Copy
Pluspuntje nr. 1 - 06-09-2021

Bekijk deze e-mail in je browser
De scholen zijn weer begonnen!
Wat zijn we fris en fruitig gestart de eerste week. 
Alle kinderen zijn maandagochtend door de wasstraat op het grote schoolplein gelopen, voordat zij de school weer binnenkwamen. 
Hopelijk heeft iedeeen genoten van een fijne vakantie!
We gaan er met zijn allen weer een knallend, leerzaam en vooral fijn schooljaar van maken!

Studiedagen 2 & 3 september


We zijn klaar voor de start!! Dat heeft iedereen kunnen zien en horen.

Op donderdag en vrijdag heeft het team van de Plataan met elkaar gewerkt en geleerd.

De kleuterleerkrachten hebben de laatste training gehad met betrekking tot: “Mijn Kleutergroep” en de leerkrachten van groep 3 tot en met 8 hebben de knoppentraining gevolgd voor: “Rapportfolio”. Beide systemen volgen de ontwikkeling van de kinderen en zorgen voor een ouderrapportage. We werken dit nog verder uit. De SKOBOS leerlijnen zijn in de systemen verwerkt zodat we de kinderen ook kunnen volgen op deze competenties.

We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe rekenmethode. De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 hebben daarom de starttraining gevolgd van de Wereld in Getallen 5. 

Ook hebben we in onze uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs woordenschat opgenomen als één van de onderwerpen. Op de Plataan gaan we van start met het programma: LOGO 3000. Dit is een planmatig woordenschatprogramma voor de peuters en kleuters. Ook voor de groepen 3 tot en met 5 hebben we de materialen ter beschikking. Leerkrachten gaan met het programma leren werken en op 18 oktober volgen er klassenbezoeken en een vervolgtraining.
 
Binnen SKOBOS hebben we de competenties voor leerlingen en leerkrachten geformuleerd in drie leerlijnen. Een van deze lijnen is:
Omgaan met mezelf en de wereld om me heen.
Op vrijdag hebben we onder leiding van Monique van Ooijen, Anneke van Dooren en Marijke Creemers aan deze leerlijn gewerkt. De komende twee jaar staat deze leerlijn voor de leerkrachten en leerlingen centraal.
 
We hebben zo een behoorlijk aantal ontwikkelingen opgestart, de komende twee jaar gaan we intensief aan de slag.  Gezien de extra middelen hebben we ook extra mensen toe kunnen voegen aan ons team.  Voor onze NT2 leerlingen hebben we Charlotte en Yvonne kunnen inzetten. Zij zorgen samen met Moniek Simons voor de ondersteuning. Ook gaan zij 1x per week een extra aanbod geven na lestijd.

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs hebben we voor de vakantie chromebooks besteld. Deze zijn inmiddels binnen. We moeten alleen nog wachten op de kar om ermee te kunnen gaan werken.

Algemene informatieavond 

Op woensdag 22 september staat onze algemene informatieavond gepland.
Dit kan helaas nog niet fysiek doorgaan vanwege de Coronamaatregelen. 
Daarom ontvangt u van de betreffende leerkracht op woensdag 22 september de informatie over de groep van uw zoon/dochter.
De informatie wordt via een PDF bestand naar u gemaild. 
De groepen 3 en 8 wensen graag een fysieke informatieavond. Zij zullen zo snel het kan een avond plannen. We houden u hiervan op de hoogte.

Inloop
Kinderen lopen vanaf de poort zelf naar de klas. Hierdoor verloopt het binnen komen rustig. Kinderen hebben de ruimte bij de kapstok. De leerkracht heeft aandacht en tijd voor de kinderen. Verder kunnen we om 8.30 uur aan de les beginnen. We hebben het volgende afgesproken met het team:
  • De kleuters komen zelf naar binnen vanaf 8.20 uur. De leerkracht is in de klas en er staat iemand bij de poort om de kinderen op te vangen. Graag de kinderen naar de klas sturen wanneer de leerkracht bij de poort staat. De kinderen beginnen als zij binnenkomen aan hun werkje van de inloop.  Ouders van kinderen die starten, lopen de eerste 3 weken mee tot de deur. (Uitzonderingen kunnen altijd in overleg). Na lestijd loopt de leerkracht mee naar de poort en is dan beschikbaar voor ouders.
  • De leerlingen van de groepen 3-4-5 komen zelf naar binnen vanaf 8.20 uur. De leerkracht is in de klas. De kinderen die binnen zijn gaan rustig aan de slag zoals de leerkracht dat met ze heeft afgesproken. Na lestijd loopt de leerkracht mee naar buiten en is beschikbaar voor ouders.
  • De groepen 6-7-8 blijven buiten en komen naar binnen als de bel om 8.25 uur gaat. Een van de leerkrachten surveilleert op de speelplaats. (ook beschikbaar voor groep 3-4-5)
    Na lestijd loopt de leerkracht mee naar buiten en is beschikbaar voor ouders.
Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht dat echt niet kan wachten dan is het altijd mogelijk om even mee te lopen. Na lestijd is de leerkracht op het plein en is het mogelijk om iets te bespreken om door te geven. Het maken van een afspraak met de leerkracht kan telefonisch en per mail. Afhankelijk van de protocollen rondom Corona is het mogelijk om een afspraak op school te maken. Via Teams blijft ook altijd een optie.

Nieuwe collega's 


Sander Boselie is als vakleerkracht bewegingsonderwijs gestart. Hij geeft gymles op donderdag en vrijdag. Op woensdag heeft hij een extra beweegmoment. We zijn op dit moment aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om ook na lestijd een beweegmoment in te plannen op donderdag en/of vrijdag voor kinderen die dit leuk vinden.
In groep 8 start meester François.
Hij is 5 dagen in de week aanwezig.
Ook hebben we een nieuwe juf op school, juf
Charlotte.
Zij komt voor extra ondersteuning op gebied van taal/woordenschat.


Meneer Martien
Sommige ouders hebben het al gemerkt toen ze het filmpje bekeken. Meneer Martien stond er niet op! De komende periode is hij afwezig. In de laatste week van de vakantie werd meneer Martien geopereerd aan zijn pols. In oktober staat zijn andere pols op de planning. We hopen hem snel weer bij ons op de Plataan te zien. We wensen hem een voorspoedig herstel.
Hieronder vindt u een overzicht van de studiedagen en vakanties/vrije dagen van dit schooljaar. 

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie:           23 – 31 oktober 2021
Kerstvakantie:            25 december 2021 – 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie:      26 februari – 6 maart 2022
Pasen:                       18 april 2022 
Meivakantie:               23 april – 8 mei 2022 
Hemelvaart:               26 – 27 mei 2022
Pinksterdag:               6 juni 2022
Laatste schooldag:      22 juli 2022 (vanaf 12.00 uur)
Zomervakantie:          23 juli – 4 september 2022
 
Vrije middagen:
Maandag 6 december 2021 vrij tot 10.30 uur
Vrijdag 24 december 2021 vrij om 12.00 uur (eenmalig i.v.m. kerstavond)
Vrijdag 25 februari 2022 vrij om 12.00 uur (carnaval)
Vrijdag 22 juli 2022 vrij om 12.00 uur (laatste schooldag)

Studiedagen in schooljaar 2021-2022
Vrijdag 4 oktober 2021 – SKOBOS studiedag
Dinsdag 23 november 2021
Vrijdag 4 februari 2022 
Maandag 7 februari 2022 
Vrijdag 1 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022 
Vrijdag 24 juni 2022 
Maandag 27 juni 2022 
 
Wijziging dag van ontvangst PlusPuntje!
Zoals Puck in het vorige PlusPuntje al heeft aangegeven gaan wij vanaf dit schooljaar het maken van het PlusPuntje overnemen. Dit brengt wat wijzigingen met zich mee. 
Vanwege onze ambulante dagen komt het beter uit om het PlusPuntje op woensdagmiddag te verzenden, daarom ontvangt u het iedere woensdag om 17.00 uur. 

Mocht u een leuk stukje voor het PlusPuntje hebben, mag u dit altijd mailen naar pla.pluspuntje@skobos.nl 

Groetjes Britt & Sanne

DATUM

JARIGE

GROEP

6 sep Ise 6
10 sep Floor 3
10 sep Boaz 5
12 sep Tess 5
14 sep Pepijn 7
     

Alle data zijn terug te vinden op de website. Daar staat de kalender al voor het hele schooljaar ingevuld.


ma 6 september
Start nieuwe schooljaar

EXTERN NIEUWS

Deze nieuwsbrief doorsturen naar iemand anders? 

Doorsturen
Doorgestuurd gekregen en wil je ook de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden
Kindcentrum de Plataan
Van Tuldenstraat 2    0499-55 03 45 (school)
5688 DB Oirschot    0499-57 2278 (Korein)
   deplataan@skobos.nl
facebook.com/de-plataan facebook.com/de-plataan
deplataan-skobos.nl deplataan-skobos.nl
Instagram Instagram
© 2021 Kindcentrum de Plataan, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp