Copy

De Kei Steenderen

Ontmoetings- en activiteitencentrum

Excerpts:

“Commissie voor Iedereen” start weer

Voor sommigen nog bekend van het brainstormen in 2017 voor hoe De Kei in te vullen, voor anderen een nieuw fenomeen.De “commissie voor iedereen” is een vergadervorm waar iedereen die zich aangesproken voelt aan deel kan nemen.Dit keer wordt de commissie opgestart om gaandeweg invulling te gaan geven aan een vernieuwd activiteitenprogramma. Dus heb je […]
Read on »

Burendag 2021

25 September is het weer Burendag, een initiatief van het Oranjefonds (je kan je buurt opgeven via burendag.nl) Op Burendag wil De Kei zoveel mogelijk buren in de oude gemeente Steenderen met elkaar in contact brengen.Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de […]
Read on »

View this email in your browser
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 De Kei Steenderen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp