Copy
View this email in your browser

Voorbij de stilte

Precies op het moment dat we de tentoonstelling ‘Snelheid verstilt’ van Pauline Nijenhuis openden viel letterlijk alles stil. Ook wij moesten, net als vele collega’s en andere ondernemingen in de stad, onze deuren sluiten.

Inmiddels zijn we zeven weken verder en wordt het tijd om de balans op te maken. Stichting Dat Bolwerck heeft –  na de eerste vijf opbouwjaren – koers gezet naar het  waarborgen van continuïteit van de culturele organisatie. 
De verbouwingen zijn in 2019 afgerond en met het voormalige Koetshuis erbij is Dat Bolwerck weer tot een geheel getransformeerd. De gebruiksmogelijkheden zijn verdubbeld. De eerste maanden van 2020 waren zowel cultureel als financieel een succesvolle periode. Er gloorde een mooie toekomst voor dit huis voor Kunst & Gedachten. 

Nu, na de eerste urgente vraag van hoe de coronatijd te overleven, staat ook gelijk de vervolgvraag centraal: hoe kan Dat Bolwerck daarna weer verder ontwikkelen naar die gezonde toekomst? Naast de goede steunmaatregelen van de overheid zijn er nog veel onzekerheden. Het is duidelijk dat we dit jaar qua exploitatie geen hoge verwachtingen meer mogen hebben. Dat we de resultaten van het eerste kwartaal niet zomaar kunnen ‘transponeren’ naar de rest van het jaar. 

Hoe maken we die anderhalve meter ruimte voor Kunst & Gedachten? Voor exposities, concerten, filosofiecursussen en ander cultureel gebruik van onze ruimtes? Dit zijn vragen waar we niet alleen in staan. Iedereen experimenteert en zoekt oplossingen. 

Zo is Hans Heesen (schrijver en directeur van het filmhuis Luxor in Zutphen) onlangs een actie begonnen om donateurs te werven voor Dat Bolwerck. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor dat initiatief en de steun die hij en de vele donateurs hiermee betuigen. Steun die juist nu het verschil kan maken.
Met het Wijnhuisfonds en de gemeente Zutphen zijn we in gesprek over de huur en andere tijdelijke mogelijkheden. We hebben verschillende scenario’s voor na – en ook tijdens – de coronamaatregelen uitgewerkt. Weliswaar met alle onzekerheden van nu laten die zien dat er weer een toekomst kan gloren voor dit huis voor Kunst & Gedachten.

Ondertussen bereiden we ons voor om eind mei, uiteraard afhankelijk van toestemming, de expositie ‘Snelheid verstilt’ van Pauline Nijenhuis weer open te stellen. Voor de zomerperiode bereiden we mooie filosofiebijeenkomsten in de tuin voor: De tuin van Epicurus. We werken aan een nieuw (deels online) boekenprogramma. Festivals zitten er even niet in, maar zodra het mogelijk is, beginnen we met een serie hele kleinschalige concerten. Het kan niet uit, maar wij – en jullie waarschijnlijk ook – missen het heel erg.

Wij zien jullie graag !
 
Alles van waarde is weerloos, behalve als we het samen weerbaar maken.

De donateurs hebben inmiddels € 8.500,- op de donateursrekening van Dat Bolwerck gestort.

Donateursrekening Stichting Dat Bolwerck: NL 86 INGB 0009 3393 78.
Stichting Dat Bolwerck heeft een culturele ANBI-status
 (voorwaarden op www.belastingdienst.nl).
Copyright © 2020 Dat Bolwerck, All rights reserved.
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp