Copy


CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad

 
Een digitale uitgave van het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht
MEER INFORMATIE
 
nr: 2017 / 01
datum: 03-02-2017

Heldere artikelen, attenderingen en samenvattingen van recente rechtspraak, wetgeving en beleid. Met de vaste rubrieken Jurisprudentie, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, BES/CN, Internationaal, Algemeen Nieuws en de speciale rubrieken Interview en Opinie helpt het CFN u om op de hoogte te blijven van de fiscale actualiteiten in de Caribische delen van het Koninkrijk.

|  WELKOM


Eerste digitale nieuwsblad voor Caribisch belastingrecht!

Het ICB  Instituut voor Caribisch Belastingrecht en de redactie hebben het genoegen u hierbij een startuitgave aan te bieden van het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad, het eerste onafhankelijke digitale nieuwsblad dat geheel gewijd is aan het nationale en internationale Caribische belastingrecht. In dit artikel zullen wij u kort meer vertellen over het ICB, het project en onze missie, onze opleidingen, onze ondersteuning bij uw kennismanagement en, natuurlijk, over het CFN zelf.
Wij heten u van harte welkom bij onze community!
 

het ICB: Meester in Caribisch belastingrecht!
 

LEES VERDER

|  JURISPRUDENTIE

Recht van gebruik en bewoning niet aangemerkt als belaste alimentatie

In een zaak waarin belanghebbende het recht van gebruik en bewoning van de echtelijke woning heeft verkregen van haar ex-echtgenoot heeft het Gerecht...
LEES VERDER

Bezwaar tegen de aanslag heeft tevens te gelden als bezwaar tegen de boete. Dit geldt ook voor het beroep. Aangifteplicht na uitreiking biljet ook als belanghebbende meent geen belaste inkomsten te hebben

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao oordeelt in een uitspraak van 11 januari 2017 dat een bezwaar tegen de aanslag tevens heeft te gelden als...
LEES VERDER

Inspecteur doet vroegtijdig uitspraak op bezwaar inzake aanslag premie AVBZ

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao oordeelt in een uitspraak van 11 januari 2017 dat de Inspecteur vroegtijdig uitspraak heeft gedaan omdat...
LEES VERDER

|  ADVERTENTIE

VACATURE, EVENEMENT OF ACTIVITEIT?
PLAATS HIER UW ADVERTENTIE!

Dit is een advertentiemogelijkheid. Hier kunt u uw advertentie plaatsen met tekst, beeld of een link. Voor de tarieven en het advertentiebeleid, neem contact op met het ICB: info@icb-instituut.com of klik hier link!
 

|  ARUBA

Attendering: belangrijke wijzigingen in de mototrijtuigbelasting per 1 januari 2017

Op de website van de belastingdienst van Aruba is een nieuwsbericht geplaatst met betrekking tot belangrijke wijzigingen...
LEES VERDER

|  CURAÇAO

IB- en LB-tabellen en sociale premies voor 2017 gepubliceerd op website belastingdienst

Op de website van de belastingdienst van Curaçao zijn de inkomstenbelastingtabellen, de loonbelastingtabellen...
LEES VERDER

|  BES/CN

Belastingdienst/CN publiceert loonbelastingtabel 2017

De Belastingdienst Caribisch Nederland heeft op de website de loonbelastingtabellen en rekenregels...
LEES VERDER

 INTERNATIONAAL

Overzicht van ontwerp-verdragen per 31 december 2016

De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 4 januari 2017 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal...
LEES VERDER

Termination Netherlands Antilles-Estonia Savings Agreement; remains applicable with respect to Sint Maarten

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of Estonia have signed exchange of notes of 22 and 29 December 2016 in which they have declared...
LEES VERDER

Termination Netherlands Antilles-Finland Savings Agreement; remains applicable with respect to Sint Maarten

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of Finland signed exchange of notes of 15 and 20 December 2016 in which they have declared...
LEES VERDER

Termination Netherlands Antilles-Slovenia Savings Agreement; remains applicable with respect to Sint Maarten

The Kingdom of the Netherlands and the Republic of Slovenia have signed exchange of notes of 25 November. 21 December and 23 December 2016 in which they have declared...
LEES VERDER

Termination Netherlands Antilles-UK Savings Agreement; remains applicable with respect to Sint Maarten

The Kingdom of the Netherlands and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland have signed exchange of notes of 22 December 2016 in which they have declared...
LEES VERDER

OECD releases peer review documents for assessments of BEPS minimum standards (Action 5 and 13)

On 1 February 2017 the OECD released key documents, approved by the Inclusive Framework on BEPS, which will form the basis of the peer review...
LEES VERDER

Schrijf een collega in voor onze nieuwsbrief!

Bezoek onze website
  CONTACT
Holendrechterweg 21 B
1191 KT
Ouderkerk aan de Amstel  TEL: 
+31 6 577 377 35

  EMAIL:  
info@icb-instituut.com
  DISCLAIMER
Het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad wordt uitgegeven door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht (het "ICB"). Op abonnementen op het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht van toepassing.

Het ICB en de redactie van het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad  baseert haar publicaties in het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad  op informatie die openbaar toegankelijk is. Zij aanvaarden onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade in welke vorm dan ook, die publicatie van deze informatie, of delen daarvan, tot gevolg heeft.
Copyright © 2017 Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, All rights reserved.
 
U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad.

Ons mailadres is:

cfn@icb-instituut.com

Wilt u uw abonnement op het Caribisch Fiscaal Nieuwsblad opzeggen?
Stuur dan een mail naar:
cfn@icb-instituut.com


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Instituut voor Caribisch Belastingrecht · Holendrechterweg 21 B · Ouderkerk aan de Amstel, Nh 1191 KT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp