Copy
View this email in your browser
Nummer 5, december 2020

Maraboe is de digitale nieuwsbrief van Stichting Mara. Hiermee blijf je op de hoogte van ons werk en informeren we je over activiteiten die wij de moeite waard vinden. De nieuwsbrief is voor zowel organisaties als vrijwilligers en komt ongeveer zes keer per jaar uit. Kopij voor de Maraboe kun je per mail sturen naar maraboe@maraprojecten.nl.

NIEUWE COLLEGA BIJ MARA

DEN HAAG - Op 1 december is onze nieuwe collega Petra de Nooy begonnen als projectcoördinator HUB - Geloof in Den Haag. We wensen haar een fijne tijd toe bij Mara. 
Graag stelt zij zich aan u voor.
LEES MEER >
NIEUWJAARSRECEPTIE

Elk jaar organiseren Samen 010, Skin Rotterdam en Stichting Mara een gezamenlijk nieuwjaarsreceptie. Zoals zoveel bijeenkomsten kan deze dit jaar niet ‘live’ plaatsvinden. We nodigen jullie van harte uit om op donderdag 14 januari, van 16.00-17.00, digitaal aan te sluiten. Er zijn Interviews met vrijwilligers van de projecten, muziek en gelegenheid om elkaar online het goede toe te wensen voor 2021. 
DEELNEMEN VIA DEZE LINK >
'TEL JE ZEGENINGEN 2020'

ROTTERDAM - Op 10 december heeft de online presentatie plaatsgevonden van het onderzoeksrapport 'Omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam'.
LEES MEER >
HIV010: NOG TE WEINIG AANDACHT VOOR DE ANDERE PANDEMIE

1 December was het Wereld Aids Dag. In deze tijden lijken we bijna te vergeten dat we al jaren leven met een andere pandemie: hiv en aids. Om dit jaar rond Wereld Aids Dag extra aandacht te geven aan deze ziekte zijn vanuit het samenwerkingsverband HIV010, waar Mara deel van uitmaakt, verschillende initiatieven gestart. 
LEES MEER >
OPSTAP ROTTERDAM

ROTTERDAM - OPstap Rotterdam probeert mee te buigen met de steeds veranderende corona maatregelen, en dat gaat eigenlijk best goed. Zo hebben de deelnemers de afgelopen periode allerlei vormen uitgeprobeerd.
LEES MEER >
LANCERING DIGITALE GIDS HUB

DEN HAAG - 25 November was de lancering van de digitale variant van de gids Internationale en migrantenkerken in Den Haag. Vertegenwoordigers van 15 kerken kwamen online samen met de huidige en voormalige medewerkers van de HUB om deze mijlpaal te vieren.
LEES MEER >
TRAINING VRIJWILLI-GERS OPSTAP

Den Haag - Twee keer per jaar heeft het vrijwilligersteam van OPstap Den Haag een trainingsavond. En omdat er nu een heel groot nieuw team is, was het op donderdag 12 november tijd voor de eerste trainingsavond.
LEES MEER >
INTERVIEW MET ONZE COLLEGA, KARLIJN BUNNIG
ROTTERDAM - Karlijn Bunnig, consulent geestelijke zorg bij Stichting Mara, is geïnterviewd voor het tijdschrift Geestelijke Verzorging. Hierin vertelt zij wat voor haar haar werk voor moeilijk te bereiken groepen zo waardevol maakt.
LEES MEER >
TENTOONSTELLING 'ROTTERDAM OP Z'N BEST'

ROTTERDAM - Hanne, vrijwilligster van OPstap Rotterdam, werd in het kader van haar vrijwilligerswerk geïnterviewd. Zij vertelt waarom ze haar vrijwilligerswerk zo belangrijk vindt.
LEES MEER >
GEEN PUBLIEKE VIERINGEN DIT JAAR

In de Rooms-Katholieke kerken zullen dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, plaatsvinden. Dit is bekend gemaakt op www.rkkerk.nl
AGENDA

DONDERDAG 14 JANUARI 2021
Digitale nieuwjaarsreceptie

Elk jaar organiseren Samen 010, Skin Rotterdam en Stichting Mara een gezamenlijk nieuwjaarsreceptie. Zoals zoveel bijeenkomsten kan deze dit jaar niet ‘live’ plaatsvinden. We nodigen jullie van harte uit om op donderdag 14 januari, digitaal aan te sluiten. Er zijn Interviews met vrijwilligers van de projecten, muziek en gelegenheid om elkaar online het goede toe te wensen voor 2021.

Wanneer: donderdag 14 januari 2021, van 16.00 - 17.00 uur
Waar: via youtu.be/DXDHVN-2R3k. (Inloggen vanaf 15.45, programma start om 16.00 uur

ZONDAG 7 FEBRUARI 2021
Wake bij Detentiecentrum Rotterdam

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij vliegveld Zestienhoven. Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

I.v.m. alle maatregelen rondom Corona zal de wake van 3 januari komen te vervallen! Zonder tegenbericht gaat de wake van februari door.

Wanneer: zondag 7 februari 2021 van 16.00-17.00 uur
Waar: Detentiecentrum bij vliegveld Zestienhoven, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam

Facebook
Twitter
YouTube
Website
Copyright © 2020 Stichting Mara, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp