Copy
Bekijk deze mail in webbrowser
In deze nieuwsbrief:
 • Nieuw Echocentrum in Den Haag
 • Aansprekende voorbeelden van anders samen-werken
 • Hoe betaal je nieuwe vormen van samen-werken?
 • Integraal contracteren: ingewikkeld en duur?
 • Lachgas: een mooie aanvulling
 • ICT: hoe staat het ermee?

Nieuw: Echocentrum Den Haag

Vanwege een acuut probleem ontstaan door het wegvallen van een echopraktijk vroeg de Verloskunde Zorggroep Haaglanden STBN om snel een oplossing te creëren. Al langere tijd waren we met de praktijken van de stad in gesprek voor het opzetten van een gezamenlijk echocentrum, met als kerndoelen kwaliteit, verbinding en samenwerking met 2e lijn. En het lukte: nog dezelfde week konden de eerste cliënten terecht voor een echo bij Het Haagse Hof.

Inmiddels ontvangen we maandelijks honderden cliënten op twee centrale locaties: in het HAGA-ziekenhuis en dichtbij het HMC-ziekenhuis. Met een enthousiast team en met behulp van high end Canon (voorheen Toshiba) apparatuur. We zijn blij dat het nieuwe centrum staat als een huis en we inmiddels intensief samenwerken met beide ziekenhuizen in Den Haag.

Aansprekende voorbeelden van anders samen-werken

Vanuit ons Adviesteam begeleiden we diverse innovatieve regio’s bij het samen anders werken rondom de cliënt. Want daar gaat het om: betere kwaliteit van zorg, de cliënt de regie en meer/anders samenwerken. De concrete voorbeelden uit de praktijk worden landelijk volop uitgewisseld (Gezamenlijke intake, CTG-diagnostiek door eerste lijn, GBS-profylaxe, implementatie van lachgas, afmaken meconiumhoudend vruchtwater door verloskundige etc).
Tegelijkertijd roept het ook vragen op:
 • Hoe garandeer je, hoe meet je de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg?
 • Als taken en zorgpaden veranderen: hoe organiseren we dat, wat zijn bijvoorbeeld de personele consequenties?
 • Als taken en rollen wijzigen: hoe regel je dat financieel, zolang je als regio nog niet zelf het gehele regiobudget beheert én indien je als regio integraal contracteert?
 • En last but not least: samenwerken is geven en nemen. Hoe zorg je dat kwaliteit prevaleert boven belangen?

Hoe betaal je nieuwe vormen van samen-werken?

Veel VSV’s zetten interessante stappen om de samenwerking rond de cliënt concreet vorm te geven. Gezamenlijke intake, nieuwe zorgpaden, andere rolverdeling. Mooie stappen richting integraal werken.

Tegelijkertijd levert het ook financiële vragen en belemmeringen op. Want als je het werk anders verdeelt maar het geld niet, wordt het lastig; vooral als je er nog niet aan toe bent om de gehele geboortezorg integraal te contracteren.

Er zijn oplossingen. We noemden er een aantal in de Skipr-gastblog ‘Laat het geld voor je werken in de Geboortezorg’; het werd verrassend veel gelezen en gedeeld. Met diverse regio’s denken we mee bij het passend maken van de financiën bij de nieuwe manier van (samen)werken.

Integraal contracteren: ingewikkeld en duur?

Zorgverzekeraars, CPZ en VWS vinden het wenselijk dat per 2019 meer regio’s de stap nemen om integraal te contracteren. Want voor 2022 zal de minister op basis van evaluaties besluiten of integrale financiering wel of niet de norm wordt. Zie ook de recente brief van de NZa over deze afweging. Het is handig als er dan voldoende regio’s zijn, in zowel grootstedelijke, stedelijke als perifere setting, die ervaringen hebben opgedaan met diverse concepten.

Als STBN helpen we diverse regio’s met (het voorbereiden op) deze overstap. Basis is daarbij altijd een gezamenlijke visie op de geboortezorg, goede samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en een nuchtere afweging: helpt ons dit om onze ambities te realiseren? Als deze basis nog wankel is kan het een goede reden zijn om de overstap (nog even) niet te maken.
Maar een ander veel gehoord argument gaat inmiddels niet meer op: dat de overstap naar integraal contracteren bijzonder ingewikkeld en ongewenst duur is. Met onze Quick Step®-aanpak maken we optimaal gebruik van de ervaringen van de Koplopers en de kennis en informatie van de Taskforce, en nemen we veel ‘gedoe’ uit handen als daar behoefte aan is. En dat is ook mogelijk voor de periode na de overstap, bijvoorbeeld 2 jaar. We zetten voor regio’s een bureau op – lean en mean – voor contractering en afhandeling van declaratie en facturatie. Met bemensing vanuit eigen regio en/of STBN. Wij stappen er weer uit na 1 of 2 jaar zoals we al met tientallen bedrijven hebben gedaan, en zorgen dat de structurele kosten niet hoger zijn dan nodig.
 

Lachgas: een mooie aanvulling

Het aantal regio’s dat ervoor kiest Lachgas te implementeren neemt toe. Het is een mooie aanvulling op de bestaande middelen om cliënten te helpen te dealen met pijn bij de baring. En het is kosten-effectief: het voorkomt in veel gevallen zwaardere interventies. Inmiddels hebben we diverse keren het hele proces begeleid van gezamenlijke visievorming, projectopzet, verbouwing, bijscholing en implementatie. En in onze geboortecentra hebben we veel ervaring in de praktijk opgedaan met het toepassen van lachgas.   

Inmiddels zijn er verschillende mogelijkheden gecreëerd door de NZa om toepassing van Lachgas te betalen. Belangrijk is wel dat aangetoond wordt dat het doelmatig is: worden de kosten terugverdiend doordat door een relatief goedkope interventie hogere kosten worden voorkomen?
 Als u meer wilt weten, het in de praktijk wil zien of ondersteuning nodig hebt: neem contact met ons op.

ICT: hoe staat het ermee?

Op aangeven van VWS zet de komende maanden Nictiz de lijnen uit en schetst de kaders voor het onderling uitwisselen van cliëntgegevens; een van de grote wensen van zorgverleners die rond één cliënt samenwerken.
Doelstelling van VWS: in 2020 heeft de cliënt de regie over de eigen informatie.
Mooi om te zien dat het in de geboortezorg in een stroomversnelling komt:

 • Aanbieders die oplossingen aanbieden weten daarmee waar die aan moeten voldoen; een mooie stap in de goede richting. De bereidheid van de bekende aanbieders van registratiesystemen in 1e en 2e lijn om aan deze ontwikkeling hun medewerking te verlenen - een cruciale voorwaarde - neemt toe.
 • CareCodex en de Taskforce van het CPZ zijn hier nauw bij betrokken; pilots hebben laten zien dat het kan werken.
 • En aan de cliëntzijde: het Zwangerenportaal biedt de zwangere een portal en informatie-op-maat, Ivido ontwikkelt een PGO - een Persoonlijke GezondheidsOmgeving, zodat de cliënt zelf toegang heeft tot en regie heeft over haar eigen informatie.
Ook als een regio besluit om hierin nog even niet voorop te lopen is er veel winst te boeken met een optimalisatie-proces. We begeleiden diverse VSV’s bij het veiliger delen van gegevens en veel beter benutten van de bestaande middelen voor het uitwisselen van cliënt-gegevens. Het bespaart kosten, het levert een gezamenlijke toekomstvisie op ten aanzien van ICT en een update van de stand van zaken landelijk. Dat helpt een regio om snel te schakelen als er nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden zijn. Voor meer informatie neem contact op met Marja van Velden.

En verder:

 • STBN stelt op verzoek van echocentra en ziekenhuizen haar document Werkafspraken Echocentra ter beschikking. 
 • Enkele externe voorzitterschappen die STBN vervult zijn verlengd: Lauri Winkel als technisch voorzitter VSV Den Helder, Anneke Dantuma als voorzitter van het bestuur van verloskundig/prenataal centrum Fara in Ede.
 • De BEN, beroepsvereniging voor Echoscopisten, heeft een kwaliteitsregister ingesteld voor basis-echoscopie. De zorgverzekeraars overwegen registratie in een kwaliteitsregister op te nemen in de contractvoorwaarden voor verloskundige praktijken. Op verzoek van diverse praktijken die zich hier op voor willen bereiden overwegen we bijscholing en hands-on trainingen die we regelmatig organiseren ook extern aan te bieden.
 • Wat doen we nog meer? Een paar voorbeelden; we begeleiden een tweedaagse sessie met een verloskundige praktijk, gericht op strategie en teamvorming, en een Afdeling Verloskunde bij het beter samenwerken op basis van een gedeelde visie. Meerdere regio’s boden we een Workshop Zorgstandaard, met als resultaat kennis, gezamenlijke ambitie en een concreet plan van aanpak. We hielpen VSV's met het inrichten van een werkbare projectstructuur, het analyseren van de huidige financiële stromen, en keuzes maken ten aanzien van een gezamenlijke rechtspersoon.
 • Tenslotte: deze week feestelijke opening van het Geboorteplein! Dé plek in de Domus Medica in Utrecht waar organisaties in de geboortezorg en hun gasten elkaar treffen en spreken bij de koffie: Perined, Peridos, KNOV, MedicalPhit, SPSRU en STBN. 


Postadres:
Postbus 8124
3503 RC Utrecht
Telefoon: 030 - 282 31 50
E-mail: info@stbn.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Geboorteplein, 1e etage
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m donderdag 09.00 - 17.00 uur
en vrijdag 09.00 - 12.00 uur

U ontvangt deze mailing omdat u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief van STBN. Het kan het zijn dat u onze nieuwsbrief liever niet meer ontvangt. U kunt zich dan hier uitschrijven


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
STBN · Domus Medica, 6e etage · Mercatorlaan 1200 · Utrecht, Utrecht 3528 BL · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp