Copy

JULHÄLSNING

Social dimension av Taxonomin - lagen som träder i kraft inom en snar framtid

EU:s taxonomi är ett viktigt verktyg för att skapa ett hållbart samhälle. Det mesta av företagarnas arbete fokuserar på miljö- och klimatarbete för att uppfylla taxonomins krav. Det glöms bort i detta hänseende att Taxonomin har också andra nyanser och en av dessa är den sociala dimensionen.

För att stötta branscher i arbetet med socialt ansvar har ANSVAR SÄKERHET tagit fram ramverk och riktlinjer för socialt ansvarstagande och antikorruptionsarbete samt lanserat en helhetslösning. Vår helhetslösningen innehåller effektiva verktyg för att säkerställa att leverantörer erbjuder skäliga arbetsvillkor, schysst konkurrens samt trygga, vita och säkra arbetsplatser.

Nu när arbetet med socialt ansvar/social hållbarhet är ett faktum är vi medvetna om att det är ingen enkel uppgift att dra i gång detta arbete. Därför vill vi att december ska vara en tidpunkt där vi och våra kunder kan ta sig tid och fundera kring arbetet med socialt ansvar och hållbara planer inför år 2023.

Socialt ansvar som ett viktigt bidrag
Troligtvis väcks det funderingar kring vikten av den sociala hållbarheten hos många verksamheter. Trots att intresse kring det sociala ansvaret varit litet och det är svårt att förutse hur implementering i systemet kan se ut behöver vi se den sociala taxonomin som en viktig del av att nå hela potentialen i de 17 globala målen.

Det är även viktigt att ta hänsyn till att den kommande EU-lagen kommer att träda i kraft. Lagen kommer att förbinda företag att göra en så kallad Human rights due diligence och därför behöver verksamheter förberedas redan idag.

Förutom kraven från EU finns det även fler anledningar till att öka socialt ansvar i alla verksamheter. Vi ser ökad konkurrenskraft och/eller investerarnas ökade intresse för verksamheter som tar socialt ansvar på allvar. Det är även lättare att behålla kompetens, attrahera nya talanger och inte minst skapa en trygg arbetsmiljö om socialt ansvar är en del av organisationen.


Human Rights Due Diligence 
Ett effektivt HRDD anses ha många positiva effekter. Det påpekas att företag som tar ett socialt ansvar har bättre leverantörskedjor, säkrare tjänster och tryggare arbetsmiljö. I leverantörskedjorna finns det bättre arbetsro, personal har korrekta arbetsrättsliga villkor och anställnings- och produktionskostnader blir mer effektiva. Det är mer frekvent och vanligt att civilsamhället, konsumenter, investerare och fackföreningar utmanar företagen till att stå för svars för det sociala ansvaret och att ha skyldighet att åtgärda och förhindra all typ av kränkningar av arbetsrättsliga villkor och mänskliga rättigheter.

Nu när det blir allt viktigare för företag och offentlig sektor att ha ett aktivt arbete kring social hållbarhet, räcker inte med att se över sin egen verksamhet. Genom att ställa krav på leverantörer inom hela leverantörskedjan kan vi bidra till förbättringsarbete. 


För att lyckas med ett socialt hållbart företagande behöver vi våga titta på egna verksamheter och se över hela leverantörskedjan. Social hållbarhet är inte något som ligger vid sidan om, utan det måste interageras i allas hållbarhetsarbete. Det gäller att säkerställa arbetsrättsliga villkor. Faktum är att säkra och trygga arbetsplatser för våra verksamheter och för våra underentreprenörer bör vara grundvillkor för alla moderna företag.

Social hållbarhet på allvar
De flesta branscher har en del att lösa när det gäller social hållbarhet inom olika områden såsom diskriminering, arbetsolyckor, dåliga arbetsvillkor, arbetskraftsexploatering. Genom att ställa krav på egen verksamhet och hela leverantörskedjan kan vi alla bidra till socialt hållbart samhälle.

Genom att kontrollera och säkerställa krav kan utmaningar såsom ekonomisk brottslighet, illegal eller svart arbetskraft, arbetsmiljöbrott, människoexploatering bekämpas. Alla verksamheter spelar en oerhört viktig roll för att bidra till social hållbarhet. Varje kontroll, varje riskbedömning som utförs inom verksamhet leder till att risker med oseriösa aktörer minskar och utsatthet för illojal konkurrens reduceras.


Kravställning, kontroll och granskningar  samt uppföljning av leverantörer är en förutsättning för en god affärsrelation som verkar avhållande på oseriösa aktörer och medför att seriösa aktörer kommer in i projektet. Dessutom bidrar verksamheten till arbetet med socialt ansvar och uppfyllande av krav för att nå potentialen i de 17 globala målen.

För oss på ANSVAR SÄKERHET är det viktigt att hjälpa verksamheter att identifiera sociala hållbarhetsrisker i projekten och säkerställa att tillsammans kan vi bidra till ett socialt hållbart samhälle och sunda branscher. Vi vill att år 2023 ska präglas av ett intensivt arbete för schyssta arbetsrättsliga villkor, trygga, vita och säkra arbetsplatser. Detta kan vi uppnå tillsammans med er som vill finna effektiva lösningar på de utmaningarna som finns idag i de flesta branscherna.


Tillsammans skapar vi en transparent och socialt hållbar marknad, fri från svartarbete och arbetskraftsexploatering.

Vi finns för er !

Även om det är julledighet och nytt år på språng så finns vi tillgängliga och redo att hjälpa er. Önskar ni komma i kontakt med oss under julledigheterna gällande bakgrundskontroller, arbetsplatskontroller, upphandlingsstöd eller rådgivning kontakta oss på info@ansvarsakerhet.se

Facebook
Twitter
Link
Website
 
Copyright © |2021| ANSVAR och SÄKERHET i Europa AB, All rights reserved.

Kontakta oss
ANSVAR SÄKERHET

Gatuadress: Valhallavägen 77
114 28 Stockholm

E-postadress: info@ansvarsakerhet.se
Webbplats: ansvarsakerhet.se


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ansvar Säkerhet i Europa AB · Valhallavaegen 77 · Stockholm 114 28 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp