Copy
Pluspuntje nr. 7 20-10-2021

Bekijk deze e-mail in je browser

Thema 'Mijn Familie' in groep 4!

De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 4 gewerkt aan het thema 'Mijn familie'. 
De kinderen zijn eerst gaan bekijken welke levensfasen een mens doorloopt.  Ze hebben de volgende fasen bedacht: baby, peuter/kleuter, schoolkind, puber, volwassene en bejaarde. 

Vervolgens zijn ze aan de slag gegaan met het maken van een stamboom van hun eigen familie. Dit was nog best puzzelen.. Welke tante hoort nu bij welke opa/oma etc. De kinderen zijn erg enthousiast aan het werk gegaan. Daarna hebben de kinderen hun eigen leven inzichtelijk gemaakt middels een tijdlijn. Wat heb ik tot nu toe al gedaan, wat is de juiste volgorde en welke levensfasen hoort er bij.

Ten slotte hebben ze elkaars werk bekeken en mogen de kinderen trots zijn op het eindresultaat. Het was een leerzaam eerste leerarrangement! 

Herfstwandeling groepen 3 en 4

Op maandag 1 november (let op: dat is meteen na de herfstvakantie!) gaan de groepen 3 en 4 naar het bos voor een herfstwandeling. Zij worden deze middag begeleid door kinderen van groep 8. Wilt u uw kind deze dag oude schoenen en/of laarzen me naar school geven? De schooltijden blijven ongewijzigd. We hopen er een gezellige, leerzame herfstwandeling van te maken!

Vervolgtraining LOGO 3000

Afgelopen week was er een vervolgtraining van LOGO 3000.

We zijn begin dit schooljaar gestart met de nieuwe methode 'Logo 3000'. Dit om de woordenschat van kinderen van de peutergroepen tot en met groep 5 te verbreden. We bieden woorden aan m.b.v. woordkaarten. Eerst voeren we een klein toneelstukje op om het woord te presenteren/uit te leggen, vervolgens gaan we met de kinderen interactief in gesprek. We hangen de plaat zichtbaar op in de klas, totdat de kinderen het nieuwe woord beheersen. Zolang het woord in de woordmuur hangt, kunnen we interactieve spelletjes met de kinderen uitvoeren om het woord eigen te maken. 

Jeanne Tijs kwam vanuit Logo 3000 afgelopen dinsdag op groepsbezoek in de betreffende groepen. Vervolgens kwamen wij met de leerkrachten van groep 1 t/m 5 bij elkaar om naar haar bevindingen/tips te luisteren. Ze gaf aan enthousiast te worden van de manier hoe wij als team Logo 3000 inzetten. Ook gaf zij ons enkele, handige tips waar we mee aan de slag gaan.

Update nieuwe methode Wereld in Getallen 

Zoals jullie wellicht eerder hebben gelezen zijn we dit schooljaar gestart met de nieuwe versie van Wereld in Getallen. Dit is de methode die we gebruiken voor het vakgebied rekenen. 
Hieronder de bevindingen vanuit de groepen 3 en 4: 

Gedurende de week werken de kinderen aan twee doelen. Op maandag/dinsdag komt een doel aan bod en op woensdag/donderdag een ander doel. Op vrijdag wordt er een 'test-je' les afgenomen. De kinderen en leerkrachten bekijken of de twee doelen van de afgelopen week zijn beklijfd. 

In de eerste weken was dit wel even wennen. Er werd veel van de kinderen gevraagd, daarom hebben we deze lessen bewust gespreid afgenomen. Het is belangrijk dat het voor de kinderen behapbaar blijft. 

Daaropvolgend werken de kinderen aan de taken. Dit is stof vanuit het voorgaande blok. In groep 3 zijn ze hier pas mee gestart. De kinderen werken hier vrijwel zelfstandig aan, zodat de leerkracht tijd heeft voor de kinderen die extra uitleg nodig hebben. 

Aan het einde van het blok wordt er veel geremedieerd. Er is bewust tijd genomen voor herhaling van de lesstof. Kinderen die extra uitleg nodig hebben krijgen hier tijd voor en kinderen die de stof beheersen kunnen aan de slag met de plustaken. Bij de plustaken wordt er op een andere manier verwacht om na te denken over de lesstof. 

Ook zijn er vanuit de methode lessen gericht op meten en meetkunde. De kinderen van groep 4 gingen aan de slag met het maken van patronen. 


 

Programmeren groepen 7 en 8

Patrick is sinds dit schooljaar iedere vrijdagochtend aan de slag met een aantal leerlingen uit de groepen 7 en 8. Het gaat hierbij om leerlingen die veel affiniteit hebben met ICT en/of behoefte hebben aan wat extra uitdaging. Zij gaan aan de slag met meer verdiepende activiteiten op het gebied van ICT. Zo zijn ze de afgelopen weken gestart met het maken van filmpjes middels de Greenscreen Box en de app Do-Ink.   
Thema 'Beroepen' kleuters

Al enkele weken hebben we het bij de kleuters over 3 beroepen, namelijk: de bakker, de kapper en de brandweer! We hebben veel geleerd, ontdekt en geoefend binnen deze beroepen.
Ook zijn er echte kapsters in de klas geweest, zijn we op bezoek gegaan bij de brandweer (en mochten we in een grote brandweerauto zitten!) en zijn we zelf echte bakkers geweest! We hebben croissantjes en/of cup cakes gebakken.

Aankomende vrijdag sluiten we het thema af, waarbij alle kleuters verkleed naar school mogen komen in wat zij later willen worden! 👷🏼‍♂️👮🏽👩🏽‍🍳

Personele wisselingen

Charlotte Herculeijns is dit schooljaar op de Plataan begonnen als onze collega die NT2 verzorgt. Helaas heeft zij per 1 november een nieuwe baan. Wij wensen haar heel veel werkplezier toe!
Afgelopen periode hebben we druk gezocht naar een vervanger. Na de kerstvakantie start Sanne de Bresser. Zij gaat werken vanuit passend onderwijs NT2 en voor de Plataan gaat zij de NT2 ondersteuning op zich nemen. Sanne is bekend binnen SKOBOS. Zij zat in de GMR namens de oudergeleding.
In december gaat Sanne al dagen meelopen en zich voorbereiden. Na de kerstvakantie kan zij dan meteen van start. Helaas vervalt de extra ondersteuning in de maand november. We heten Sanne van harte welkom op de Plataan.

Op dit moment zijn wij ook op zoek naar een vervanger voor het verlof van Eline Lauwers in groep 6. Haar dinsdagen bij de kleuters waarop zij de gymlessen geeft, worden overgenomen door Sander Boselie. De procedure voor haar dagen in groep 6 gaat na de herfstvakantie van start.  
MR

Na de herfstvakantie vindt op maandag 1 november onze tweede MR vergadering van dit schooljaar plaats. 
Graag willen we jullie weer vooraf via het Pluspuntje informeren over de punten die wij gaan bespreken in de vergadering. Mocht u dan op of aanmerkingen hebben, of punten waarvan u graag wilt dat wij dit meenemen in onze vergadering, kunt u dat laten weten via: pla.mr@skobos.nl

Aankomende vergadering staan de volgende punten op de agenda:
- Definitief maken van activiteitenplan MR
- Definitief maken van financieel jaarverslag 2020 MR
- Definitief maken van jaarverslag MR kalender 2019-2020
- Informatie ontvangen m.b.t. oktobertelling
- Informatie vanuit GMR m.b.t. beleid t.a.v. persoonsgegevens
- Informatie m.b.t. meerjarig financieel beleid/begroting
- Vaststelling onderwijstijd/lestijd
- Vakantierooster 2022-2023
Fijne herfstvakantie! 

Namens het team van Kindcentrum de Plataan wensen wij jullie alvast een hele fijne herfstvakantie toe!
Geniet van elkaar en rust lekker uit. 

We zien elkaar weer op maandag 1 november! 
 

DATUM

JARIGE

GROEP

20 okt  Luuk 1/2B
20 okt  Bobbi  3
20 okt  Sammi-Rose 3
22 okt Boaz 1/2A
24 okt Shakira 4
1 nov Sofie 8
2 nov Sterre 6
2 nov Lieke 8
2 nov Lynn 8

Alle data zijn terug te vinden op de website. Daar staat de kalender al voor het hele schooljaar ingevuld.


ma 27 september t/m vr 22 oktober
Kennismakingsgesprekken

za 23 oktober
Juf Miranda jarig!

ma 25 oktober t/m vr 29 oktober
Herfstvakantie!

ma 1 november 
Herfstwandeling groepen 3 en 4

di 2 november 
Herfstwandeling peuters en kleuters

EXTERN NIEUWS

Wijziging data discozwemmen


In een voorgaand PlusPuntje heeft u de data van het discozwemmen kunnen lezen. 
Er heeft een wijziging plaats gevonden i.v.m. Intocht Sinterklaas. 
De bijeenkomst van 13 november wordt een week vervroegd. Deze zal dus plaats vinden op 6 november. 

Schoolzwemkampioenschappen 

DO-IT Free Runnen

Knutselwedstrijd Halloween 

 

Vervoersdienst 

Vrijwilligersvervoer

Hoe werkt het?

De vrijwilligers vervoerdienst is er voor inwoners van de gemeente Oirschot die in het eigen netwerk niet in staat zijn vervoer te regelen. Je kunt een aanvraag doen als je vervoer nodig hebt naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de tandarts of familiebezoek.
Onze vrijwilligers verzorgen de ritten met hun eigen auto of met de rolstoelbus. Voor de rit wordt een bedrag in rekening gebracht, gebaseerd op de afstand enkele reis. De kosten worden contant aan de chauffeur betaald. Het tarief is een sociaal tarief waarmee de onkosten van de vrijwilliger vergoed worden.

Aanvraag
Een rit vraag je minimaal twee dagen vooraf aan via 06 81 53 16 28. Reserveren kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-14.00 uur. Bij de reservering worden afspraken over tijdstip en kosten gemaakt.

Ook vervoersvrijwilliger worden?
Vind je het ook leuk om auto te rijden? Kom je graag in contact met andere mensen? Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die, tegen een onkostenvergoeding, ritten voor de vervoersdienst willen rijden. Neem voor meer informatie contact op met Hans van Esch via 06 81 53 16 28 of Gitta van der Putten via 06 40 86 24 31. Een mail sturen kan natuurlijk ook, o.v.v. vervoersdienst, aan info@wijzer-oirschot.nl.
 

Deze nieuwsbrief doorsturen naar iemand anders? 

Doorsturen
Doorgestuurd gekregen en wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden
Kindcentrum de Plataan
Van Tuldenstraat 2    0499-55 03 45 (school)
5688 DB Oirschot    0499-57 2278 (Korein)
   deplataan@skobos.nl
facebook.com/de-plataan facebook.com/de-plataan
deplataan-skobos.nl deplataan-skobos.nl
Instagram Instagram
© 2021 Kindcentrum de Plataan, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp