Copy
View this email in your browser
Op 16 oktober starten we een cursus over de onbegrensdheid van het denken, aan de hand van een wandeling door de geschiedenis van de filosofie.
Door Jesse M. Mulder, filosoof; docent-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht

Door de hele, kleurrijke geschiedenis van de Westerse filosofie heen slingert zich één bijzonder fascinerende opvatting over het denken: dat er geen grenzen aan het denken zijn; dat het denken al-omvattend is, oneindig, absoluut. De pre-socratische filosoof Parmenides stelde al dat “denken hetzelfde is als zijn”. Het denken omvat alles wat is (‘zijn’): en buiten wat is, is er uiteraard niets. 
Je kunt deze Parmenidiaanse formule ook beschouwen als een formulering van idealisme: denken staat niet tegenover de werkelijkheid, maar denken is de werkelijkheid. En inderdaad kun je redelijk eenvoudig inzien dat er een samenhang is tussen die twee stellingen – de grenzenloosheid van het denken enerzijds, en de identificatie van denken en werkelijkheid anderzijds. Bijvoorbeeld: als denken begrensd is, dan is er dus iets dat buiten het bereik van het denken valt. Dan is er, met andere woorden, werkelijkheid die niet gedacht kan worden, en dus geen denken is. Dus dan zijn denken en werkelijkheid niet hetzelfde.

In deze cursus gaan we deze twee ‘zustergedachten’ door de geschiedenis van de filosofie heen vervolgen. We beginnen bij de presocratici, bij Parmenides, en wandelen dan via Plato, Aristoteles, Plotinus, Thomas van Aquino, Descartes, Spinoza, Hegel, Heidegger, en Wittgenstein naar onze eigen tijd toe, om te eindigen met een korte blik op relevante hedendaagse denkers – in het bijzonder Sebastian Rödl. Er zal steeds een tekstfragment beschikbaar worden gesteld, waarvan verwacht wordt dat het van te voren grondig gelezen is. 

De bijeenkomsten zien er grofweg als volgt uit. Eerst zorgen we dat we de belangrijkste gedachtegangen uit de relevante stukken tekst in het gezamenlijke bewustzijn krijgen door middel van mini-referaten over gedeeltes van de tekst door de deelnemers. We onderzoeken op welke wijze de grenzenloosheid van het denken, en/of het bijbehorende idealisme, tot uiting komt. We zoeken verbinding met eerder behandelde denkers, eigen ervaringen en overwegingen. 

Cursusdata en opgeven
De bijeenkomsten vinden tweewekelijks (met enkele uitzonderingen) op dinsdagavond plaats in Dat Bolwerck op 16 en 30 oktober; 13 november;  4 en 18 december; 8 en 22 januari; 5 en 19 februari en 5 maart.
Tijden: 19.30 tot 21.30
Totaal 10 bijeenkomsten met minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers; Cursusprijs € 340,-
Opgeven voor 8 oktober via: vincent@datbolwerck.nl. 
 
Copyright © 2018 Dat Bolwerck, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp