Copy
Facebook
Twitter
Website

Tredjepartsleverantörer för säkra arbetsplatskontroller

 
- "Vi tror att marknaden snart är mogen för en bättre samverkan mellan beställarna och byggföretagen som tillsammans anlitar oberoende tredjepartsleverantörer för arbetsplatskontroller, granskningar av underentreprenörer samt uppföljning och efterlevnad."

Skrivbordsgranskningar och arbetsplatskontroller behöver göras oberoende från byggföretagen. Det kan anses vara "en garant för att få bort det moderna slaveriet i byggbranschen, få ett slut på finansiering av östeuropeisk maffia och skapa sund konkurrens mellan alla seriösa företag i branschen".
Läs hela debattartikeln "Säkra arbetsplatskontroller kräver oberoende tredjepartsleverantörer"

Tre frågor till vår kund

Social hållbarhet oavsett konjunkturläge
 
Mycket tyder på att 2023 blir ett år då Sverige går in i lågkonjunktur. Det är känt redan innan att det finns kopplingar mellan lågkonjunkturen och ett ökat frågan efter billigare arbetskraft och svart arbete. Detta hänger samman med att en oviss arbetsmarknad skapar osund konkurrens och när oseriösa aktörer. 
 
Ovissheten och varierande behov av arbetskraft kan motivera till att i större utsträckning agera illegalt. Svart arbetskraft blir i lågkonjunkturen ett sätt att dra ner kostnader för personal. Den pressande situationen som uppstår kan leda till att kontrollen av underentreprenörer försämras eller helt uteblir. 
 
Det är viktigt att branscher inte prioriterar bort den sociala hållbarheten då det finns en hel del att komma tillrätta med, även under tider med lågkonjunktur. Problem inom social hållbarhet såsom bristande jämställdhet, olyckor, brist på arbetskraft, dåliga arbetsvillkor och människoexploatering försvinner inte trots stigande inflationen, högre räntor och dämpade produktionstillväxten. 
 
Här måste flera aktörer samverka för att finna lösningar på de utmaningarna som uppstår i branschen, inte minst nu när lågkonjunkturen kan gå hand i hand med utökat fusk och osund konkurrens och där social hållbarhet står längst ned på agendan eller anses icke existera. 

Kontroller av verksamheter 

Det är inte ovanligt att under våra arbetsplatskontroller påträffar vi arbetarna som inte söker ögonkontakt, drar sig undan. Det ger snabbt en uppfattning att de är rädda för något. 

Kort efter dyker en man upp, någon slags arbetsledare, och tar över: 
- "grabbarna pratar inte svenska, jag översätter" - insisterar han
- "vad vill ni veta?" - försätter mannen för att inte låta arbetstagarna säga något.

Allt verkar se bra ut i första ögonkastet. När vi skrapat på "den gröna bocken" konstaterar vi att det är inte mycket som stämmer med byggföretagets löneutbetalningar. Löner, skatter och sociala avgifter är långt ifrån vad de borde vara.
 
För att inte gynna kriminella och oseriösa företag rekommenderar vi bakgrundskontroller på alla underleverantörer innan de ens kommer in i projekten. Sedan följ upp med oannonserade arbetsplatskontroller för att säkerställa och övervaka att kontraktet och lagstiftning följs. 
Läs mer om våra bakgrundskontroller och arbetsplatskontroller
Twitter
Facebook
Website
Copyright © |2021| ANSVAR och SÄKERHET i Europa AB, All rights reserved.

Kontakta oss
ANSVAR SÄKERHET

Gatuadress: Valhallavägen 77
114 28 Stockholm

E-postadress: info@ansvarsakerhet.se
Webbplats: ansvarsakerhet.se


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ansvar Säkerhet i Europa AB · Valhallavaegen 77 · Stockholm 114 28 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp