Copy
Zpravodaj PS ČLS JEP - červen 2017
Zobrazit zprávu v prohlížeči

ZPRAVODAJ
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

červen 2017

OBSAH

kliknutím na jednotlivé políčko obsahu, se automaticky přenesete na konkrétní kapitolu
 
UPOZORNĚNÍ
VĚDECKÁ SCHŮZE PS ČLS JEP
CENY A GRANTY
ZPRÁVY SEKCÍ
PŘEDATESTAČNÍ KURZY
KALENDÁŘ
KONFERENCE pozvánky
KNIHA Doporučené postupy pp IV
INZERCE
U P O Z O R N Ě N Í
 
Zveme Vás na Vědeckou konferenci PS ČLS JEP a upozorňujeme, že
v dopolední části své zkušenosti budou přednášet
pracovníci CDZ Prahy 8 !

Odpolední část má v gesci sekce pro hypnózu !
 
KONFERENCE LÉČBA V PSYCHIATRII III.

Vážení členové Psychiatrické společnosti,

zveme Vás k účasti na tradiční konferenci Léčba v psychiatrii III., jejíž hlavní náplní bude aktualizace již publikovaných doporučených postupů a doplnění o některé dosud chybějící oblasti psychiatrické péče. 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA 

Těšíme se na viděnou!
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Předseda PS ČLS JEP a prezident konference
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO DVA ÚČASTNÍKY
KONFERENCE CINP „Deprese rezistentní na léčbu“

Psychiatrická společnost ČLS JEP vypisuje výběrové řízení pro dva účastníky regionální konference CINP, která se bude konat v Praze ve dnech 20. - 22.7.2017 s hlavním tématem „Deprese rezistentní na léčbu“. Poskytnutý příspěvek bude hradit kongresový poplatek a ev. další vyúčtovatelné náklady spojené s účastí na konferenci do maximální výše 10 000 Kč.
Předpoklady:
 • Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • Věk do 35 let
 • Aktivní účast na konferenci ve formě posteru.
 • Vypracování zprávy o konferenci do časopisu Česká a slovenská psychiatrie do 31.8.2017
Přihlášky do soutěže včetně osobních dat a souhrnu navrhované prezentace žádáme zaslat na e-mail sekretariat@psychiatrie.cz do 31.5.2017.
O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé informováni po červnové schůzi výboru Psychiatrické společnosti.


VÝBOR ČPS VYPISUJE KUFFNEROVU CENU V HODNOTĚ 50 000 Kč
za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2016 (rozhoduje rok uvedený v publikaci).

Navrhované práce prosíme zašlete do 15.9.2017
na adresu:
Sekretariát PS ČLS JEP
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2

Autor musí být občan ČR a nemusí být členem PS.
Pravidla udělení ceny jsou uvedena na internetových stránkách Psychiatrické společnosti - odkaz ZDE
Za radu Kuffnerovy ceny
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
 
zpět na OBSAH
POZVÁNKA

Vědecká schůze

Psychiatrické společnosti ČLS JEP


Vondráčkova posluchárna PK 1.LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2

 
7. června 2017

DOPOLEDNÍ PROGRAM
10.00 - 12.00

Zajišťují pracovníci CDZ PRAHA 8
•    Úvod o CDZ, jeho vznik  a základní principy

prim. MUDr. Ing. Petr Příhoda a Bc. Ondřej Plecháček
•    Komu pomáháme a s kým spolupracujeme 
MUDr. Miroslav Pastucha
•    Základní principy práce – zásady efektivního případového vedení
Jan Mužík a Mgr. Lenka Škvorová
•    Případ z praxe
Bc. Blanka Novotná

SETKÁNÍ SEKCÍ
12.30 - Sekce dětské a dorostové psychiatrie (posluchárna PK, Praha 2)
Nové škály pro dětskou psychiatrii

Doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

14.00 - Sekce mladých psychiatrů (sraz ve vestibulu PK, Praha 2)
Schůze se nekoná.


15.00 - Sekce ambulantní péče (Myslivečkova posluchárna, vstup z 1.nádvoří PK, Praha 2)
Schůze se nekoná.
 
ODPOLEDNÍ PROGRAM
15.00 - 17.00

Zajišťuje sekce pro hypnózu

Téma: Hypnóza v teorii, ve vzdělávání a v praxi

1. Tradice kroměřížských kurzů v letech 1970 - 2016
     PhDr. Lenka Gazdová (Kroměříž)
2. Hypnóza v kontextu komplexního výcviku Hermés solutions training - 10 let zkušeností z vedení výcviku a spolupráce s jeho frekventanty  
   MUDr. František Matuška (Praha)
3. Činnost pracovní skupiny AT
     Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
4. Supervize v hypnóze
    PhDr. Marie Pečená (Praha)
5.  Použití hypnózy u fobie z létání (kazuistika)
     PhDr. Šárka Bezvodová (Praha)
6.  Užití hypnózy v kontextu psychoterapie poruchy osobnosti (kazuistika)
     PhDr. David Unger (Kroměříž)
7.  Bolest a hypnóza
     
PhDr. Jaroslava Raudenská Ph.D. a Phdr. Alena Javůrková Ph.D.

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP
ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního
vzdělávání.


Srdečně Vás zveme!
zpět na OBSAH
CENY A GRANTY

CINP - PRAGUE
THEMATIC MEETING
TREATMENT RESISTANT DEPRESSION


Praha, 20.-22. července 2017

Psychiatrická společnost ČLS JEP vypisuje výběrové řízení pro dva účastníky regionální konference CINP, která se bude konat v Praze ve dnech 20.-22.7.2017 s hlavním tématem „Deprese rezistentní na léčbu“. Poskytnutý příspěvek bude hradit kongresový poplatek a ev. další vyúčtovatelné náklady spojené s účastí na konferenci do maximální výše 10 000 Kč.

Předpoklady:
 • člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • věk do 35 let
 • aktivní účast na konferenci ve formě posteru
 • vypracování zprávy o konferenci do časopisu Česká a slovenská psychiatrie do 31.8.2017

Přihlášky do soutěže včetně osobních dat a souhrnu navrhované prezentace žádáme zaslat e-mailem na sekretariat@psychiatrie.cz nebo poštou na adresu sekretariátu Psychiatrické společnosti do 31.5.2017.

O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé informováni po červnové schůzi výboru Psychiatrické společnosti.
VÝBOR ČPS VYPISUJE KUFFNEROVU CENU V HODNOTĚ 50 000 Kč
za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2016 (rozhoduje rok uvedený v publikaci).

Navrhované práce prosíme zašlete do 15.9.2017
na adresu:
Sekretariát PS ČLS JEP
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2

Autor musí být občan ČR a nemusí být členem PS.
Pravidla udělení ceny jsou uvedena na internetových stránkách Psychiatrické společnosti - 
odkaz ZDE

Za radu Kuffnerovy ceny
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

 
zpět na OBSAH
ZPRÁVY SEKCÍ

 

SEKCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor SEKCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyzývá své členy k volbě nových členů výboru.

Děkujeme Vám
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., předseda sekce


SEKCE PRO HYPNÓZU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

volby do výboru Sekce pro hypnózu proběhly elektronicky v termínu 1.5.- 21.5.2017. Celkem hlasovalo 19 členů, tj. 59,4% z celkových 32 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 06/2017 – 06/2021 bylo k datu 21.5. 2017 zvoleno 7 kandidátů z 12 navržených kandidátů (abecedně: Mgr. Bezvodová Šárka, PhDr. Gazdová Lenka, doc. MUDr. ThDr. Mgr. Kašparů Jaroslav Maxmilián, Ph.D., MUDr. Matuška František, PhDr. Pečená Marie, PhDr. Unger David, Mgr. Víchová Veronika).  Předseda výboru bude zvolen na schůzi nově zvolených členů.

 

Děkujeme Vám za účast při volbách!
PhDr. Barbara Koláčková, předsedkyně volební komise


SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ

Vážení členové sekce mladých psychiatrů,
dovolte nám informovat Vás o rozdělení funkcí nově zvoleného výboru

MUDr. Trančík Pavel  - předseda
MUDr. Mareš Tadeáš - místopředseda
MUDr. Trdlová Lenka - člen výboru

S pozdravem
MUDr. Pavel Trančík

 
Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru 6. mezinárodní konference mladých psychiatrů (Young Psychiatrists Network) srdečně pozval k účasti na tomto setkání, které proběhne 28.-30.9.2017 v Praze.


Více informací níže v Pozvánkách na konference.
 
MUDr. Pavel Trančík, předseda sekce

SEKCE PRO SOUDNÍ PSYCHIATRII

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
volby do výboru Sekce pro soudní psychiatrii proběhly korespondenčně v termínu 24.3. 2017 – 14. 4. 2017. Celkem hlasovalo 26 členů, tj. 96,3% z celkových 27 ověřených členů sekce.

Do výboru pro období 05/2017 – 05/2021 byli k datu 3. 5. 2017 zvoleni 3 kandidáti z 6 navržených kandidátů (abecedně -  PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA; MUDr. Dana Kertészová; Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.).

Nově zvolení členové si rozdělili mezi sebou funkce:


Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. - předseda
PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA - místopředseda
MUDr. Dana Kertészová - člen výboru
 
S pozdravem
Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc., předseda sekce
 
SEKCE LŮŽKOVÉ PSYCHIATRIE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
výbor sekce lůžkové psychiatrie plánuje uspořádat volby do výboru.

Vyzýváme všechny členy Psychiatrické společnosti, aby zkontrolovali, pokud chtějí být členem SEKCE LŮŽKOVÉ PSYCHIATRIE, zda je jejich jméno v seznamu.

Případně se přihlásili ke členství na e-mail 
sekretariat@psychiatrie.cz !

Ke dni 23.5.2017 bylo celkem 19 členů

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Andrashko Veronika Klecany
MUDr. Balvínová Jana Plzeň
MUDr. Bartoníčková Šárka Praha 8
MUDr. Mgr. Besta David Opava 1
MUDr. Černá Lubica Praha 8
prim. MUDr. Hons Jaromír, Ph.D. Liberec
MUDr. Hýža Martin Ostrava - Poruba
prof. MUDr. Kašpárek Tomáš, Ph.D. Brno 25
MUDr. Kudibalová Klára Dobřany
MUDr. Macák Libor Tábor 3
MUDr. Molčanová Katarína Praha 8
MUDr. Müllerová Aneta Plzeň
MUDr. Papežová Simona Praha 9
MUDr. Schwarzová Jana Ostrava - Poruba
MUDr. Šilhán Petr Ostrava - Poruba
Mgr. Šnorek Václav České Budějovice
prim. MUDr. Tuček Jan, Ph.D. České Budějovice
MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D. Brno
MUDr. Valášková Alice Louny 1
zpět na OBSAH
PŘEDATESTAČNÍ KURZY
Garanti: Prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
  Prim. MUDr. Juraj Rektor
Místo konání:  Klinika psychiatrie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
   

Termín a téma kurzu:

PODPŮRNÁ PSYCHOTERAPIE   09.10. - 13.10.2017 Přihláška
 

Více informací naleznete ZDE.

zpět na OBSAH
KALENDÁŘ

 červen 2017 
7. – 10. 6. 2017
XVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE s mezinárodní účastí
Místo konání: Luhačovice
Web: 
http://www.kongres-luhacovice.cz/

8. - 10. 6. 2017
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EATING DISORDERS ICED 2017

Místo konání: Kongresové centrum Praha  

Web:
www.aedweb.org/index.php/conference/iced-2017
Česká sekce pro poruchy příjmu potravy (CZEDA) ČPS ČLS JEP může prezentovat 4 workshopy a 10 posterů, na které se lze přihlásit Organizačnímu výboru naší konference. Získali jsme také určité snížení poplatku (pro naši zónu 1 a 2 - stanovenou podle údajů Světové banky).

9. - 10. 6. 2017
XI. MEZINÁRODNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY A OBEZITĚ

Místo konání: Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN
Více informací: ZDE.


20. - 22. 6. 2017
CINP PRAGUE THEMATIC MEETING: TREATMENT RESISTANT DEPRESSION

Místo konání: Praha
Web: cinp.org


 červenec 2017 
 
 srpen 2017 

 
 září 2017 
EATING DISORDERS IN MULTICULTURAL SETTINGS 
Místo konání: Vilnius, Lithuania
Datum konání: 7-9 September 2017
Web: http://www.ecedvilnius2017.net
 
 říjen 2017 
17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd
Místo konání: Bratislava, Slovensko
Datum konání: 19. - 20.10.2017
Kontakt: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS – vybor.psychiatry@gmail.com

Web: http://cspz2017.berlina.sk alebo www.psychiatry.sk
 listopad 2017 
2. - 4. 11. 2017
Konference LÉČBA V PSYCHIATRII III. (Doporučené postupy V.)
Místo konání: hotel Clarion, České Budějovice
Web: akce.psychiatrie.cz

 prosinec 2017 
 leden 2018 
 únor 2018 
1. - 3. 2. 2018
17. KONFERENCE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
Místo konání: Liberec
Web: www.psychosomatika-cls.cz
zpět na OBSAH
KONFERENCE
Pozvánky
XVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Místo konání: Luhačovice
Datum konání: 7. - 10. 6. 2017


Vážené kolegyně a kolegové,
 
s potěšením Vám oznamujeme, že ve dnech 7. – 10. června 2017 se bude v Luhačovicích konat XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Veškeré potřebné informace jsou na webových stránkách kongresu
http://www.kongres-luhacovice.cz/
Do 28.2.2017 je možno se hlásit k aktivní účasti (sympozium, přednáška nezařazená do sympozia, poster, workshop) na adresu hosak@lfhk.cuni.cz

Budeme se těšit na Vaši účast na kongresu
 
Výbor Společnosti pro biologickou psychiatrii
Výbor Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP
6. mezinárodní konference mladých psychiatrů
(Young Psychiatrists Network)
"The Art and Science of Mental Health"


Termín: 28.-30.9.2017
Místo: Praha
 

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru 6. mezinárodní konference mladých psychiatrů (Young Psychiatrists Network) srdečně pozval k účasti na tomto setkání, které proběhne 28.-30.9.2017 v Praze. Konference nese název: „The Art and Science of Mental Health“ a nabídne možnost sdílet zkušenosti a různé pohledy na léčbu duševních poruch, jejich prevenci a poskytování služeb. Je nám ctí, že se svým příspěvkem vystoupí osobnosti české a zahraniční psychiatrie: prof. Bankovská Motlová, dr. Sarah Evans-Lacko, prof. Höschl, prof. Sartorius, dr. Beezhold, dr. Chisholm. Tím hlavním cílem konference však tradičně zůstává umožnit mladým psychiatrům vytvořit platformu pro rozvoj profesních a přátelských vztahů. Proto je právě nám, mladým psychiatrům věnována většinová část programu. Čeká nás, věřím, zábavný a skutečně mezinárodní společenský program. Odborná část programu se bude odehrávat v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, která štědře nabídla své prostory. Záštitu nad celou konferencí převzala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Národní Ústav Duševního Zdraví. Všem těmto institucím děkujeme za podporu.
Bližší informace prosím najdete na:
www.ypnm2017.cz
Pokud máte zájem aktivně se podílet na této konferenci nebo máte nápad, jak tuto konferenci vylepšit, neváhejte kontaktovat organizační tým nebo výbor naší sekce. Rádi bychom nabídli Vám i hostům příjemný zážitek.
Podobných zahraničních konferencí pro mladé psychiatry je u nás jako šafránu. Proto šiřte toto pozvání mezi své kolegy, je to jedinečná možnost poznat se lépe i mezi sebou.
 
MUDr. Pavel Trančík
předseda sekce mladých psychiatrů
 
email:
pavel.trancik@gmail.com
Psychiatrická Nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8
17. Česko-slovenský psychiatrický zjazd

Místo konání: Bratislava, Slovensko
Datum konání: 19. - 20.10.2017

Kontakt: Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS
vybor.psychiatry@gmail.com

Vážení členovia Psychiatrickej spoločnosti ČLS,

dovoľte mi srdečne Vás pozvať k účasti na 17. Česko-slovenskom psychiatrickom zjazde, ktorý sa ktorý sa bude konať 19. - 21. októbra 2017 v Bratislave a súčasne Vám oznámiť dôležité termíny:
 

prihlasovanie sympózií do 31.3.2017 (preferované budú sympóziá, ktoré nebudú reprezentovať iba jedno pracovisko a bude v nich obsiahnutá česko-slovenská spolupráca)

prihlasovanie príspevkov a zasielanie abstraktov 15.4. – 31.5.2017

včasná registrácia na podujatie do 30.6.2017

neskorá registrácia na podujatie 1.7. – 30.9.2017 (možná je aj registrácia na mieste podujatia)

Podrobnejšie informácie o podujatí sú dostupné na http://cspz2017.berlina.sk alebo www.psychiatry.sk.

 

Česko-slovenský psychiatrický zjazd je tradičné podujatie, ktorého tohtoročná hlavná téma „Spoločne za zmenami v psychiatrii“ symbolizuje aktívne rozvíjanie tradície priateľskej česko-slovenskej spolupráce a podpory ďalšieho rozvoja psychiatrie a ďalších odborov zaoberajúcich sa duševným zdravím.

 

Spoluorganizátormi podujatia sú:

Psychiatrická společnost ČLS JEP a Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava pod vedením prof. MUDr. Jána Pečeňáka, CSc.PSY zajzd 2017 cover
KONFERENCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
LÉČBA V PSYCHIATRII III.


Místo konání: ČESKÉ BUDĚJOVICE
Datum konání: 2. - 4. 11. 2017


Vážení členové Psychiatrické společnosti,

zveme Vás k účasti na tradiční konferenci Léčba v psychiatrii III., jejíž hlavní náplní bude aktualizace již publikovaných doporučených postupů a doplnění o některé dosud chybějící oblasti psychiatrické péče.

Bližší informace najdete na stránkách konference: akce.psychiatrie.cz

 

Pořádá: Česká psychiatrická společnost, z.s.
Webová stránka: akce.psychiatrie.cz 

 
On-line přihláška
Termín řádné registrace je 15.7.2017!
 
Těšíme se na viděnou!
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Předseda PS ČLS JEP a prezident konference
17. KONFERENCE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

Místo konání: Liberec
Datum konání: 1. - 3. 2. 2018

Dospělý a dětský pacient v psychosomatice

 • Spolupráce oborů v psychosomatice
 • Možnosti léčby v psychosomatice
 • Hranice v psychosomatické medicíně
 
Pořádají:
Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci
 
Sledujte na webu SPM ČLS:
www.psychosomatika-cls.cz

Těšíme se na viděnou
zpět na OBSAH

DOPORUČENÉ POSTUPY PSYCHIATRICKÉ PÉČE IV
KNIHA K ZAKOUPENÍ! 

Doporučené postupy IV jsou k prodeji na pravidelných vědeckých schůzích PS ČLS JEP, tzv. Purkyňkách.
Schůze se koná každou první středu v měsíci. Rozpis schůzí ZDE.

Knihu je také možné objednat na dobírku:
 1. kliknutím na níže uvedený odkaz "OBJEDNÁVKA KNIHY"
 2. elektronicky na e-mailu: objednavky@psychiatrie.cz
V emailu, prosím, uveďte počet objednávaných kusů, zasílací adresu a fakturační adresu (je-li jiná než zasílací), e-mail a telefon.

POZOR SLEVA !

NOVÁ CENA: 500 Kč

 
Poštovné + dobírka dle platného ceníku České pošty.

 
OBJEDNÁVKA KNIHY (klikněte)
zpět na OBSAH
INZERCE
FOKUS TÁBOR, z.s.
přijme do centra duševního zdraví psychiatra na min. 0,5 úv. Ambulantní činnost, individuální psychoterapie, práce v týmu. Možné i pro absolventy se základním kmenem a specializační přípravou v oboru psychiatrie. Návaznost na akreditované pracoviště. Informace na  tel: 603 476 115. CV zasílejte na mail:
macha@fokustabor.cz.
Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s.r.o. se sídlem v Praze 4 přijme lékaře/ lékařku - psychiatra. Nabízíme: částečný/ plný pracovní úvazek, odpovídající platové ohodnocení, zajímavou práci, příjemné pracovní prostředí, pracovní benefity: dovolená 5 týdnů, zdravotní volno, flexibilní začátek / konec pracovní doby, cvičení pod vedením fyzioterapeutky zdarma. Nástup možný ihned. Životopis prosím zasílejte na email: zuzana.piskacova@ondrejov.cz

Do psychiatrické ambulance v Českých Budějovicích hledám psychiatra na dlouhodobější zástup na 2-3 dny v týdnu, ev. dle domluvy. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na čísle: 605 841 027.

Zde můžete mít svůj inzerát. Máte-li zájem, obraťte se na sekretariat@psychiatrie.cz
Nestátní poliklinika v Berouně
hledá odborného  lékaře na tuto pozici:
PSYCHIATR, na částečný úvazek,  nabízíme výhodné platové podmínky, práci v příjemném kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní. Dobré spojení do Prahy.  
Informace na  tel. čísle 311 746 315, 724 786 903,  medicentrum@medicentrum.cz
 
Klinika ESET Praha 
přijme psychiatra s psychoterapeutickou kvalifikací do ambulance kliniky. Ambulantní činnost, individuální psychoterapie, práce v týmu. Úvazek dle dohody, pracovní doba pondělí – pátek. Možné i pro absolventy, ale po základním kmeni a specializační přípravou v oboru psychiatrie.

Profesní  CV zasílejte na: Klinika ESET, Úvalská 3411/47, 100 00  Praha 10, nebo na mail:
klinikaeset@volny.cz. Případné dotazy  tel: 242485855 nebo 242485850
zpět na OBSAH
SEKRETARIÁT Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Lenka Knesplová
PK 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 • tel.: 773 786 133 • sekretariat@psychiatrie.cz
Copyright © 2017 PS ČLS JEP, All rights reserved.


Chcete změnit zasílání zpravodaje?
Můžete aktualizovat e-mail nebo se odhlásit.

Email Marketing Powered by Mailchimp