Copy


CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad

 
Een digitale uitgave van het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht
MEER INFORMATIE
 
nr: 2017 / 02
datum: 10-02-2017

Heldere artikelen, attenderingen en samenvattingen van recente rechtspraak, wetgeving en beleid. Met de vaste rubrieken Jurisprudentie, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, BES/CN, Internationaal, Algemeen Nieuws en de speciale rubrieken Interview en Opinie helpt het CFN u om op de hoogte te blijven van de fiscale actualiteiten in de Caribische delen van het Koninkrijk.

|  WELKOM


Eerste digitale nieuwsblad voor Caribisch belastingrecht!

Het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht en de redactie hebben het genoegen u hierbij een startuitgave aan te bieden van het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad, het eerste onafhankelijke digitale nieuwsblad dat geheel gewijd is aan het nationale en internationale Caribische belastingrecht. In dit artikel zullen wij u kort meer vertellen over het ICB, het project en onze missie, onze opleidingen, onze ondersteuning bij uw kennismanagement en, natuurlijk, over het CFN zelf.
Wij heten u van harte welkom bij onze community!

 

het ICB: Meester in Caribisch belastingrecht!


 
LEES VERDER

|  JURISPRUDENTIE

Beroep niet ontvankelijk wegens niet tijdig betalen van griffierecht

Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba oordeelt op 1 februari 2017 in een beroepzaak inzake invoerrechten dat het beroep niet-ontvankelijk is wegens het niet tijdig...
LEES VERDER

Verschoonbare termijnoverschrijding beroep maar bezwaar door inspecteur ten onrechte ontvankelijk verklaard

Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba oordeelt in een uitspraak van 2 februari 2017 dat de termijnoverschrijding bij het indienen van het...
LEES VERDER

Pensioeninkomsten (niet zijnde uit overheidspensioenen) o.g.v. BRK toegewezen aan het woonland (Curaçao), Curaçao niet gehouden om een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting te verlenen

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao oordeelt in een uitspraak van 7 februari 2017 dat pensioeninkomsten, niet zijnde inkomsten uit...
LEES VERDER

Nederlandse zaak: Nederlandse B.V. maakt voor het jaar 2004 niet aannemelijk dat zij haar werkelijke leiding naar Curaçao heeft overgebracht. Geen strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

In een uitspraak van 4 mei 2016 in een Nederlandse hoger beroep zaak, volgt het Gerechtshof Den Haag het oordeel van de rechtbank in eerste aanleg...
LEES VERDER

ADVERTENTIE

VACATURE, EVENEMENT OF ACTIVITEIT?
PLAATS HIER UW ADVERTENTIE!

Dit is een advertentiemogelijkheid! Hier kunt u uw advertentie plaatsen met tekst, beeld of een link. Voor de tarieven en het advertentiebeleid, neem contact op met het ICB: info@icb-instituut.com of klink hier!
 

ALGEMEEN NIEUWS

Caribische belastingrechter kan met ingang van 1 maart 2017 prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad

Met het Koninklijk rijksbesluit van 25 januari 2017 treden enkele rijkswetten die zijn gewijzigd in de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering...
LEES VERDER

Schrijf een collega in voor onze nieuwsbrief!

Bezoek onze website
  CONTACT
Holendrechterweg 21 B
1191 KT
Ouderkerk aan de Amstel  TEL: 
+31 6 577 377 35

  EMAIL:  
info@icb-instituut.com
  DISCLAIMER
Het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad wordt uitgegeven door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht (het "ICB"). Op abonnementen op het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht van toepassing.

Het ICB en de redactie van het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad  baseert haar publicaties in het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad  op informatie die openbaar toegankelijk is. Zij aanvaarden onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade in welke vorm dan ook, die publicatie van deze informatie, of delen daarvan, tot gevolg heeft.
Copyright © 2017 Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, All rights reserved.
 
U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad.

Our mailing address is:
cfn@icb-instituut.com

Wilt u uw abonnement op het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad opzeggen?

Stuur dan een mail naar: cfn@icb-instituut.com.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Instituut voor Caribisch Belastingrecht · Holendrechterweg 21 B · Ouderkerk aan de Amstel, Nh 1191 KT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp