Copy
View this email in your browser
MEESTERLIJKE PIANISTEN BERND BRACKMAN
MUZIEKWERCK-T 17 OKTOBER
In Dat Bolwerck staat sinds een paar maanden een bijzondere vleugel, een Steinway and Sons uit 1910. Het instrument is afkomstig uit de Werkplaats Kindergemeenschap van onderwijsvernieuwer Kees Boeke. Op de Werkplaats nam muziek in het onderwijs een grote plaats in, en alle vieringen werden opgeluisterd door muziek. Ook heeft de vleugel een rol gespeeld in het opzetten van een internationale school in Beiroet. Muziek en jeugd brengen hoop en vereniging, was de gedachte.

Het opzetten van een serie Meesterlijke Pianisten is om, behalve de spelers, ook de vleugel in het licht te zetten.  Een achttal geweldige pianisten zijn uitgenodigd, waarvan Bernd Brackman op zaterdag 17 oktober de serie opent met drie late pianosonates van Beethoven, opus 109/110/111. 
Bernd Brackman behoort ontegenzeggelijk tot de top der Nederlandse pianisten. Nog afgezien van de vele onderscheidingen die hij won, is het meer de excentrieke en persoonlijke benadering die hem tot een uniek vertolker maken. Koop hier een kaartje voor het concert zaterdag om 19.45 uur.

Pianisten als Folke Nauta, Paul Komen, Evelina Vorontsova, Hua Hsuan Lee en Slava Popgrugin zullen verder een breed repertoire laten horen de komende maanden: Schubert sonates, Rachmaninoff en Mozart, voor linkshandig piano als quattre- mains
SOCRATISCHE GESPREKSTECHNIEK
VANAF DINSDAG 3 NOVEMBER
WAT BEDOEL JE - KLOPT HET WAT JE ZEGT?

De cursus Leren en beoefenen van de Socratische Gesprekstechniek door filosoof Corrie Haverkort is gebaseerd op de gesprekken die Socrates (469-399) voerde met zijn vrienden. Bij belangrijke onderwerpen waarover iemand een vaste overtuiging had, vroeg hij steeds: “wat bedoel je?” en ‘klopt het wat je zegt?” Door deze vragen en door een speciale gesprekstechniek die Socrates toepaste, moest er steeds beter nagedacht worden, meer nagevoeld en opnieuw verwoord. Na zulke gesprekken bleef iedereen altijd met stomheid geslagen achter. Niet omdat Socrates zo goed kon spreken. Maar omdat ze aan het eind van zo’n gesprek elkaar beter begrepen en tot andere inzichten waren gekomen. Ook werd er bij tegengestelde meningen en belangen sneller en beter consensus gevonden.
 
Werkwijze
In deze interactieve cursus c.q. beoefening wordt aandacht gegeven aan het volgende:
  • Het lezen van dialogen zoals Socrates die voerde. 
  • Het leren herkennen van de kenmerken van een socratisch gesprek wat betreft houding en techniek. 
  • Deze kenmerken toepassen in onze manier van spreken met elkaar. 
  • Met name wanneer er sprake is van tegengestelde meningen, conflicten of discussies. 
  • Hierbij gaat het om de verbinding tussen ervaringen, gevoelens en emoties in relatie tot logisch en redelijk denken. Daarbij is er geen sprake van polariteit tussen denken en voelen. 
  • Beoefenen van het socratische gesprek aan de hand van eigen levensvragen en/of maatschappelijke vragen. 
Doel
In een socratisch gesprek leren de deelnemers hun eigen ideeën en meningen helder te verwoorden, vastgeroeste overtuigingen te onderzoeken en open te staan voor nieuwe inzichten.  Op een socratische wijze in gesprek gaan geeft rust, ruimte, erkenning en doet recht aan elkaar. Iedere deelnemer voelt zich gezien en gehoord.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van drie uur, we starten met twee groepen: een dinsdagochtendgroep en een dinsdagavondgroep. Data: 3-10-17-24 november en 1 december. Tijden: ochtendgroep: 10 – 13 uur, avondgroep: 19 – 22 uur. Kosten: € 295,- inclusief reader en koffie/thee (min. 8 en max.12 deelnemers per groep).
Inschrijven Via de online ticketpagina van Dat Bolwerck, klik hier.
Instagram Dat Bolwerck
Fb Dat Bolwerck
Website Dat Bolwerck
Copyright © 2020 Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 Zutphen
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp