al zien dat het goed mogelijk is om naar elkaar te luisteren en aandacht en ruimte te geven aan elkaars zorgen. Wat ze delen is dat ze betrokken zijn bij de toekomst van de stad. Dat biedt een startpunt voor vervolggesprekken, waarbij de gemeente, experts en betrokken partijen actief aan tafel zitten. Een tafel die we dan Ma.akbank zullen noemen en die tot (duurzame, breed gedragen en succesvolle) oplossingen moet leiden.
 
De groep schreef een brief aan wethouder Marieke van Doorninck. Donderdag 8 april is er een eerste verkennend gesprek met de wethouder.

Wordt vervolgd.
De eerste integrale financiering was voor de Noorderparktrust, in januari 2017
Regeling integraal maatschappelijk initiatief is er!

Goed nieuws: Het college van B&W heeft ingestemd met de nieuwe subsidieregeling integraal maatschappelijk initiatief. Een van de hoofdpunten uit het Maatschappelijk akkoord Ma.ak020! *

Voor wie is deze regeling?  De regeling gaat om activiteiten van initiatieven die een bijdrage leveren aan meerdere beleidsterreinen (zoals groen, jeugd en werkgelegenheid) samen met bewoners.

Uit de regeling: "Deze initiatieven hebben door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze om de beleidsdoelen van het college te realiseren en zijn beter in staat bredere doelgroepen te bereiken."

Hoe werkt de regeling?  Voor de uitvoering wordt een Bureau Integraal Maatschappelijk Initiatief (BIMI) opgericht. Eén loket waar initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente terecht kunnen. Het BIMI wordt bemenst door een gemend team van experts van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Ook dit is een Ma.ak akkoordpunt. *

Wanneer begint de regeling?  De regeling is per april van start. De deadline voor de eerste tranche is 1 mei 2021 en voor de tweede tranche 1 september 2021. Na een ambtelijke toets adviseert een externe commissie over de aanvragen. Voor 2021 is er € 1,6 miljoen beschikbaar. Meer weten? Mail subsidieintegraleinitiatieven[at]amsterdam. nl.

Leren in de tussenruimte  In deze regeling gaan we al doende leren van het samenwerken tussen binnen en buiten. In een volgende nieuwsbrief blikken we terug op het voortraject. Hoe is het uiteindelijk gelukt? Ook volgen we de komende tijd hoe de regeling werkt. Dus hou deze nieuwsbrief in de gaten!

* Uit het Maatschappelijk akkoord Ma.ak020, onder 'Eigenaarschap':
- Financieringsregeling voor ervaren integraal werkende initiatieven.
- Subsidieaanvragen worden beoordeeld door gemengde teams van ambtenaren, experts en bewoners/initiatiefnemers (zonder belang).

Een verenigd Noord

Gastcolumn  Esther Lagendijk

 
Het begon allemaal een dik jaar geleden. Niemand had ooit nog gehoord van corona en een groep bewoners, ambtenaren en ik kwamen samen in de Burgerzaal van het stadsdeelkantoor. Er ontstond een flinke groep betrokkenen en samen wilden we deze zaal een plek voor en door Noord laten zijn. Een plek waar we, de gemeente en de bewoners, samen kunnen werken aan dat wat leeft in Noord. Dit zouden we, heel idealistisch, samendoen: in co-creatie.
 
De juiste intenties maar een ware uitdaging
Nu, een dik coronajaar verder, is de boel flink vastgelopen. Omdat de Burgerzaal niet meer beschikbaar was, werd er het programma ‘Noord wordt gehoord’ opgetuigd. Bewoners konden brieven sturen over voor hen belangrijke thema’s en op basis daarvan werden er programma’s gerealiseerd. Ook weer vanuit de gedachte van samendoen. Omdat de redactie, bestaande uit bewoners en ambtenaren, de gesprekken niet inhoudelijk genoeg vond werd een programmamaker aangetrokken. Zij kreeg een zelfstandige opdracht om een aantal sessies te organiseren en dit is helaas niet goed gegaan. Oh, kon ik de tijd maar terugdraaien en alles overdoen. Als bestuurder had ik veel vaker aan moeten schuiven, en het stadsdeel en de redactie hadden elkaar veel meer vast moeten houden. Zo eindigde een mooi project in een treurige impasse, waarbij leden van de burgerredactie en ambtenaren en ikzelf, ondanks alle goede bedoelingen, juist tegenover elkaar kwamen te staan.
 
Laten varen van burgerangst
We zijn als gemeente helemaal niet gewend aan co-creatieve samenwerkingsvormen. Dat vraagt om een andere inzet van zowel bestuurders als ambtenaren, maar het vraagt ook om een andere inzet van de bewoners. Achteroverleunen en afwachten is er niet bij. Binnen deze trajecten worden bewoners soms betaald voor hun bijdragen en dat betekent ook dat er een zekere inzet van ze wordt verwacht. En ambtenaren en bestuurders moeten iedere vorm van burgerangst laten varen. Je staat samen voor de grote kwesties die leven in de stad. Dat vraagt om grote transparantie en om zorgvuldigheid in het betrekken van de bewoners. Dit gaat voorbij aan informeren, maar is de uitdaging om de bewoners er onderdeel van te laten zijn. Eigenlijk heel logisch, want de gemeente werkt natuurlijk ook voor de burger, of zoals de Britten veel mooier benoemen; de ambtenaar is een ‘civil servant’. Ten dienste staan van de bewoners en tegelijkertijd oog blijven houden voor de bredere context; dat is de grote uitdaging waar we voor staan. Wij staan nog maar aan het begin, in de tussenruimte, en zijn zoekende. Daar waar geen ruimte meer is voor tegenover elkaar staan, maar voor samen met elkaar. En wat betreft Noord? Op zoek naar een verenigd Noord.
 
Esther Lagendijk
Stadsdeelbestuurder Noord
Portefeuille Sociaal Domein

Symposium

donderdag 8 april 20.30u via livecast

Broedplaatsen, werkplekken voor creatieven, ontwikkelen zich steeds meer tot verbinde aanjagers in stedelijke ontwikkeling, onderwijs, sociaal maatschappelijk en economie. Dit is de basis voor de broedplaats van de toekomst. Maar met de voorgenomen bezuiniging op het Amsterdamse broedplaatsenbeleid in 2022, en het vooralsnog ontbreken van budget voor behoud en ontwikkelen van broedplaatsen in de volgende collegeperiode, worden broedplaatsen zwaar bedreigd. Van 60 naar 27 gebouwen in 5 jaar. Voor een gezonde stad is het cruciaal om voldoende betaalbare werkruimten voor creatieven te bieden, en om als gemeentebestuur met integraler beleid de brede waarde van broedplaatsen te erkennen.
Lees en onderteken hier het Maatschappelijk akkoord van Amsterdam

Copyright © 2021 Ma.ak020, all rights reserved.

Contact? Kopij? Mail het kernteam van Ma.ak020.

You can update your preferences or unsubscribe from this list
Website
Groep Ruimte voor Initiatief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ma.ak020 · Tugelaweg 85 · Amsterdam, Nh 1091VN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp