Copy
27 februari 2017
View this email in your browser
In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Deventerstraat. Deze derde editie vertellen we u meer over onder andere de planning en komen enkele personen aan het woord die betrokken zijn bij het AZC.  

GGNet-terrein weer terug in oude glorie

 
Het GGNet-terrein is een landgoed met kenmerkende voorbeelden van de Delftse school. Het landgoed bestaat uit een park en prachtige gebouwen met een verhaal en een historie. Door toevoegingen aan de gebouwen en het slopen van drie gebouwen zijn de verhalen vervaagd. Chris Zwiers (OZ Architecten) heeft als uitdaging het landgoed in oude glorie te herstellen. ”Een gebouw is net zo interessant als het verhaal dat het vertelt. Als je het verhaal wegpoetst, blijft er niks meer van het gebouw over.”

Chris Zwiers maakt met zijn team een ontwerp voor de verbouw en aanpassingen van de bestaande gebouwen de Sprenge, de Voorde, de Kapel en het Bakkershuisje. “Wij bekijken het landgoed als geheel en herstellen het zoals architect van Dongen het de vorige eeuw bedacht heeft. Omdat een aantal gebouwen is gesloopt, mist het landgoed zijn samenhang. Er missen als het ware enkele hoofdstukken in het verhaal, vandaar dat wij voorstellen om de nieuwbouw op plekken van de St. Franciscus en Aloyisius (de gesloopte gebouwen) te realiseren. Wij willen de structuur van het landgoed en de samenhang van de gebouwen terugbrengen.”
 
Eén van de fraaiste bouwwerken is de Kapel, een kenmerkend voorbeeld van de Delftse School. De Kapel wordt een ontmoetingsplek voor de asielzoekers. Omdat gebouwen van het COA politiek en religie neutraal moeten zijn, heeft de architect een mooie oplossing bedacht voor de Kapel: “De schoonheid van de Kapel ligt in de eenvoud van een goede harmonie tussen ruimte, massa en licht. Daarnaast is het gebouw van cultuurhistorische waarde. Deze waarden willen wij graag behouden. Alles wat wij toevoegen aan het gebouw, wordt als meubilair in de Kapel geschoven. Daarnaast dekken wij eventuele symbolen af zonder deze te beschadigen en kan het gebouw altijd weer teruggebracht worden naar de originele staat.”

Chris Zwiers werkt voor de nieuwbouw nauw samen met LEVS Architecten. Benieuwd naar het nieuwbouwontwerp? In de volgende nieuwsbrief zoomen we in op het ontwerp.

Planning: waar staan we nu?

De architect (OZ architecten) is druk met het ontwerp voor de verbouw en aanpassing van bestaande gebouwen op het terrein. Een andere architect (LEVS) is bezig met het inpassen van nieuwbouw op deze locatie. Het COA hergebruikt grotendeels leegstaande panden op het GGNet-terrein. Het gaat hierbij om de Sprenge, de Gaarde, de Voorde, de Kapel en het Bakkershuisje. De overige panden blijven in gebruik door GGNet. Met ingang van half 2017 verwacht het COA te kunnen beginnen met de aanpassing van de gebouwen. De tussenliggende tijd is nodig voor het aanvragen van de benodigde vergunningen en de aanbesteding van de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de tekeningen van de architecten in april klaar.

Aan het woord

In deze rubriek laten we mensen aan het woord die betrokken zijn bij de ontwikkelingen van het AZC.

Wie bent u en wat is uw rol?
“Mijn naam is Bertus de Vries en ik woon vanaf 1977 op de Terwoldseweg in een, oorspronkelijk zogenaamde, dienstwoning van de toenmalige St Joseph Stichting. Ik ben dertig jaar bij de organisatie werkzaam geweest als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige." 

Wat zijn uw drijfveren om aan te sluiten bij de klankbordgroep?
"Het wonen naast het terrein is ons dus al jaren bekend. Ook hebben we in de periode van 2000 tot 2005 een AZC als buur op de Terwoldeseweg gehad. In die periode heb ik ook deelgenomen aan een ‘omwonenden-overleg’. In die tijd hebben we bruikbaar en constructief overleg gevoerd met de toenmalige COA-medewerkers. En het liep gewoon goed."


Wat is uw uitdaging bij de komst van het AZC?
"Graag doe ik nu weer mee om een gastvrij en welkom signaal uit te stralen naar mensen die dat nodig hebben. Met daarbij een heldere boodschap over de deelname aan de Nederlandse samenleving met zijn bestaande gewoontes en wijze van respectvol met elkaar omgaan. Dat vraagt van beide kanten een inspanning en daar wil ik een bijdrage aan leveren. Ik poog hierbij de belangen van mijn buurtgenoten mee te nemen in de wijze waarop we gaan samenleven naast onze nieuwe buren. En het zou me niet verbazen dat we elkaars horizon kunnen verbreden en verdiepen. Laten we niet bang zijn, maar open staan.”

Risicoanalyse van Bureau Beke


Om goed in beeld te krijgen welke gevolgen de komst van het AZC naar de Deventerstraat heeft, heeft Bureau Beke uit Arnhem een risicoanalyse uitgevoerd. Tweehonderd personen hebben meegewerkt aan het onderzoek van het bureau door een formulier in te vullen. Inmiddels is er ook een schouw geweest, een aantal omwonenden van de Deventerstraat is uitgenodigd om in de buurt van het AZC mee te lopen om ter plekke een beeld te geven van de risico’s.

Bureau Beke tekent alle risico’s op en weegt deze middels een beproefde methode. Uit deze wegingsmethodiek komen vervolgens risico’s die:
  • nog vóór de opening aangepakt dienen te worden;
  • gemonitord dienen te worden ten tijde van het functioneren van het AZC;
  • of terzijde geschoven kunnen worden.
In de uiteindelijke rapportage zullen concrete suggesties naar voren komen die bruikbaar zijn om de monitoring en het beheer gezamenlijk verder vorm te geven.

Hoe werkt het op een AZC?

Wat is de samenstelling van de toekomstige bewoners en hoe brengen asielzoekers de dag door? Ron van Ooijen is locatiemanager in Aalten en Doetinchem en weet als geen ander hoe het reilt en zeilt op een AZC. Ook is hij betrokken bij de voorbereidingen in Apeldoorn. Daarom beantwoordt hij in iedere nieuwsbrief vragen die leven in de buurt.

Even kort voorstellen. Wat doet een locatiemanager?
De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op een AZC. Ik begeleid en ondersteun medewerkers op de locatie en draag samen met hun zorg voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. Daarnaast onderhoud ik contacten met bijvoorbeeld de gemeente, politie, belangengroepen en bewoners.

Wat is de samenstelling van de toekomstige bewoners?
De instroom van asielzoekers is zeer wisselend, daardoor is het ook moeilijk om aan te geven hoe de samenstelling straks zal zijn. Het COA streeft altijd naar een evenredig verdeling van bewoners als het gaat om nationaliteit, alleenreizende mannen/vrouwen en gezinnen.

Hoe brengen asielzoekers de dag door?
De bewoners hebben een zeer gevarieerde dagbesteding, denk daarbij aan trainingen zoals taalles en kennis Nederlandse maatschappij. Het programma is afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin bewoners zich bevinden. Leerplichtige kinderen gaan naar school.
Ook worden er recreatieve en culturele activiteiten georganiseerd. De inzet van vrijwilligers is heel erg belangrijk voor onze bewoners. Vrijwilligers zijn de schakel naar buiten toe. Door hun inzet kunnen onze bewoners meer activiteiten doen.
Een AZC in de buurt, wat nu? Bekijk hier de reacties van direct omwonenden.
Contact

Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Apeldoorn via opvang@apeldoorn.nl of via 14 055. Kijk voor meer informatie ook op de website www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang.
Copyright © 2017 Gemeente Apeldoorn, All rights reserved.


meld je aan voor deze nieuwsbrief    meld je af voor deze nieuwsbrief    update aanmeldgegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp