Copy
View this email in your browser
Wie of wat zijn wij hier en nu?
Filosofiewerkplaats over zeven ‘heikele kwesties’ rond ouder worden
Door filosoof Suzanne Biewinga

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid worden zoveel mensen zo oud. Dat biedt nieuwe mogelijkheden en roept nieuwe vragen op. Ook lastige vragen. De meeste willen graag lang leven maar zien ertegen op om oud te worden. Maatschappelijke en commerciële nadruk op ‘jong blijven’ laat ouder worden eenzijdig zien als het verdwijnen van jeugdigheid. De ervaring van ouderen zelf is genuanceerder.

In een meerjarig project onderzoekt de Zutphense filosoof Suzanne Biewinga heersende beelden en culturele narratieven van ouder worden. Waar komen die beelden en verhalen vandaan? Wat zijn de filosofische wortels ervan? Hoe kun je kijken naar betekenisgeving van ouder worden op een manier die beter aansluit bij de ervaringen en inzichten van ouderen in deze tijd? Op zoek naar antwoorden organiseert zij gespreksreeksen in Dat Bolwerck. Telkens staat daarin een bepaald aspect van ouder worden centraal. Zo kwam eerder aan de orde: de kracht en tekortkomingen van gangbare filosofieën over ouder worden; filosofie van de tijd; de doorwerking van de culturele waarden waarmee wij in de westerse cultuur zijn opgevoed. Suzanne noemt haar gespreksreeksen een filosofiewerkplaats: het is filosofie in uitvoering, een dialoog zonder voorgebakken antwoorden. 

De eerste filosofiewerkplaats op 17 oktober start met de vraag die de Franse filosoof Michel Foucault zichzelf stelde in zijn late werk: Wie of wat zijn wij hier en nu? In de vervolg gesprekken staat telkens een ‘heikele kwestie’ centraal. Elk gesprek wordt ingeleid met inzichten uit het werk van hedendaagse filosofen en ethici; naast Foucault onder anderen Hannah Arendt, Damiaan Denys, Irvin Yalom, Els van Wijngaarden en Richard Rorty. In onderling dialoog onderzoeken we de inzichten van deze filosofen en reflecteren we op eigen opvattingen, waarheden en oordelen. Zo ontstaat een steeds rijker beeld van wie en wat wij zijn. Hier en nu.

Programma
17 okt. Moed tot waarheid 
24 okt. Totalitarisme, vrijheid en verlatenheid 
31 okt. Lijden en de betere mens 
 7 nov. Tegen de zon in kijken
14 nov. Levenskwaliteit en keuzen rond het levenseinde 
21 nov. Beelden van menswording
28 nov. Onderdrukking en nieuwe taal 

Op Woensdag ochtenden van 10.00 – 12.30 uur 
In Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112, Zutphen
Kosten: €120
Maximaal 12 deelnemers
Informatie en inschrijving: suzannebiewinga@tiscali.nl 

Een dag eerder, op 16 oktober start de cursus over De onbegrensdheid van het denken. Voor deze reeks zijn nog maar twee plaatsen beschikbaar. Een daarvan stellen we in herinnering aan 'Droge Nap' beschikbaar voor een zeer gemotiveerde deelnemer met een smalle beurs.

Met filosoof Jesse Mulder wandelen we door de hele, kleurrijke geschiedenis van de Westerse filosofie heen en onderzoeken we een bijzonder fascinerende opvatting over het denken: dat er geen grenzen aan het denken zijn; dat het denken al-omvattend is, oneindig, absoluut, dat “denken hetzelfde is als zijn”. 

De bijeenkomsten vinden tweewekelijks (met enkele uitzonderingen) op dinsdagavond plaats in Dat Bolwerck op 16 en 30 oktober; 13 november;  4 en 18 december; 8 en 22 januari; 5 en 19 februari en 5 maart. Tijden: 19.30 tot 21.30 Totaal 10 bijeenkomsten met maximaal 12 deelnemers; Cursusprijs € 340,- Aanmelden via: vincent@datbolwerck.nl. 
Copyright © 2018 Dat Bolwerck, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp