Copy
Nieuwsbrief nr. 254
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 254, 23 februari 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 254 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer dat de voorbereiding in gang gezet is voor het jubeljaar dat de R.-K. Kerk in 2025 viert. Als motto is gekozen voor ‘Pelgrims van hoop’. Ook in deze Nieuwsbrief: de inspiratiebijeenkomst die de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom organiseert op 3 april, het verslag van de ontmoetingsdag voor religieuzen en de verplaatsing van de maandelijkse priesterzaterdag in Salland: deze wordt voortaan in Raalte gehouden. Veel leesplezier!

Voorbereiding jubeljaar 2025 in gang gezet


In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Aartsbisschop Salvatore Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, is verantwoordelijk voor de organisatie van het jubeljaar (ook Heilig Jaar genoemd). Hij maakte recent bekend dat paus Franciscus het motto ‘Pelgrims van hoop’ voor het jubeljaar heeft goedgekeurd.
 
Lees meer

Boodschap paus Franciscus voor Wereldziekendag 2022


Dertig jaar geleden stelde de heilige paus Johannes Paulus II de Wereldziekendag in (11 februari). Doel was om met deze dag bij het volk van God, de katholieke gezondheidsinstellingen en de burgermaatschappij aandacht te vragen voor de zieken en allen die met de ziekenzorg belast zijn. Paus Franciscus is dankbaar voor wat er in de afgelopen dertig jaar op dit gebied is bereikt, zo schrijft hij in zijn boodschap voor de Wereldziekendag van 2022.
 
Lees meer

R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen per 25-2


De Rooms-Katholieke Kerk heeft versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, die ingaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.
 
Lees meer

Nieuwe videoreeks over de kern van de sociale leer


In een nieuwe reeks video’s over het katholieke sociale denken legt katholiekleven.nl de basisprincipes van de sociale leer van de Kerk uit. De opnames voor de vier video’s vonden plaats half februari. De eerste video verschijnt half maart. De reeks werd gemaakt in samenwerking met twee jonge docenten levensbeschouwing: Limarley Kingsale en Stan van Ommen. Zij vertellen over de principes van de sociale leer in eenvoudige taal, voor jong en oud.
 
Lees meer

Februarinummer ‘Op Tocht’: kiezen voor de R.-K. Kerk


Het februarinummer van ‘Op Tocht’ bevat twee interviews met mensen die onlangs hebben gekozen voor de R.-K. Kerk: Fem Peters (8) uit Elst en Jolanthe Wolfswinkel (57) uit Zutphen. Beiden vertellen over hun besluit om katholiek te worden. Fem Peters werd geraakt door de Bijbelverhalen en vroeg haar ouders om gedoopt te mogen worden. Jolanthe Wolfswinkel maakte een geloofsreis langs diverse kerkgenootschappen tot ze thuiskwam in de R.-K. Kerk.
 
Lees meer

Nieuwe datum inspiratiebijeenkomst in kader Dag van het Jodendom


De Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zondagmiddag 3 april een inspiratiebijeenkomst in de H. Apostel Pauluskerk te Utrecht.
 
Lees meer

Werving kandidaten studiejaar 2022-2023 Ariënsinstituut


Het Ariënsinstituut, opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten, wil in september starten met een nieuw eerste jaar. Daarom wordt aan de leden van de pastorale teams opnieuw gevraagd om binnen hun parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten. Lees meer in de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut.

Synodebijeenkomst voor jongeren in het Aartsbisdom Utrecht


Op weg naar de Bisschoppensynode van oktober 2023 nodigt paus Franciscus iedereen uit om na te denken over de wijze waarop wij samen Kerk zijn. Voor jongeren in het Aartsbisdom Utrecht wordt op 27 maart een bijeenkomst gehouden om in gesprek te gaan over de thema’s Vieren, Medeverantwoordelijkheid voor de missie van de Kerk en Dialoog in Kerk en samenleving.
 
Lees meer

Religieuzendag Aartsbisdom Utrecht in Denekamp


De aartsdiocesane ontmoetingsdag voor religieuzen vond dit jaar op 11 februari plaats in het Franciscushuis van de Zusters Franciscanessen te Denekamp. Na de Eucharistieviering en de lunch stond het inhoudelijke middagprogramma in het teken van het synodaal proces. Deze raadpleging van religieuzen is onderdeel van de diocesane voorbereidingsfase van de Bisschoppensynode die op initiatief van paus Franciscus in 2023 zal worden gehouden.
 
Lees meer

Ariënsinstituut: eerste Nieuwsbrief 2022 verschenen


De leden van de Diocesane Gebedskring hebben eerder deze maand de eerste Nieuwsbrief van 2022 ontvangen van het Ariënsinstituut. In zijn bijdrage signaleert rector Kuipers onder meer enkele zorgen van lokale geloofsgemeenschappen: Komen de mensen wel terug na de lockdowns en de beperkingen van de afgelopen twee jaar? Hoe staan we er financieel voor en wat moet er gebeuren met onze kerkgebouwen? Lukt het ons om in stand te houden wat we belangrijk vinden en waar zetten we op in voor de toekomst?
 
Lees meer

Nieuw logo voor vernieuwde website St. Eusebiusparochie


De St. Eusebiusparochie heeft een nieuwe website. De daartoe opgerichte werkgroep besloot dat bij de vernieuwde website ook een nieuw logo en bijbehorende huisstijl horen. Lees meer in parochieblad ‘de Wijnrank’ (nr. 1 van 2022, blz. 15).

Priesterzaterdag Salland voortaan in Raalte


Al vele decennia wordt in Salland door leden van de Mariale Priesterbeweging op de eerste zaterdag van de maand een gebedsdag gehouden. Ooit begon deze gebedsgroep in Klooster Sion, daarna werd de gebedsdag gehouden in de kerk van Wijhe en de laatste jaren in de kerk van Boskamp. Sinds februari 2022 zijn de bijeenkomsten (9.30 tot ca. 12.00 uur) in de basiliek te Raalte. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.
 
Lees meer

Kloosterdag voor jongeren bij Franciscanen in Den Bosch


Jong Aartsbisdom (JA) organiseert op zondag 13 maart een kloosterdag voor jongeren. Deze dag vindt plaats bij de Franciscanen in het stadsklooster San Damiano in Den Bosch. De datum is niet toevallig gekozen: het is dan de dag van de pauskeuze van paus Franciscus.
 
Lees meer/aanmelden

Roepingenweekenden: Roeping? Tijd om te luisteren!


Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden: het eerste vond afgelopen weekend plaats, het tweede staat gepland voor oktober. De weekenden staan ook open voor jongeren van buiten het bisdom Groningen-Leeuwarden.
 
Lees meer/aanmelden

WJD@Home: 29 april t/m 1 mei


De WJD@Home op Ameland zou eerst plaatsvinden in januari, maar moest toen worden uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. De nieuwe datum is het weekend van 29 april t/m 1 mei.
 
Lees meer/aanmelden
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.