Copy
Nieuwsbrief nr. 259
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 259, 4 mei 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 259 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over de dodenherdenking op begraafplaats St. Barbara in Utrecht in aanwezigheid van kardinaal Eijk, de aankondiging van de bisdombedevaart naar Lourdes in 2023 en over nieuwe projecten voor kinderkoorzang. Ook in deze editie: het jubileumjaar van de Pauselijke Missiewerken en de zaligverklaring van Pauline Jaricot plus twee bijzondere boekjes van pater Titus Brandsma. Veel leesplezier!

Roepingenzondag 2022: Vreugde verbindt


Op 8 mei is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het thema is dit jaar: ‘Vreugde verbindt’. Rector Kuipers (voorzitter van het Interdiocesaan Roepingenoverleg): “Het is een oproep om ons in het nadenken over, het bidden voor en het begeleiden van roepingen vooral te laten leiden door de vreugde die een roeping teweegbrengt in het hart van degene die geroepen wordt.” Er zijn posters en gebedsprentjes verspreid in de parochies en kloosters, ook is er een korte video gemaakt waarin priesters, diakens en religieuzen iets vertellen over de vreugde die hun roeping hen geeft.
 
Lees meer

Jubileumjaar Pauselijke Missiewerken en zaligverklaring


In 2022 heeft Missio twee jubilea te vieren: haar 200-jarig bestaan en haar 100-jarig predicaat ‘pauselijk’. De stichteres, Pauline Jaricot, zal op 22 mei zalig verklaard worden. Deze vrouw uit Lyon (Frankrijk) richtte in 1822 ‘Het Genootschap tot Voortplanting van het Geloof’ op. Het allereerste begin van wat later de Pauselijke Missiewerken zou gaan heten.
 
Lees meer

450 jaar Martelaren van Gorcum 1572 – 2022


“Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzondere wijze bij stilstaan.” Dit schrijft de custos (beheerder) van het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum, pastoor Jack Glas in een uitnodiging om het bedevaartseizoen van Brielle mee te beleven – in het bijzonder de Nationale Bedevaart op 9 juli. Voorafgaand wordt een noveen gebeden. Verder heeft het heiligdom zeven tips samengesteld voor parochies om 450 jaar martelaren van Gorkum en het bedevaartseizoen in Brielle onder de aandacht te brengen in de parochie.
 
Lees meer

Fotoverslag WJD@Home op Ameland


Op vrijdagavond 29 april namen honderd jongeren uit het hele land de veerboot van Holwerd naar Ameland voor een weekend lang WJD@Home. Door een flinke file was een van de bussen die jongeren in de verschillende bisdommen oppikte vertraagd. Maar ook was er een vertraging in de veerdienst vanaf Holwerd en alle deelnemers maakten dezelfde avond nog de oversteek.
 
Lees meer

Bijzondere herdruk: Teksten pater Titus Brandsma na zijn arrestatie


Vanwege de heiligverklaring op 15 mei van pater Titus Brandsma zijn bij het bisdom Rotterdam twee bijzondere boekjes verschenen. Het betreft de herdruk (facsimilé) van twee uitgaven waarin pater Titus zelf aan het woord komt.
 
Lees meer

Podcast: Mogelijkheden zien met al je beperkingen


Pater Ignatius Maria is broeder van Sint Jan en als priester werkzaam in de Gerardus Majella parochie in Utrecht. In deze vierde uit een reeks van zes podcasts over de missionaire parochie gaan Mirjam Spruit en Daphne van Roosendaal met hem in gesprek over zijn visie op de missionaire parochie. Wat kun je doen als je mensen meer bekend wil maken met de liefde van God? Hoe deel je je geloof en hoe kun je anderen uitnodigen?
 
Lees meer

Mgr. De Kok viert 40-jarig bisschopsjubileum


Emeritus-hulpbisschop mgr. J. de Kok o.f.m. (91) van het Aartsbisdom Utrecht bracht op 25 april een bezoek aan het bisschopshuis aan de Maliebaan. Aanleiding was zijn 40-jarig bisschopjubileum.
 
Lees meer

Kardinaal Eijk bij dodenherdenking St. Barbara


Bij gelegenheid van de nationale dodenherdenking op 4 mei legde kardinaal Eijk ‘s ochtends een krans op Het Erehof van de Utrechtse begraafplaats St. Barbara. Hier hebben vijftig Nederlandse oorlogsslachtoffers een laatste rustplaats gekregen. De gevallenen zijn militairen, verzetsstrijders, dwangarbeiders en represailleslachtoffers uit (de omgeving van) Utrecht. Ook burgemeester Dijksma van Utrecht en vertegenwoordigers van enkele andere organisaties legden een krans, waarna de vijftig namen van de gevallenen werden uitgesproken.
 
Lees meer

Kinderkoren in de kerk: aandacht voor kwaliteit


De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia voor kerkmuziek gaat in het najaar aandacht besteden aan de kwaliteit van de kinderkoorzang in het Aartsbisdom Utrecht.
 
Lees meer

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes


Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.
 
Lees meer

Diaken Henk van de Wakker overleden


Te Amersfoort is op 27 april 2022 in de Heer overleden de eerwaarde heer Hendrik Everardus van de Wakker, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Amersfoort op 7 juni 1941.
 
Lees meer

Werving kandidaten studiejaar 2022-2023


Het Ariënsinstituut kijkt vooruit naar het nieuwe studiejaar: het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten wil namelijk in september graag beginnen met een nieuw eerste jaar.
 
Lees meer

Oorlogsmonument tuin Sint Jozefkerk Achterveld


In de kerktuin in Achterveld is in 2020, door de St. Jozefgeloofsgemeenschap, een nieuw oorlogsmonument geplaatst. Op het monument staan de namen van 25 Achterveldse burgerslachtoffers, van 13 omgekomen Nederlandse Huzaren en van 7 gevallen Canadese militairen. De officiële onthulling ging vanwege corona niet door; hun verhalen zijn nu verzameld op de website van de St. Lucasparochie.
 
Lees meer

Parochie Sint Franciscus: buitenviering Hemelvaartsdag


De parochies Emmaüs (Apeldoorn) en HH. Franciscus en Clara (Twello) zijn samengevoegd tot de Sint Franciscus parochie. Om de overgang te markeren, heeft het pastoraal team besloten om op Hemelvaartsdag (26 mei) een viering met ontmoeting te houden in de buitenlucht. Deze viering vindt plaats in ‘De Boomgaard’ aan de Kopermoleweg 5-7 in Wenum Wiesel (aanvang: 10.00 uur). Na de viering is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en een broodje te eten. Vanaf 12.00 uur kunnen de parochianen meedoen met een aantal workshops.
 
Lees meer (zie blz. 3)

Open Kloosterdag 15 mei: Dit zijn wij!


Op zondag 15 mei wordt voor de tiende maal de Open Kloosterdag gehouden. Zo’n 25 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. Het thema is ditmaal ‘Dit zijn wij!’. De zusters, paters en broeders laten deze dag zien wie zij zijn en waar zij voor staan. Ze vertellen waarom zij kiezen voor een leven als religieus; om zich in te zetten voor anderen; hun leven te wijden aan mensen en aan God.
 
Lees meer

Jongerenactiviteit: wandelen in en rond IJsselstein


Jong Aartsbisdom organiseert op 15 mei een activiteit in en rond IJsselstein. De dag begint om 11 uur met een Eucharistieviering in de St. Nicolaasbasiliek (Sint Nicolaasstraat 12), met mgr. Hoogenboom als celebrant. Aansluitend vertelt de Utrechtse hulpbisschop over IJsselstein als bedevaartplaats en is de lunch. ‘s Middags is er een wandeling gepland rondom IJsselstein. De dag sluit af met een gezamenlijke maaltijd..
 
Lees meer / aanmelden

Kinderkamp en tienerkamp 2022


Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2022 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle en worden gehouden van 6 t/m 11 augustus. Het thema van het kinderkamp is ‘Beestenbende’ en dat van het tienerkamp ‘Reis door de tijd’.
 
Meer info / aanmelden
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.