Copy
Zpravodaj PS ČLS JEP - březen 2017
Zobrazit zprávu v prohlížeči

ZPRAVODAJ
Psychiatrické společnosti ČLS JEP

březen 2017

OBSAH

kliknutím na jednotlivé políčko obsahu, se automaticky přenesete na konkrétní kapitolu
 
UPOZORNĚNÍ
VĚDECKÁ SCHŮZE PS ČLS JEP
VOLBY DO VÝBORŮ SEKCÍ
KNIHA Doporučené postupy pp IV
KALENDÁŘ
KONFERENCE pozvánky
INZERCE
PARTNEŘI PS ČLS JEP 2017
U P O Z O R N Ě N Í

KONTROLA ČLENSTVÍ V SEKCÍCH

Výbor PS ČLS JEP prosí všechny svoje členy, aby ZKONTROLOVALI svoje správné ZAŘAZENÍ do jednotlivých SEKCÍ. Seznamy jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti. Pokud zjistíte, že Vaše jméno chybí v seznamu sekce, ve které máte zájem být členem, přihlaste se, prosím na e-mail cle@cls.cz. Členství v sekcích není dále zpoplatněno.

V roce 2017 se budou konat volby do většiny sekcí Psychiatrické společnosti. Upozorňujeme dopředu, že mohou volit a být voleni pouze ti členové, kteří jsou řádně zapsáni u ČLS JEP do termínu zahájení voleb dané sekce.

ELEKTRONICKÉ ZASÍLÁNÍ ZPRAVODAJE 

Prosíme členy, na které nemáme jejich emailovou adresu o její poskytnutí. Papírová komunikace výrazně zvyšuje náklady společnosti a není efektivní.Elektronicky je členům České psychiatrické společnosti zasílán Zpravodaj, informace o aktivitách a akcích společnosti. Emailový kontakt je taktéž nezbytný k účasti v elektronické formě voleb Psychiatrické společnosti.
Velmi Vás tímto prosíme o poskytnutí Vaší emailové adresy prostřednictvím tohoto FORMULÁŘE

SLEVA NA KNIHU DOPORUČENÉ POSTUPY IV.
Výbor Psychiatrické společnosti zlevnil knihu Doporučených postupů psychiatrické péče IV.
Nová cena 500,- Kč.
zpět na OBSAH
POZVÁNKA

Vědecká schůze

Psychiatrické společnosti ČLS JEP


Vondráčkova posluchárna PK 1.LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2

 
1. března 2017

DOPOLEDNÍ PROGRAM
10.00 - 12.00

Zajišťují pracovníci PK FN Brno a LF MU
 
Název: Léčba poruch příjmu potravy na Psychiatrické klinice FN Brno a LFMU

Přístup k PPP v dětském a dorostovém věku
MUDr. Jana Najmanová
Výzkum PPP na Psychiatrické klinice FN Brno a LFMU
Mgr. Terézie Bernátová
Přístup k PPP v dospělém věku
Mgr. Zuzana Pokorná, PhD.
Léčba PPP na Jednotce intenzivní psychiatrické péče
MUDr. Miroslava Navrátilová, PhD.

SETKÁNÍ SEKCÍ
12.00 - Sekce dětské a dorostové psychiatrie (posluchárna PK, Praha 2)
Schůze odpadá z důvodu zajištění odpoledního programu.

14.00 - Sekce mladých psychiatrů (sraz ve vestibulu PK, Praha 2)
Předvolební schůze

15.00 - Sekce ambulantní péče (Myslivečkova posluchárna, vstup z 1.nádvoří PK, Praha 2)
1. Léčba akutní dekompenzace pacienta v psychiatrické ambulanci
2. Dlouhodobá léčba pacienta v psychiatrické ambulanci
3. Chronické příznaky - výzva k intervenci nebo ke smíření se s nimi?


ODPOLEDNÍ PROGRAM
15.00 - 17.00

Zajišťuje sekce dětské a dorostové psychiatrie

Hellerova demence
MUDr. Sandra Müllerová (DPK FN Motol)
Rodinná terapie u pacientů s mentální anorexií v podmínkách léčebny
PhDr. Martina Fitříková (Ocelíková)  (PL Šternberk)
20leté zkušenosti s ambulantní léčbou pacientů s ADHD a ostatními neurovývojovými komorbidními poruchami
Prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., MUDr. Dagmar Pacltová (Psychiatrická ambulance, Ambulance pro děti a dorost)

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP
ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního
vzdělávání.


Srdečně Vás zveme!
zpět na OBSAH
VOLBY DO VÝBORŮ SEKCÍ

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH VOLBÁCH


SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor sekce mladých psychiatrů plánuje uspořádat volby do výboru.

Vyzýváme všechny členy Psychiatrické společnosti, aby zkontrolovali, pokud chtějí být členem SEKCE MLADÝCH PSYCHIATRŮ a splňují podmínku členství (věk do 40 let), zda je jejich jméno v seznamu.
Případně se přihlásili ke členství na e-mail
sekretariat@psychiatrie.cz a to co nejdříve, nejpozději do 10.3.2017!

V tuto chvíli je v sekci registrovaných 28 členů.

Příjmení,Jméno  Obec 
MUDr. Albrecht Jakub Praha 2
MUDr. Bartoníčková Šárka Praha 8
MUDr. Čapková Jana Praha 8
MUDr. Čechová Alexandra Praha 8
MUDr. Čerešňáková Silvie Klecany
MUDr. Černá Lubica Praha 8
MUDr. Dlubalová Anna Praha 2
MUDr. Hajčmanová Eva Opava 1
MUDr. Hejzlar Martin Klecany
MUDr. Jandečková Kateřina Praha 8
MUDr. Jaššová Katarína Praha 2
MUDr. Kmoch Vladimír Praha 28
MUDr. Köhler Richard Hradec Králové
MUDr. Kusá Karolína Praha 2
MUDr. Mareš Tadeáš Praha 2
MUDr. Matějka Martin Praha 8
MUDr. Mixová Kristýna Praha 8
MUDr. Molčanová Katarína Praha 8
MUDr. Müllerová Sandra Praha 5 - Motol
MUDr. Nawka Alexander Praha 86
MUDr. Nosková Petra Jihlava 1
MUDr. Pitoráková Marie Praha 86
MUDr. Richtar Pavel Horní Beřkovice
MUDr. Sedláčková Zuzana Jihlava 1
MUDr. Schwarzová Jana Ostrava - Poruba
MUDr. Šmídová Petra Choceň 1
MUDr. Trančík Pavel Praha 8
MUDr. Valášková Alice Louny 1


SEKCE PRO SOUDNÍ PSYCHIATRII

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor SEKCE PRO SOUDNÍ PSYCHIATRII plánuje uspořádat volby do výboru.

Vyzýváme všechny členy Psychiatrické společnosti, aby zkontrolovali, pokud chtějí být členem sekce PRO SOUDNÍ PSYCHIATRII, zda je jejich jméno v seznamu.
Případně se přihlásili ke členství na e-mail
sekretariat@psychiatrie.cz a to co nejdříve, nejpozději do 10.3.2017!

V tuto chvíli je v sekci registrovaných 11 členů.

 
Příjmení,Jméno  Obec 
doc. MUDr. Anders Martin, Ph.D. Praha 2
PhDr. Harsa Pavel, Ph.D. Praha 28
MUDr. Herman Erik, Ph.D. Praha 6
doc. MUDr. Hynek Karel, CSc. Praha 2
MUDr. Janatka Jiří Praha 6
Mgr. Mgr. Kolařík Zdeněk Hranice 1
MUDr. Konečný Pavel Zlín 1
MUDr. Krekule Petr, CSc. Praha 6
doc. PhDr. Ptáček Radek, Ph.D. Praha 28
MUDr. Staňková Soňa Opava 1
MUDr. PhDr. Vaněk David Slaný 1
zpět na OBSAH
KALENDÁŘ
 únor 2017 
Do 28. 2. 2017 se hlaste k aktivní účasti
(sympozium, přednáška nezařazená do sympozia, poster, workshop) na konferenci XVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE s mezinárodní účastí, která se bude konat 7. – 10. června 2017.
na e-mail: hosak@lfhk.cuni.cz

 březen 2017 
 
 duben 2017 
1. -  4. 4. 2017
EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY
EPA 2017 Courses
 

Místo konání: Florenc, Itálie
Web: www.epa-congress.org


7. 4. 2017, 14:15 - 17:00
Vědecká schůze SPOLEČNOSTI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS JEP
Místo konání: , Lékařský dům
(navazuje na dopolední program České psychoterapeutické společnosti ČLS)


 květen 2017 
28. - 31. 5. 2017
23. CONGRESS OF THE WORLD ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH
Místo konání: Praha, Clarion Congress Hotel Prague
Web: www.was2017.org/
E-mail: was2017.secretariat@guarant.cz


 červen 2017 
7. – 10. 6. 2017
XVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE s mezinárodní účastí
Místo konání: Luhačovice
Web: http://www.kongres-luhacovice.cz/

8. - 10. 6. 2017
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EATING DISORDERS ICED 2017

Místo konání: Kongresové centrum Praha  

Web: www.aedweb.org/index.php/conference/iced-2017
Česká sekce pro poruchy příjmu potravy (CZEDA) ČPS ČLS JEP může prezentovat 4 workshopy a 10 posterů, na které se lze přihlásit Organizačnímu výboru naší konference. Získali jsme také určité snížení poplatku (pro naši zónu 1 a 2 - stanovenou podle údajů Světové banky).

9. - 10. 6. 2017
XI. MEZINÁRODNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY A OBEZITĚ

Místo konání: Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN
Více informací: ZDE.

 


 červenec 2017 
 
 srpen 2017 

 
 září 2017 
 
 říjen 2017 
 
 listopad 2017 
2. - 4. 11. 2017
Konference DOPORUČENÉ POSTUPY PSYCHIATRICKÉ PÉČE
Místo konání: hotel Clarion, České Budějovice
Bližší informace budou uveřejněni v průběhu března na www.psychiatrie.cz

 prosinec 2017 
 leden 2018 
 únor 2018 
1. - 3. 2. 2018
17. KONFERENCE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
Místo konání: Liberec
Web: www.psychosomatika-cls.cz
zpět na OBSAH
KONFERENCE
Pozvánky
EPA COURSES
Místo konání: Florence
Datum konání: 1. - 4. 4. 2017

Improve Your Skills at the EPA 2017 Courses 

EPA will continue its mission of providing high quality educational courses, offering 15 high quality courses covering all aspects of psychiatry.
These sessions provide an opportunity to learn important skills from some of the world’s top psychiatrists.
I Want to View the EPA Courses
*Congress registration is a prerequisite for EPA Courses participation.
Spaces are limited - Register now to ensure attendance at your preferred course. 


Register Today and Save
There is limited time left to register online and save up to €100.
Participate in this exciting meeting with an incredible scientific programme, acclaimed experts presenting cutting edge research and professional networking.
I Want to Register and Save

Connect with Us Online
We invite you to be part of the EPA online community to stay current on the latest updates and advances, congress news and discussions.

I Want to Follow EPA on Twitter
I Want to Follow EPA on Facebook
I Want to Join the EPA Network


EPA2017_emailsignature_300x100.jpg
Vědecká schůze SPOLEČNOSTI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS JEP
Místo konání: Lékařský dům
Datum konání: 7. 4. 2017, 14:15 - 17:00
(navazuje na dopolední program České psychoterapeutické společnosti ČLS)

TÉMA: Psychosomatická medicína a EBM 
Koordinuje: CKP a Mgr. Týkalová
1.    Představení pracovišť: Centra komplexní péče Dobřichovice, Roseta, Sámova (Mgr.Týkalová)
2.    MUDr. Radkin Honzák, CSc.: Placebo a nocebo. Diskuse.
3.    prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.: Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému? Diskuse.
4.    Mgr. Helena Franke, Mgr. Tomáš Řiháček, PhD.: EBM a psychosomatika. Diskuse.
XVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Místo konání: Luhačovice
Datum konání: 7. - 10. 6. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,
 
s potěšením Vám oznamujeme, že ve dnech 7. – 10. června 2017 se bude v Luhačovicích konat XVII. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Veškeré potřebné informace jsou na webových stránkách kongresu http://www.kongres-luhacovice.cz/
Do 28.2.2017 je možno se hlásit k aktivní účasti (sympozium, přednáška nezařazená do sympozia, poster, workshop) na adresu hosak@lfhk.cuni.cz

Budeme se těšit na Vaši účast na kongresu
 
Výbor Společnosti pro biologickou psychiatrii
Výbor Sekce biologické psychiatrie PS ČLS JEP
17. KONFERENCE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
Místo konání: Liberec
Datum konání: 1. - 3. 2. 2018

Dospělý a dětský pacient v psychosomatice

  • Spolupráce oborů v psychosomatice
  • Možnosti léčby v psychosomatice
  • Hranice v psychosomatické medicíně
 
Pořádají:
Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL
Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci
 
Sledujte na webu SPM ČLS: www.psychosomatika-cls.cz

Těšíme se na viděnou
zpět na OBSAH

DOPORUČENÉ POSTUPY PSYCHIATRICKÉ PÉČE IV
KNIHA K ZAKOUPENÍ! 

Doporučené postupy IV jsou k prodeji na pravidelných vědeckých schůzích PS ČLS JEP, tzv. Purkyňkách.
Schůze se koná každou první středu v měsíci. Rozpis schůzí ZDE.

Knihu je také možné objednat na dobírku:
  1. kliknutím na níže uvedený odkaz "OBJEDNÁVKA KNIHY"
  2. elektronicky na e-mailu: objednavky@psychiatrie.cz
V emailu, prosím, uveďte počet objednávaných kusů, zasílací adresu a fakturační adresu (je-li jiná než zasílací), e-mail a telefon.

POZOR SLEVA !

NOVÁ CENA: 500 Kč

 
Poštovné + dobírka dle platného ceníku České pošty.

 
OBJEDNÁVKA KNIHY (klikněte)
zpět na OBSAH
INZERCE
PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM V PŘEROVĚ
přijme psychiatra. Atestace  není podmínkou. Byt k dispozici. 
Zájemci se mohou přihlásit na adrese: Psychosociální centrum, nám.Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov,
tel: 581204439, 736750309; mail: rektor@psyche.cz. Podrobnosti zde. 
Zároveň hledáme i zdravotní sestry a klinického psychologa. Přihlášky a informace rovněž na uvedeném kontaktu.

Pokud máte zájem o inzerování ve zpravodaji PS ČLS JEP, neváhejte nás kontaktovat.

Zde přikládáme odkaz na ceník.
Klinika ESET Praha
přijme psychiatra se specializace dětská a dorostová psychiatrie (odb.306). Ambulantní činnost, individuální psychoterapie, práce v týmu. Možné i pro kolegy v přípravě.

Profesní  CV zasílejte na: Klinika ESET, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, nebo na
mail: klinikaeset@volny.cz. Případné dotazy  tel: 242485855 nebo 242485850
Klinika ESET Praha
přijme psychiatra s psychoterapeutickou kvalifikací na úvazek 0,4 -1,0 do ambulance kliniky. Ambulantní činnost, individuální psychoterapie, práce v týmu. Možné i pro absolventy se základním kmenem a specializační přípravou v oboru psychiatrie.

Profesní  CV zasílejte na: Klinika ESET, Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, nebo na mail: klinikaeset@volny.cz. Případné dotazy  tel: 242485855 nebo 242485850
zpět na OBSAH
PARTNEŘI
Česká psychiatrická společnost děkuje svým partnerům za podporu a spolupráci v roce 2017.

ZLATÝ PARTNER

  

PARTNER KUFNEROVY CENYSEKRETARIÁT Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Lenka Knesplová
PK 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 • tel.: 773 786 133 • sekretariat@psychiatrie.cz
Copyright © 2017 PS ČLS JEP, All rights reserved.


Chcete změnit zasílání zpravodaje?
Můžete aktualizovat e-mail nebo se odhlásit.

Email Marketing Powered by Mailchimp