Copy
Pluspuntje nr. 1 - 21/08/20

Bekijk deze e-mail in je browser

Het team van Kindcentrum hoopt dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Wij hebben zin om weer te beginnen met school!

Het nieuwe schooljaar gaat maandag weer van start. Het juffen en meneren van de Plataan zijn weer blij om alle kinderen te zien. Kijk even op onze Facebookpagina daar vind je een stoer optreden van ons team.

Eerst Schooldag:
We kunnen niet zoveel organiseren op het plein omdat ouders niet kunnen blijven om te kijken (1,5 M) Het team heeft afgesproken dat wij allemaal buiten zijn. De kleuterjuffen zijn op de kleuterspeelplaats. We draaien een gezellig muziekje en om 8.25 uur neemt de leerkracht de kinderen mee naar de klas.
Bekijk de video: 'WIJ WILLEN NAAR SCHOOL TOE"  🤘🏼 

Coronaprotocol


We hebben tot nu toe geen nieuw protocol gekregen m.b.t. corona. Hieronder herhalen we de afspraken en richtlijnen uit het laatste Pluspuntje.

Het protocol (132 Kb) vraagt nog steeds een aantal maatregelen m.b.t. afstand houden, triage en wegstuur beleid.
Voor de Plataan hebben we het volgende uitgewerkt:
 • De kinderen gebruiken de reguliere ingangen
 • De pauzes zijn weer gezamenlijk. Dus 10.15 uur en 12.00-12.45 uur waarvan gezamenlijk van 12.15 tot 12.45 uur.
 • Hygiënemaatregelen blijven hetzelfde. Kinderen wassen hun handen of gebruiken een lotiondoekje en voor de bovenbouw is er desinfecterende gel. Op plaatsen waar volwassenen binnen komen staat desinfecterende gel.
 • Leerkrachten maken iedere dag de tafels, kranen en deurklinken schoon
 • De conciërge zorgt voor extra schoonmaak van de keuken en deurklinken
 • Ouders en andere volwassenen komen alleen naar school op uitnodiging of na het maken van een afspraak. De afspraken op school zijn vooral bedoeld voor gesprekken die waarbij er veel emotie is en/of ernstige zaken besproken moeten worden.
  Per mail/telefoon wordt de eerst triage gedaan. Bij de daadwerkelijke afspraken is er weer triage en wordt het formulier ondertekend. We bewaren de formulieren voor een eventueel contact onderzoek.
 • Ouders komen niet op de speelplaats. Ouders zetten hun kind af en gaan direct weer door. Zo houden we ruimte aan de poort om 1.5 m afstand te kunnen houden.
 • Ouders van kleuters die komen oefenen mogen meelopen tot de buitendeur van het betreffende lokaal. Dit mag ook de eerste drie weken als een nieuwe kleuter start.
 • Kinderen blijven op de speelplaats en mogen vanaf 8.20 uur naar de klas gaan
 • We zijn allemaal tegelijk uit om 14.15 uur. Ouders met meerdere kinderen die nu op verschillende tijden uit zijn hoeven zo niet meer te wachten waardoor er meer ruimte is voor ouders om 1.5m afstand te houden.
 • Leerkrachten lopen om 14.15 uur met de klas mee naar buiten.
 • In het kader van gezondheid en veiligheid voor alle ouders, wil ik vragen om de ruimte bij de poorten zo kort mogelijk te gebruiken. Zo kunnen alle ouders die hun jonge kinderen brengen en halen 1.5m afstand tot elkaar houden. Kinderen van de bovenbouw kunnen prima alleen komen en naar huis gaan. Er is natuurlijk ook de optie om de kinderen in de buurt van de school af te zetten of op te halen. Hierdoor blijft er ruimte voor de ouders van jonge kinderen om veilig hun kind af te zetten en op te halen. Steek over en wacht in de zijstraten als dat kan.
Ik begrijp dat het allemaal wat onvriendelijke en zakelijk over kan komen. Onderliggend gaat het vooral over het kunnen waarborgen van 1.5m afstand en zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden voor ouders en medewerkers. 

Wat nieuw is, is de zorg rondom ventilatie en airco in de gebouwen. Vanuit SKOBOS is er direct contact opgenomen met de installateurs. Er is schriftelijk bevestigd dat onze installatie m.b.t luchtzuivering en onze airco’s in groep 8 en de teamkamer gewoon
gebruikt kunnen worden. De losse ventilatoren die in de klassen staan mogen niet gebruikt worden. Deze gaan in de kast tot de zomer volgend jaar.
De jaarlijkse informatieavond staat gepland op 9 september.
We laten deze avond niet door gaan.

Op deze datum ontvangt u van de groepsleerkracht een informatie brief. Groep 8 en groep 3 gaan de informatie verstrekking anders aanpakken. U krijgt hierover informatie van de betreffende leerkracht.

De startgesprekken worden dit schooljaar op een andere manier gepland en uitgevoerd. We gaan de inschrijving voor de gesprekken digitaal maken en ook het gesprek zelf zal via teams of (beeld) bellen verlopen.

Op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus is heeft het team studiedagen gehad. Gelukkig konden we voor het plenaire gedeelte uitwijken naar buiten. We hebben op deze dagen een aantal plannen en protocollen door gesproken. We hebben gewerkt aan:
 • Risico inventarisatie en Evaluatie
 • Kindcentrum monitor en het visiestuk
 • Jaarplan van de school geëvalueerd
 • Het werken met teams in de groepen 4 tot en met 8 is besproken
 • Beredeneerd aanbod voor de groepen 1 en 2
In de middagen hebben de leerkrachten gewerkt aan de groepsplannen en de leerarrangementen voor hun klas. We hebben veel gedaan en fijn gewerkt.

Opschrijven!


De lesdagen eindigen om 14.15 uur.
 

Studiedagen

 Vrijdag    9 oktober 2020
 Dinsdag  24 november 2020  
 Vrijdag  22 januari 2021
 Maandag    25 januari 2021
 Vrijdag   19 maart 2021 
 Maandag  26 april 2021
 Vrijdag  25 juni 2021 
 Maandag   28 juni 2021 
 

Vakanties

 Zomervakantie    t/m 21-aug
 Herfstvakantie   19-okt-20 t/m 23-okt-20
 Kerstvakantie   21-dec-20 t/m 1-jan-21
 Carnavalsvakantie   15-feb-21 t/m 19-feb-21
 Goede Vrijdag   2-apr om 12.00 uur uit 
 Tweede Paasdag  5-apr
 Koningsdag  27-apr
 Meivakantie  3-mei t/m 14-mei
 Hemelvaart  13-mei & 14-mei (in de meivakantie)  
 Tweede Pinksterdag     24-mei
 Laatste schooldag  23-jul om 12.00 uur uit 
 Zomervakantie    26-jul t/m 3-sep


Groepsbezetting

Groep 1/2 A: Britt Neggers
Groep 1/2 B: Bertine van Esch  &  Stijntje Markgraaf
Groep 1/2 C: Tanja van de Wiel  &  Linda de Greef
Groep 3:  Corina de Bont  &  Judie van Kollenburg
Groep 4:  Sanne van den Biggelaar
Groep 5:  Miranda van Kleef
Groep 6:  Eline van Dinter  &  Anneke van Dooren
Groep 7:  Lieke van Herwaarden  &  Anneke van Dooren
Groep 8:  Mirese Donkers  &  Inge Dortmans

Gymlessen groep 1/2: Connie Smits
Gymlessen groep 3-8 Patrick Sanders
Uitvoering arrangementen: Connie Smits

De kinderen die nu in groep 1/2A zitten, blijven in die groep.
De jongste kinderen die volgend jaar instromen, komen in groep 1/2B en 1/2C.

Alle data zijn terug te vinden op de website. Daar staat de kalender al voor het hele schooljaar ingevuld.

ma 24 augustus
1e schooldag

Deze nieuwsbrief doorsturen naar iemand anders? Gebruik dan de knop.
Zo word je niet zelf uitgeschreven als de ander op uitschrijven klikt.
Doorsturen
Doorgestuurd gekregen en u wilt zelf ook de nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden

EXTERN NIEUWS

Informatieavond over kinderen met autisme

 
Op maandag 31 augustus verzorgt WIJzer Oirschot een informatieavond over autisme. Heb je een kind met een autisme spectrum stoornis en normale begaafdheid? Wil je hem of haar beter begrijpen? Kom naar de informatieavond van 19.30 – 22.00 uur bij WIJZer Oirschot, aan de Oude Grintweg 3b in Oirschot.
 
Tijdens de bijeenkomst delen we kennis over autisme en krijg je inzicht in de werking van het brein van mensen met autisme:
 • leer kijken door de 'auti-bril' naar het gedrag van je kind;
 • begrijp wat er in de hersenen gebeurt zodat je het gedrag van je kind beter begrijpt en je als opvoeder er beter op leert aansluiten;
 • krijg vanuit verschillende theorieën inzicht in basistechnieken over autisme.

Meer info en aanmelden
Voor vragen en/of informatie kun je contact opnemen met:
Peggy Starrowsky: p.starrowsky@wijzer-oirschot.nl , telefoon: 06‑4081 2739
Esther de Groot: e.degroot@wijzer-oirschot.nl, telefoon: 06‑1232 5979
Aanmelden gaat online via leren met LEV: http://bit.ly/lerenmetlev-autisme
Kindcentrum de Plataan
Van Tuldenstraat 2    0499-55 03 45 (school)
5688 DB Oirschot    0499-57 2278 (Korein)
   deplataan@skobos.nl
facebook.com/de-plataan
deplataan-skobos.nl
© 2020 Kindcentrum de Plataan, Alle rechten voorbehouden.


VOORKEUREN AANPASSEN | afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp