Copy
Les nyhetsbrevet i din nettleser
Nyhetsbrev 1/2018 fra prosjektet Støtte til vanlig arbeid (Juni 2018)

Prosjektets tema og målsetting

I dette prosjektet skal vi utarbeide en verktøykasse i form av to nettsteder med diverse ressurser til bruk ved inkludering av mennesker med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser. Verktøykassen kan brukes som en e-læringsapplikasjon og som en informasjonsbase. Det vil være ett nettsted for mennesker med utviklingshemning selv og ett for støtteapparatet.

Støtteapparatet er bl.a. jobbspesialister fra arbeidsmarkedsbedrifter, kommunalt ansatte i arbeids- og aktivitetstilbud, jobbspesialister fra NAV, linjeledere samt faddere/mentorer, verneombud, tillitsvalgte og andre kolleger på arbeidsplassene, rektorer, lærere, assistenter, PP-tjeneste, familie og tjenesteytere i boliger. Planleggere, koordinatorer og konsulenter samt utdanningsinstitusjoner for støtteapparatet innen de aktuelle områdene vil også kunne ha nytte av nettstedet.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NNDS (Norsk Nettverk for Down Syndrom), Karde AS, Asker kommune, Personalparter AS og Spir Oslo AS. Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet, Grete Wangen og Angelika Schafft, deltar også. NNDS er prosjekteier.

Prosjektet startet i januar 2018 og varer ut 2019.

Hittil har Karde samlet inn mye informasjon om inkludering av mennesker med utviklingshemning på ordinære arbeidsplasser, både fra arbeidsmarkedsbedrifter i Norge og i Danmark og Sverige samt via det nylig avsluttede OMO-prosjektet i Italia, Spania og Portugal. Nå er vi i ferd med å lage nettstedet for støtteapparatet med innhold. Vi jobber tett med Grete Wangen, nestor innen SE (Supported Employment) i Norge. Hun er sentral i vår pågående filmproduksjon for å forklare SE-metodikken på en enkel måte. I filmene legges det vekt på CE (Customized Employment) – varianten av SE som dreier seg om skreddersydde jobber og individuell oppfølging, bl.a. for mennesker med utviklingshemning.
Planen er at den delen av verktøykassen som er for støtteapparatet, vil være ferdig til uttesting av bruk ved inkludering allerede tidlig på høsten 2018. Meld fra til prosjektleder, Gro Marit Rødevand, hvis du arbeider et sted som er interessert i å delta!
Verktøykassen vil testes ut i praksis av mennesker med utviklingshemning og ansatte ved Asker kommune, Personalpartner og Spir Oslo og andre som måtte ønsker å være med, f.eks. videregående skoler, andre arbeidsmarkedsbedrifter og kommuner med arbeids- og aktivitetssentre. Uttestingen skjer i forbindelse med at mennesker med utviklingshemning starter å arbeide på vanlige arbeidsplasser. Karde AS har prosjektledelsen, utarbeider verktøykassen og følger opp uttestingen.
Prosjektet finansieres med støtte fra ExtraStiftelsen.

Kontakt:
Gro Marit Rødevand, Karde AS: gro.marit.rodevand@karde.no
Lars Erik Brustad, NNDS: lars.brustad@valutacorp.no

PERSONVERN
Kardes faglige nyhetsbrev sendes til personer som er registrert i vår e-postliste med navn og e-postadresse. Adressene er samlet inn som en del av våre prosjektaktiviteter. Informasjonen brukes ikke til andre formål, og den gis ikke videre til andre. Dersom du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev, kan du melde deg av ved å klikke på lenken nederst i nyhetsbrevet.
Prosjektets nettside
Kardes nettsted
NNDS sitt nettsted
E-postadresse til Kardes nettredaktør:
rh@karde.no

Ønsker du å endre på vår informasjon om deg som mottaker av faglige nyhetsbrev?
Du kan oppdatere dine innstillinger eller melde deg av denne e-postlisten.

Tusen takk!


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Karde · Gaustadalleen 23 A · Oslo, 03 0373 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp