Copy
13 januari 2017
View this email in your browser
In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Deventerstraat. Deze tweede editie vertellen we u meer over onder andere de inloopmiddag van 17 december 2016 en de risico-analyse die wordt uitgevoerd door Bureau Beke.

Terugblik inloopmiddag


Zaterdag 17 december 2016 was er een inloopmiddag in de kapel op het GGNet-terrein. De bijeenkomst is goed bezocht. Bezoekers hadden de gelegenheid om vragen te stellen aan burgemeester John Berends en medewerkers van onder andere de gemeente, het COA, GGNet, Vluchtelingenwerk, IND, Gezondheidscentrum Asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Door de grote opkomst viel de geplande rondleiding voor sommige mensen in het water, maar niet getreurd, er wordt alsnog een rondleiding georganiseerd. De datum maakt de gemeente later bekend. De vooraf aangekondigde protestmanifestatie is rustig verlopen. Gemeente, GGNet en het actiecomité Passend AZC hebben hier samen goede afspraken over gemaakt. Hebt u nog vragen omtrent het asielzoekerscentrum, kijk dan bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag daar niet tussen, mail gerust naar opvang@apeldoorn.nl.

Risicoanalyse: uw inbreng is belangrijk


Om goed in beeld te krijgen welke gevolgen de komst van het AZC naar de Deventerstraat heeft, voert Bureau Beke uit Arnhem een risicoanalyse uit. Hierin worden alle aspecten van veiligheid en leefbaarheid in de directe omgeving van het AZC in beeld gebracht. Voor Bureau Beke zijn omwonenden een belangrijke bron van informatie voor wat betreft de te verwachten risico’s - bewoners kennen de wijk. Welke risico’s verwacht u nadat het AZC van start is gegaan? Voorbeelden van risico’s kunnen zijn:
  • geluidsoverlast
  • overlast vanwege hangen
  • invloed op de verkeersveiligheid
Bureau Beke gaat daarnaast in gesprek met professionals van onder andere de politie, de gemeente, GGNet en het COA. Verder wordt een aantal omwonenden uitgenodigd om in de buurt van het AZC mee te lopen om ter plekke een beeld te geven van risico’s.

Om een juiste beeld te maken van de risico’s en de plekken waar deze risico’s zich voor kunnen doen, vraagt het onderzoeksbureau u vriendelijk om aan het onderzoek mee te werken. Dit kan door het invulformulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar Jos Kuppens van Bureau Beke, j.kuppens@beke.nl. Alle benoemde risico’s worden meegenomen in de uiteindelijke rapportage. Voor eventuele vragen over de risicoanalyse en/of de vragenlijst kunt u contact opnemen met Jos Kuppens via j.kuppens@beke.nl of 026 - 443 8619.

Een risico-inventarisatie, en daarna?


Bureau Beke tekent alle risico’s op en weegt deze middels een beproefde methode. Uit deze wegingsmethodiek komen vervolgens risico’s die:
  • nog vóór de opening aangepakt dienen te worden;
  • gemonitord dienen te worden ten tijde van het functioneren van het azc;
  • of terzijde geschoven kunnen worden.
Tijdens de inventarisatie van risico’s wordt aan alle betrokkenen gevraagd naar oplossingsrichtingen. In de uiteindelijke rapportage zullen concrete suggesties naar voren komen die bruikbaar zijn om de monitoring en het beheer gezamenlijk verder vorm te geven.

Aan het woord

In deze rubriek laten we mensen aan het woord die betrokken zijn bij de ontwikkelingen van het AZC.

Wie bent u en wat is uw rol?
Mijn naam is Jaap Warnaar, bestuurslid van de Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek en bewoner van de Homerusstraat.

Wat zijn uw drijfveren om aan te sluiten bij de klankbordgroep?
Als bestuurslid van de wijkraad wil ik meedenken en meepraten over het nieuw op te starten AZC in de wijk Zevenhuizen-Zuidbroek, zodat het AZC op een voor zowel asielzoekers als de huidige bewoners van de wijk op acceptabele wijze wordt gerealiseerd.

Wat is uw uitdaging bij de komst van het AZC?
Het AZC moet een goede plaats krijgen in de wijk, waarbij de (tijdelijke) bewoners van het AZC geaccepteerd worden door de huidige inwoners van de wijk. Hierbij zijn loopstromen van de bewoners van het AZC zeer belangrijk, zodat de huidige inwoners deze niet beschouwen als overlast.
Het moet voor de huidige inwoners een plezier blijven hier te wonen. Ik beschouw het ook als mijn uitdaging namens de wijkraad ervoor te waken, dat het aantal asielzoekers binnen de afspraken blijft van 400 met een mogelijke uitbreiding bij probleemloos functioneren tot maximaal 600. Ook wil ik graag het aantal en soort incidenten monitoren.Van groot belang is, dat het gemeentebestuur en het COA openstaan voor de wensen en ideeën van de klankbordgroep.

Hoe kijkt GGNet aan tegen de komst van het AZC op het GGNet-terrein?

Esther van Gaalen, directeur van GGNet praat u bij.

"In de klankbordgroep vertegenwoordig ik GGNet in een dubbele rol, zowel zakelijk in relatie en samenwerking met COA en gemeente, maar ook als vertegenwoordiger van onze medewerkers en cliënten. GGNet vindt het erg belangrijk om een goede relatie met omwonenden op te bouwen. Ik trek daarin voorlopig nog op met Remco Uenk, binnen GGNet verantwoordelijk manager voor de crisisafdeling.

Een gedeelte van ons terrein is verkocht aan het COA. Vanaf de verschillende locaties in Apeldoorn, waaronder de Deventerstraat, blijven we de komende jaren nog ambulante behandeling en klinische acute en langer durende zorg aanbieden.

Ook gaat GGNet de komende jaren steeds meer behandeling en zorg dicht bij de mensen thuis organiseren. Cliënten herstellen veel beter en sneller wanneer ze zoveel mogelijk thuis of zo dichtbij mogelijk bij huis behandeling krijgen. Een aantal activiteiten op het terrein zijn al gestopt of verplaatst en er zal in de toekomst nog meer komen te vervallen. Daarom zijn we blij met de komst van het COA en de ontwikkeling van het AZC. We zijn blij met de komst van nieuwe bewoners die voor levendigheid gaan zorgen. Dat brengt natuurlijk nieuwsgierigheid, maar ook spanningen met zich mee. Een deel van onze cliënten is echter ook blij met de komst van de nieuwe bewoners. We zien ons terrein als een samenleving op zich, met ruimte voor bewoners die ondanks verschillende achtergronden en culturen prima met en naast elkaar kunnen leven. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid willen we graag een waardevolle bijdrage leveren aan mensen die huis en haard achter hebben moeten laten. We verwachten en hopen op een goede relatie met onze nieuwe buren, het AZC."
Contact

Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Apeldoorn via opvang@apeldoorn.nl of via 14 055. Kijk voor meer informatie ook op de website www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang.
Copyright © 2017 Gemeente Apeldoorn, All rights reserved.


meld je aan voor deze nieuwsbrief    meld je af voor deze nieuwsbrief    update aanmeldgegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp