Copy
View this email in your browser
Nummer 3, juli 2019

Maraboe is de digitale nieuwsbrief van Stichting Mara. Hiermee blijf je op de hoogte van ons werk en informeren we je over activiteiten die wij de moeite waard vinden. De nieuwsbrief is voor zowel organisaties als vrijwilligers en komt ongeveer zes keer per jaar uit. Kopij voor de Maraboe kun je per mail sturen naar maraboe@maraprojecten.nl.

NIEUWE COLLEGA: MARC VAN DE GIESSEN

DEN HAAG - We hebben een nieuwe collega bij Mara Den Haag: Marc van de Giessen. Hij is de nieuwe consulent geestelijke zorg, met aandacht voor mensen met HIV. We wensen Marc veel werkplezier bij Mara!
LEES MEER >
NIEUWE VIP CURSUS

DEN HAAG - Op maandag 16 september 2019 start weer een VIP-cursus (Van Idee naar Project) in Den Haag. U kunt zich nog aanmelden voor deze cursus.
LEES MEER >
GEZELLIGHEID BIJ OPSTAP DEN HAAG
DEN HAAG - We hebben een drukke, maar gezellige periode achter de rug bij OPstap Den Haag! Met een door jongeren gekookte iftar-maaltijd; een vrijwilligerstraining; 'extra' pizza- of BBQ-avonden bij de verschillende opvanginstellingen, náást de wekelijkse lunch en opstap-activiteiten. Als beloning trakteerden we onze vrijwilligers op een lekker en gezellig etentje bij Tante Knier. Wil jij ook deel uitmaken van dit mooie project? Wordt dan vrijwilliger of kijk naar de mogelijkheden om als stagiair aan de slag te gaan!
LEES MEER >
CHALLENGE TRAJECT OVER EENZAAMHEID AFGEROND

ROTTERDAM - De jongeren van het tweede Challenge traject hebben zich de afgelopen maanden verdiept in het thema eenzaamheid en sociaal isolement. Geweldig zoals zij zich hebben ingezet, met grote betekenis voor de mensen voor wie zij dat gedaan hebben én henzelf!
LEES MEER >
VORDERINGEN HUB-GELOOF IN DEN HAAG 

DEN HAAG - In het project HUB-geloof in Den Haag zet Mara, samen met haar collega-instelling STEK, een knooppunt van internationale en migrantenkerken op. Ze zijn in 2018 gestart en willen graag vertellen over de vorderingen.
LEES MEER >
OPZET WEGWIJS IN 010 GESLAAGD

ROTTERDAM - De afgelopen maanden zijn 34 kinderen (tussen de 12 en 18 jaar) die nog maar kort in Nederland wonen, in groepjes wekelijks op pad gegaan in Rotterdam, begeleid door twee Social Work studenten.
LEES MEER >
TWEE GESLAAGDE HIGH TEA'S EN EEN DIERENTUINUITJE
ROTTERDAM - Jonge moeders kunnen via MaraMama’s een maatje krijgen, maar ook wordt er eens in de zoveel weken een groepsuitje georganiseerd waar moeders aan deel kunnen nemen. In de afgelopen periode hebben we op moederdag een hele gezellige 'Moederdag High Tea' georganiseerd, hebben we ook een high tea georganiseerd bij opvanglocatie de Vuurtoren en zijn we naar dierentuin Blijdorp geweest.
LEES MEER >
AFSLUITENDE ACTIVI-TEITEN IN HET MOC

DEN HAAG - Aan het einde van het seizoen zijn er twee activiteiten afgesloten in het Multicultureel Ontmoetingscentrum, namelijk de Nederlandse taalles en 'Uit eten met de buren'.
LEES MEER >
TRAINING VRIJWILLI-GERS OPSTAP

Eind mei kregen de vrijwilligers van OPstap Rotterdam en OPstap Den Haag een boeiende training van Coline van Nunspeet (gedragswetenschapper, gespecialiseerd in zwerfjongeren).
LEES MEER >
VRIJWILLIGER COLINE VALT IN DE PRIJZEN

ROTTERDAM - Op 1 juli viel vrijwilligster Coline van OPstap Rotterdam in de prijzen. Ze won de You’ve been nice award van Rotterdammers voor elkaar en Ben&Jerry’s.
LEES MEER >
KICK-OFF EMMAUSCOLLEGE MAATSCHAPPELIJKE STAGES I.S.M. THE CHALLENGE
ROTTERDAM - Op donderdag 11 en vrijdag 12 juli zijn de maatschappelijke stage kick-off dagen van de middelbare school het Emmauscollege. 280 HAVO en VWO leerlingen gaan zich verspreid over de stad inzetten voor mensen in kwetsbare posities met hopelijk bijzondere ontmoetingen en ervaringen als gevolg, voor alle betrokken partijen.
LEES MEER >
NOS MUDANSA

ROTTERDAM - Zondag 16 juni genoten 130 mensen van een fantastische voorstelling met toneel, spoken words, rap, zang en dans. Centraal thema: de geschiedenis van Kaap Verdië.
LEES MEER >
KERSTPAKKETTEN VOOR VLUCHTELINGEN

ROTTERDAM - Welkom Onthaal vraagt om financiële steun bij de kerstpakkettenactie voor vluchtelingen in Detentiecentrum Zestienhoven.
LEES MEER >
JAARVERSLAG MARA 2018

In 2018 zette Mara zich weer in met allerlei grote en kleinere projecten voor mensen in Rotterdam en Den Haag die om wat voor reden dan ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
LEES MEER >
AGENDA

ZONDAG 4 AUGUSTUS EN 1 SEPTEMBER 2019
Wake bij Detentiecentrum Rotterdam

ROTTERDAM - Je bent van harte welkom om elke eerste zondag van de nmaand samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

Wanneer: zondag 4 augustus & 1 september van 16.00-17.00 uur
Waar: Detentiecentrum bij vliegveld Zestienhoven, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam

MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019
Maatschappelijke kerk met als thema 'Onderwijs'

DEN HAAG - De Maatschappelijke Kerk bijeenkomsten zijn bedoeld voor leiders en leden van internationale en migrantenkerken die geïnteresseerd zijn in sociale thema’s die relevant zijn voor hen en hun achterban.

Wanneer: maandag 30 september 2019, van 18.00-21.00 uur
Waar: PEP, Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag

LEES VERDER >

MAANDAG 14 OKTOBER 2019
HUB bijeenkomst 'Huisvesting kerken'

DEN HAAG - Eén van de meest gevraagde ondersteuningsverzoeken vanuit internationale kerken is hulp bij het vinden van een geschikte kerkruimte. HUB organiseert daarom i.s.m. verschillende partners een bijeenkomst rondom dit thema.

LEES VERDER >

Facebook
Twitter
YouTube
Website
Copyright © 2019 Stichting Mara, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp