Copy
View this email in your browser
The sprit of the place
Met Sylvester een muzikale wandeling door de middeleeuwse binnenstad van Zutphen in kerstsfeer en wintertooi: 3 concerten op 3 historische locaties.
Camerata Trajectina in het Bornhof,
BRISK in Dat Bolwerck
Musica Amphion in het Geelvinck Muziek Museum.
Aanvang naar keuze 11.00 of 14.30 uur.
Een gids leidt u door de historische binnenstad en brengt de verhalen van de toenmalige bewoners tot leven De concertprogramma’s zijn geënt op de geschiedenis van de stad. Het wandelconcert wordt georganiseerd i.s.m. Museumkaart en kost € 35 p.p. (zonder Museumkaart € 45,-) Kaarten verkrijgbaar via www.geelvinck.nl.
 
BRISK
Dat Bolwerck is gebouwd in 1549. Dat was ook het jaar dat de 4-stemmige ricercares van Jacob Buus in Venetië werden uitgegeven. Het concert opent dan ook met een van deze stukken. Mayke Nas schreef voor BRISK in 2015 Microludium. De vier blokfluitisten bespelen in dit stuk hun instrumenten op een hele nieuwe manier. Zij glijden met hun vingers langs de gaten van hun blokfluiten in mysterieuze en ongrijpbare klanken, waaruit langzaam het derde Preludium uit het Wohltemperierte Klavier van Bach tevoorschijn komt.
De laatste dagen in december zijn we beperkter open, namelijk op 16,17, 22, 23, 24, 29 en 30 december. Gedurende deze dagen kun je enkele werken bekijken van Luitgard Schultz. De afgelopen maanden heeft zij op een lege zolder van Dat Bolwerck geëxperimenteerd met nieuw werk. Grote doeken hingen daar te drogen. Bezoekers die een blik omhoog richten konden er al iets van beleven. Enkele doeken laat Luitgard, nu in de expositie ruimtes, alvast zien. Transparant, licht, aards en hemels. (www.pantau.nl). Beschouw haar nieuwe werk in deze tussentijd.
Monique Kwist
 
Stille ruimtelijke verkenningen (5 jan t/m 4 mrt) 
 
Kijkend naar de verstilde en sobere architecturale werken van Monique Kwist wordt de aandacht al snel verder getrokken dan naar wat er op het eerste gezicht te zien is. Je wilt voorbij het platte vlak, binnengaan in de driedimensionale ruimte, naar de laag erachter en erin. Daar waar je nooit echt kunt komen, maar wat wacht op verkenning. Een innerlijke beleving die je weg voert van het alledaagse en de stilte van de ruimte laat ervaren.

Of Monique nu werkt op het (semi) platte vlak met technieken als diepdruk, ets en houtskooldruk òf ruimtelijk met gegoten beton, gegoten aluminium en hout, het raakt het snijvlak van architectuur en de suggestie daarvan. Harde vormen worden gecombineerd met zachte kwetsbare materialen en er worden omkeringen toegepast van massa en leegte. Wat zou er in deze verstilde werelden te onderzoeken zijn als er niet de fysieke beperkingen van materiaal en dimensie waren?

De opening van de expositie is op 7 januari om 15 uur.
Copyright © 2017 Dat Bolwerck, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp