Copy
de officiële nieuwsbrief van Aquafarm
Bekijk deze email in je browser

Aquafarm

Nieuwsbrief

Hier is ie dan! De allereerste nieuwsbrief van Aquafarm! Een mooi stukje leesvoer (al zeggen we het zelf) voor tijdens de feestdagen. We zijn hartstikke trots en blij dat we nu eindelijk naar buiten treden met ons prachtige initiatief. Met de digitale nieuwsbrief praten we je regelmatig bij over de ontwikkelingen in, met en rond Aquafarm. In deze eerste editie stellen we ons graag aan je voor, praten we je bij over het ontstaan van Aquafarm en delen we alvast een paar mooie resultaten.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je onderdeel uitmaakt van ons netwerk en omdat we denken dat je geïnteresseerd bent in Aquafarm en de ontwikkelingen daarbij. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan kun je je via de link onderaan deze nieuwsbrief afmelden en ontvang je in de toekomst geen nieuwsbrief meer van ons.
 

Pioniers!

Zes initiatiefnemers hebben de krachten gebundeld om Aquafarm te lanceren: een concept voor het verbeteren van afvalwaterzuivering op basis van circulair economische principes. In de huidige zuiveringsinstallaties voor afvalwater wordt het ‘afval’ aan het water onttrokken en verwijderd, zodat er uiteindelijk schoon water uit de installatie stroomt. Vanuit een circulair economisch perspectief zijn de afvalstoffen in het water echter geen afval, maar waardevolle grondstoffen.
Het slimmer omgaan met water en grondstoffen is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd, omdat onze nakomelingen in de toekomst ook voldoende kwalitatieve voedingsstoffen moeten kunnen produceren.
 
Om nieuwe, andere of betere mogelijkheden te onderzoeken werd in april 2014 de Waterwegen Dragons Den georganiseerd. Hier presenteerden 100 ondernemers, wetenschappers, waterschappers en vrijdenkers kansen voor het hergebruik van waardevolle eigenschappen van de Waterschappen in Nederland. Het winnende idee van deze innovatiewedstrijd was Aquafarm: een concept voor het verbeteren van de zuiveringsinstallaties waarbij zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan.

Een zestal partijen dacht het concept samen verder uit. Deze pioniers zijn:
 
Met hun investeringen, in zowel tijd, geld als personeel krijgt het concept Aquafarm steeds meer vorm. Vanuit deze gelederen is, in de basis, een kernteam aangesteld dat zich bezig houdt met onderzoek en experimenten, de verwaarding en de opschaling. Inmiddels is dit team aangevuld met experts uit verschillende vakgebieden. We stellen ons graag aan je voor:
 

Wat is Aquafarm?

Aquafarm is een nieuw initiatief op het gebied van waterzuivering. De innovatie bevindt zich in de juiste keuze van organismen die op een slimme manier aaneengeschakeld worden en daardoor maximaal hoogwaardige grondstoffen produceren terwijl ze het water zuiveren. Bestaande fundamentele en toegepaste kennis over de werking van voedselwebben en zelfreinigend vermogen van de natuur (zoals het actiefslibproces of waterharmonica’s) worden samengebracht met bestaande technische kennis over het optimaliseren van groeicondities (zoals in glastuinbouw).
 
Andere initiatieven, zoals de Energiefabriek en Grondstoffenfabriek, leerden ons hoe je door samenwerking en creativiteit tot echte innovatieve en duurzame oplossingen komt. Ook bij Aquafarm staat die gezamenlijke aanpak en visie centraal. Vanuit dit toekomstbeeld en op basis van ervaringen en nieuwe inzichten stippelen we de route uit om Aquafarm te realiseren en succesvol te maken. We combineren de rijkdom aan beschikbare kennis over de biologie en biochemie van organismen en natuursystemen en gaan over te actie. We bouwen samen aan een levende technologie met een hoogwaardige uitkomst.
 
Wil je meer weten over Aquafarm? Kijk dan op onze website www.aquafarm.nl.
Proof of Principle
De zes partijen werken momenteel dus hard aan de totstandkoming van Aquafarm. Dit is niet vrijblijvend: in juli 2017 moet er een zogenaamde ‘proof of principle’ zijn. Dit betekent dat op verschillende punten, te weten (1) onderzoek, (2) toepassing en (3) schaalbaarheid, bewezen moet zijn dat het initiatief realistisch en haalbaar is. Als dat lukt, wordt het initiatief een volwaardig project en wordt een eerste testlocatie ingezet van waaruit we de komende jaren verder bouwen. En wie weet heeft iedereen over 20 jaar een eigen Aquafarm in zijn tuin!?!

Extern geweten

We noemden al dat een gezamenlijke aanpak en visie centraal staat binnen Aquafarm. En dat we geleerd hebben hoe je door samenwerking en creativiteit tot echte innovatieve en duurzame oplossingen komt. Daarom zijn we ook heel blij met ons ‘Extern Geweten’: knappe koppen op het gebied van zuiveringstechnologie, ecologie en innovators. Te weten: Frank Groot, Ferdinand Kiestra, Coert Petri, Dennis Piron, Hans Roodzand en George Zoutberg.  
 
Het Extern Geweten denkt met ons mee over verschillende vraagstukken rondom het realiseren van Aquafarm. De kennis en ervaring van deze heren verbinden we aan onze drie pijlers; onderzoek, schaalbaarheid en toepassing. Zo was in oktober een bijeenkomst waarin we in werkgroepen berekeningen maakten voor maximale productie en mogelijke configuraties schetsten (waarmee een aanzet is gemaakt voor de tekening bij ‘schaalbaarheid’).
(wetenschappelijk) Onderzoek
Met onderzoekers van de universiteiten van Nijmegen en Wageningen geven we vorm aan onze zoektocht naar welke organismen op afvalwater groeien, of en hoe ze achtereen geschakeld kunnen worden en die ook nog eens interessante inhoudsstoffen opleveren die vervolgens verwaard kunnen worden.
 
Iets meer dan een half jaar nu zijn onze onderzoekers, Tamara van Bergen en Lara Schuijt, de mogelijkheden voor Aquafarm aan het verkennen. Daarbij hoort als vanzelfsprekend veel literatuuronderzoek. Maar inmiddels zijn ook de eerste pilots afgerond, waarbij gevolgd is hoe planten en dieren zich het beste manifesteren in een Aquafarm-omgeving.
Helaas kunnen we inhoudelijk, op dit moment, nog niet zoveel vertellen over de onderzoeken, omdat dit vanuit wetenschappelijk oogpunt onverstandig is (publicaties, subsidie-aanvragen). Maar… we houden je wel graag op de hoogte van het proces dat we doormaken én zodra wij inhoudelijk iets naar buiten kunnen brengen, zijn onze trouwe volgers de eersten die het weten!
Toepassing
Een van de 3 pijlers voor de ‘proof of principle’ is, zoals vermeld, de realisatie van de toepassing. Hiermee bedoelen we de verwaarding van de geproduceerde organismen: welke waarden worden gecreëerd en welke partijen kunnen we betrekken?
 
Judith Hoogenboom is hard  op zoek naar partijen waarmee we kunnen samenwerken. Hierbij kijken we naar partijen die mogelijk belang hebben bij de output van Aquafarm, maar ook partijen die kunnen bijdragen aan de ontwikkelingen aan de totstandkoming van Aquafarm. We zoeken daarbij naar partners die bijvoorbeeld belang hebben bij de kennis die wij opdoen met Aquafarm en waar wij testen mee kunnen uitvoeren ter verbetering van het zuiverings- en/of productieproces. Intussen hebben we hiervoor een short-list van organisaties waarbij wij win-win(-win) kansen zien. Judith is inmiddels met een aantal van deze partijen in gesprek om de mogelijkheden in kaart te brengen en om concreet tot samenwerking te komen. Afgelopen week was ze bij ABC-Kroos. Bekijk hieronder haar vlog.
 
Onze afstudeerder Jo-Ann Kant, van de opleiding commerciële economie, is gekoppeld aan Judith en doet marktonderzoek gericht op een van de organismen. Met haar scriptie hopen we een inzicht te krijgen in de marktwerking op de door haar onderzochte route.
Bezoek ABC-Kroos, Judith Hoogenboom
Bezoek aan ABC-Kroos
Schaalbaarheid
Voor het zuiveren van afvalwater met organismen is veel oppervlakte nodig als je naar de traditionele manier van zuiveren kijkt. Maar oppervlakte is een schaars goed. Met Aquafarm willen we de benodigde oppervlakte voor de zuivering verkleinen en tegelijkertijd de productie verhogen, zodat het concept schaalbaar en daarmee realiseerbaar is.
 
Sinds oktober dit jaar is Pim Versteeg aan boord van Aquafarm. Pim houdt zich bezig met het vraagstuk rondom de schaalbaarheid. Als student aan de TU-Delft onderzoekt hij mogelijkheden om de oppervlakte (foot-print) van een Aquafarm te verkleinen en tegelijkertijd de productie te verhogen. Hierbij wordt uitgegaan van de twee Aquafarm-configuraties op de onderstaande tekening.Om hiervoor inspiratie op te doen, gaat Pim deze week naar Brightbox Venlo. Dit is een expertisecentrum voor city farming, en voorloper op het gebied van horticultuur. Grote kans dat wij daar veel van kunnen leren! Ook liggen er contacten met LED-fabrikanten, zoals Philips Lighting. Zij hebben de kennis om met behulp van licht(simulaties) planten en dieren sneller te laten groeien.
Organisaties als Brightbox Venlo en Philips Lighting zijn natuurlijk bijzonder interessant voor ons om mee te denken over het ontwerp. Maar er zijn nog (veel) meer partijen en creatieve denkers die we graag willen betrekken. Om tot een goed ontwerp te komen willen we dan ook mensen uit verschillende achtergronden bij elkaar brengen. Er volgt hiervoor nog een oproep, maar als je denkt vanuit jouw expertise hieraan bij te kunnen dragen, dan vernemen we dat natuurlijk alvast heel graag! Stuur dan ook gerust een mail naar info@aquafarm.nl.

Bestuurders Meet-up

Op 13 december kwamen bestuurders van de deelnemende waterschappen samen in de kas van de Radboud Universiteit Nijmegen. Als allereersten kregen zij een exclusieve kijk bij een showcase van het eerste Aquafarm experiment. We hebben ze bijgepraat over de ontwikkelingen en er was alle gelegenheid om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

 
We hopen dat je al een beetje (of nog meer?) enthousiast bent geraakt van Aquafarm en dat je ons blijft volgen. Stuur deze nieuwsbrief ook gerust door naar andere geïnteresseerden in jouw netwerk.   De Aquafarm nieuwsbrief verschijnt periodiek. De eerstvolgende verwachten we begin 2017.  Voor nu wensen we je heel fijne feestdagen en alvast een gezond en voorspoedig 2017!
 

fijne feestdagen!
 

Wat ons betreft praat iedereen over Aquafarm! Deel daarom gerust deze nieuwsbrief via social media of e-mail:
Twitter
LinkedIN
E-mail
volg ons op Twitter
en via www.aquafarm.nl
heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail ons!
heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail ons!
Copyright © 2016 Aquafarm, All rights reserved.


Wil je veranderen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of je afmelden voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp