Copy
Nieuwsbrief SBO Zuid locatie St. Paulus, januari 2017
View this email in your browser

Pauluspost

Heeft u vragen of suggesties ter verbetering? 
Laat het ons weten.
De nieuwsbrief verschijnt 5 keer per jaar:
augustus-november-januari-april-juni
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 

De Pauluspost wordt voortaan verzonden via het programma MailChimp. Zo is het beter leesbaar vanaf uw tablet of smartphone. Lijkt het beeld versprongen? klik dan, bovenaan deze brief, op "view this email in your browser". 
Ook is het nu mogelijk om via de nieuwsbrief te linken naar toepasselijke websites. Wij vernemen graag uw ervaring en/of interesse qua inhoud.

Intussen zijn er een aantal nieuwe leerlingen gestart. Daarom zijn een aantal tekstblokken gelijk aan die van de vorige nieuwsbrief.
Belangrijke data:
Studiedag, leerlingen vrij op:
donderdag 2 februari
dinsdag 7 maart

Informatiebijeenkomst rapport: wo. 1 feb. 8:45 uur
                                                        ma. 6 feb. 19 uur
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het verschil tussen het oude en het nieuwe rapport.

Vrijdag 17 februari krijgen leerlingen het rapport mee.

Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 26 februari


Hierbij  nog eens de volledige: jaarkalender voor ouders.
 

Nieuws over de Paulus Medewerkers

Paula Bezuijen
Paula is terug van verlof en voortaan op maandag, woensdag en vrijdag breed inzetbaar in de school. Paula is betrokken bij schoolbeleid en in de groepen ter vervanging.

Anja Greep
Anja, verving per aanvang dit schooljaar op maandag en vrijdag het verlof van Paula in groep 7 en zal dit blijven doen tot aan de zomervakantie.

Carla de Weerdt
Ook Carla verving één dag van Paula's verlof en zal dit blijven doen tot aan de zomervakantie. 

Dankzij de (extra) inzet door Anja en Carla is ons team met drie (leerkracht)dagen uitgebreid. Zo is er continuïteit in de groepen en mócht er eens iemand ziek zijn, dan is de vervanging intern op te lossen dankzij inzet van Paula.
Prettig voor iedereen.


Joke Schuurman
Zoals jullie vast gemerkt hebben missen wij onze administratieve kracht Joke iedere maandag en dinsdag. Joke voelt zich al enige tijd overspannen en is daarom ook afwezig. Wij wensen Joke van harte beterschap en hopen dat zij gauw weer bij ons terug komt! 


Deborah Sweris
Op dinsdag vervangt Deborah Joke. Deborah is administratief medewerker en heeft zich in hoog tempo ingewerkt binnen St. Paulus. Dankzij Deborah kunnen de nodige bestellingen en financiën gewoon doorgaan.

Nu er nog maar één dag per week administratie is is het soms even behelpen rond de verwerking van verlofbriefjes, poststukken en communicatie. Wij doen ons uiterste best om alles draaiende te houden en hopen op uw begrip!
Als ouder blijft u graag zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Het rapport krijgt daarom een compleet nieuwe inhoud. De grootste verandering t.o.v. het "oude" rapport is dat het nieuwe rapport veel meer reëel en objectief is opgesteld. Voor een uitgebreide toelichting op het nieuwe rapport nodigen wij u graag uit voor één van de informatiebijeenkomsten:

Koffieochtend:     wo. 1 februari 8:45 uur
Informatieavond: ma. 6 februari 19 uur
 
Op de huidige website ontbreekt soms actuele informatie. Onze excuses voor het ongemak.
Er wordt momenteel aan gewerkt om de informatievoorziening op de website te verbeteren. Intussen ontvangt u de benodigde informatie (zoals uitnodigingen of informatie over bijzondere activiteiten) per e-mail en nieuwsbrief. Bent u op zoek naar specifieke informatie, dan kunt u hier op school of per mail ook altijd naar vragen. Hierbij nog eens de link naar de jaarkalender voor ouders.
Samenwerking met de leerplicht.

Met regelmaat ontvangt de school verlofaanvragen voor een periode die aansluit op een bestaande vakantie. Dit is, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden, niet toegestaan. De controles zijn streng. Voorkom boetes en raadpleeg vooraf de directie en/of leerplicht voor een goed advies. De school heeft en hanteert een meldplicht op het moment dat er niet voldaan wordt aan de leerplichtregels. Ook op ziekmelding rond vakanties kan de leerplicht een controle uitvoeren. Meer informatie is ook altijd te vinden op de website van de leerplicht.

Op weg naar een gezonde school

Gezond eten is niet zomaar een hype, maar veel beter voor iedereen. Wanneer je teveel vet of suiker eet kun je niet goed leren. Wanneer je te weinig eet ook niet. Sinds dit schooljaar vraagt St. Paulus uw aandacht voor het belang van gezonde voeding. Het is voor iedereen nog even wennen. Hierbij nogmaals een oproep om allemaal mee te werken aan een verandering. Wij wensen voor alle leerlingen een:
Gezonde lunch en Gezonde traktatie

Iedereen hanteert een eigen kijk op voeding en wat gezond is. Via de groene tekst kunt u de richtlijnen van het voedingscentrum inzien.
Graag uw aandacht voor het volgende:

Om kinderen te leren meer zelfstandig te worden verzoeken wij de ouders van de bovenbouwgroepen 6/7 t/m 8 om beneden afscheid te nemen

Na lestijd worden alle leerlingen verzocht direct naar huis te gaan. Steeds vaker blijven leerlingen, zonder oudertoezicht, op het Dufayplein spelen. Dit lijdt wel eens tot conflicten of overlast in de buurt. Kunt u er daarom mede op toe zien dat uw kind direct naar huis gaat? De school zal leerlingen die alleen op het plein blijven spelen verzoeken naar huis te gaan.


Bedankt voor uw medewerking

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat sinds dit schooljaar uit nieuwe ouders:
Jonathan Barth, vader van Jasper uit groep 4/5
en
Simone Kome van Breugel, moeder van Levy uit groep 7.
MR-ouders praten/denken mee over schoolbeleid en schoolontwikkeling.
In een MR zitten ook teamleden. Dit zijn Carla de Weerdt, leerkracht groep 6 en Joan Hillen, logopediste. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking!
U kunt de MR bereiken via mr.paulus@kolom-sbo-zuid.nl

Lees meer over MR en andere schoolzaken in onze schoolgids.

Er zijn weer zwemdiploma's behaald!

Jaydon uit de groep van juf Angeline
 
GEFELICITEERD!!!
Copyright © SBO Zuid locatie St. Paulus, All rights reserved.


 

You can update your preferences or unsubscribe from this list

 
Mailchimp


This email was sent to k.akker@kolom-sbo-zuid.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SBO Zuid · Dufaystraat 19 · Amsterdam, Nh 1075GS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp