Copy
Nieuwsbrief nr. 263
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 263, 6 juli 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 263 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. In deze Nieuwsbrief leest u onder meer over de zomerprogrammering van katholiekleven.nl. Ook bericht deze Nieuwsbrief over het eind juni gepresenteerde logo voor het Jubeljaar 2025, de gidsen van de Utrechtse St. Catharinakathedraal die een bezoek brachten aan kardinaal Eijk, de slotdag van het Ariënsinstituut, het Geloofsgesprek met de 18 juni gewijde priester Erik Rozeman en de busreis die de Karmel Twente organiseert naar het Titus Brandsma Memorial. Veel leesplezier!

NB Dit is de een na laatste nieuwsbrief van dit seizoen: de laatste editie vóór de zomervakantie (nr. 264) ontvangt u op 20 juli. Nieuwsbrief nr. 265 wordt op 31 augustus verzonden.

Zomerprogrammering: In gesprek met de bisschoppen over de synodale Kerk


Wat is een synodale Kerk en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? Hierover gaan de bisschoppen deze zomer in een reeks video’s in gesprek met katholiekleven.nl. De gesprekken vinden plaats naar aanleiding van de diocesane fase van de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De video’s, zeven in totaal, verschijnen in juli en augustus op katholiekleven.nl, rkkerk.nl en de bisdomwebsites.
 
Lees meer

Kardinaal en bisschoppen bij Nationale Bedevaart Brielle


Op zaterdag 9 juli vindt in Brielle de Nationale Bedevaart plaats. Dit jaar wordt herdacht dat precies 450 jaar geleden in Brielle de Martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de Eucharistie en hun trouw aan de paus. Zij werden om het leven gebracht in de nacht van 9 juli 1572. De Nationale Bedevaart wordt altijd gehouden op de zaterdag het dichtst bij 9 juli. Dit jaar is 9 juli een zaterdag.
 
Lees meer

Gebed, catechese en toolkit voor Werelddag Grootouders en Ouderen beschikbaar


Zondag 24 juli viert de Kerk voor de tweede keer de Werelddag van de Grootouders en Ouderen. In zijn boodschap voor deze dag benadrukt paus Franciscus dat grootouders en met hen alle ouderen een missie kunnen vervullen en door gebed en geloofsoverdracht een revolutie van tederheid in gang kunnen zetten. Hiervoor is een speciaal gebed beschikbaar en voor parochies middelen om de Werelddag onder de aandacht te brengen.
 
Lees meer

Officiële logo Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld


Het Vaticaan heeft op 28 juni het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaakt. Het thema was al eerder naar buiten gebracht: Pelgrims van hoop. Van het logo is ook een Nederlandse versie beschikbaar. De voormalige Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, nu opgenomen in het nieuwe Dicasterie voor Evangelisatie, coördineert de voorbereidingen voor dit Heilig Jaar.
 
Lees meer

Mgr. Woorts bij Maria Ommegang in Poperinge


Op uitnodiging van Robrecht Degersem – vele weken per jaar de Nederlandstalige cantor in Lourdes – en pastoor Dominiek Moons van het Vlaamse stadje Poperinge was mgr. Woorts als bisschop-referent voor bedevaarten op 2 en 3 juli jl. in Poperinge. Hij was daar voor de Mariawake en de Eucharistie in de Middeleeuwse kerk Sint-Jan ter ere van ‘Onze Lieve Vrouw van Sint Jan’ en de Ommegang door de stad.
 
Lees meer

Gidsen Utrechtse kathedraal op bezoek bij kardinaal Eijk


Op 29 juni bezochten 18 gidsen die tijdens het seizoen van Kerken Kijken en de zaterdag openstelling van de Utrechtse St. Catharinakathedraal actief zijn, kardinaal Eijk. Tijdens de koffie maakten ze uitgebreid kennis met de kardinaal, die ook vertelde over de restauratie van het bisschopshuis en de geschiedenis van de diverse aartsbisschoppen. Daarna gaf mgr. Woorts de gidsen een rondleiding door het bisschopshuis, waarbij de kapel uiteraard niet mocht ontbreken. “Een bijzondere ontmoeting,” aldus Wim Hijman die het initiatief nam voor deze ontmoeting.

Restauraties en jarig Utrecht in ‘Op Tocht’


Vorige week verscheen het juninummer van bisdomblad ‘Op Tocht’, met daarin uiteraard aandacht voor de priesterwijding van Erik Rozeman. Het nummer bevat bovendien enkele terugblikken uit het buitenland: zo is er een verslag in woord en beeld van de bisdombedevaart naar Ierland en ook de heiligverklaring van Titus Brandsma in Rome komt aan bod.
 
Lees meer

Tiende digitale Diaconale Nieuwsbrief verzonden


Eind juni is de tiende digitale Diaconale Nieuwsbrief verzonden. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan de Ariëns Prijs voor Diaconie die in oktober weer wordt uitgereikt. Ook worden in deze editie enkele lezenswaardige artikelen uit bisdomblad ‘Op Tocht’ gesignaleerd – uiteraard inclusief link naar de volledige tekst. Daarnaast bevat deze Nieuwsbrief weer de nodige voorbeelden uit de vele activiteiten en initiatieven op diaconaal terrein die binnen het Aartsbisdom Utrecht worden ontplooid.
 
Lees de Diaconale Nieuwsbrief

Dirigentencursus 2021-2022 Sint Caecilia afgesloten


In Hoogland (parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort) is op zaterdag 25 juni de dirigentencursus 2021-2022 van de kerkelijke instelling Sint Caecilia succesvol afgesloten. Vijf cursisten sloten de oriëntatie- en basiscursus af met een vierde en tevens laatste koorpracticum voor het Sint Martinuskoor Hoogland.
 
Lees meer

In memoriam


Te Denekamp is op 3 juli in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Bernardus Hermanus Maria Schrijver, priester van het Aartsbisdom Utrecht.

Te Oldenzaal is op 27 juni 2022 in de Heer overleden de eerwaarde heer Antonius Bernardus Joseph Siers, diaken van het Aartsbisdom Utrecht.

Viering en Pubquiz sluiten studiejaar Ariënsinstituut af


Het studie- en vormingsjaar op het Ariënsinstituut werd op 1 juli officieel afgesloten. James Keuben, die het komend studiejaar zijn pastorale stage doet in de parochie Licht van Christus (Vleuten-De Meern), werd tijdens een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal aangesteld tot het dienstwerk van acoliet. Aansluitend verzamelden de aanwezigen zich op het Ariënsinstituut voor een informeel programma en de traditionele barbecue.
 
Lees meer

Geloofsgesprek: ‘Laat je vallen in de handen van God’


Voor het Geloofsgesprek van 3 juli sprak Leo Fijen kort voor diens priesterwijding (op 18 juni) met Erik Rozeman. Rozeman vertelt over zijn roeping, over de inspiratie van heiligen als Moeder Teresa en Titus Brandsma en over de sterke band met zijn familie. En over parochievernieuwing: een gastvrije parochie waar je geen nummer bent maar een naam en je je gekend weet.
 
Lees meer / terugkijken

Nieuwe datum Bisdomdag: 3 november


Het Aartsbisdom Utrecht organiseert dit najaar een Bisdomdag voor alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers die werkzaam zijn met een pastorale zending van de aartsbisschop van Utrecht. Deze bijeenkomst zou eerst plaatsvinden op 3 oktober, maar is verplaatst naar donderdag 3 november. Ook het programma is gewijzigd.
 
Lees meer

Parochie Sint Franciscus zoekt projectmedewerk(st)er


De parochie Sint Franciscus zoekt op korte termijn een enthousiaste projectmedewerk(st)er opbouw catechese, pastoraat en diaconie op projectbasis voor de duur van vijf jaar en voor 32 uur per week.
 
Lees meer op de parochiesite

Busreis naar Titus Brandsma Memorial vanuit Karmel Twente


Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich zijn leven lang actief ingezet voor vrede en vrijheid. Op vrijdag 27 juli organiseert Karmel Twente een pelgrimage naar Nijmegen waar hij bijna 20 jaar woonde. Dat meldt de parochie Heilige Geest op haar website.
 
Lees meer / aanmelden

Kardinaal Eijk: ‘pastoor Galama was een echt vrij mens’


Ter nagedachtenis aan de priesters Galama, Van Rooijen en Hegge werd op 26 juni in de St. Pancratiuskerk te ‘s-Heerenberg (parochie H. Gabriël) een herdenkingsviering gehouden. In juni 2022 is het 80 jaar geleden dat deze drie priesters uit ‘s-Heerenberg werden gearresteerd. Pastoor Jan Galama en kapelaan Marinus van Rooijen stierven in Dachau de marteldood, alleen kapelaan Reinier Hegge keerde levend terug uit het concentratiekamp Bergen Belsen.
 
Lees meer

Lintje voor pastor Los bij afscheidsfeest


Met een Eucharistieviering in de pastorietuin in Vleuten nam de parochie Licht van Christus zondag 3 juli afscheid van pastoor Martin Los. Hij ging eind 2021 al met emeritaat, maar vanwege de coronamaatregelen was toen geen bijeenkomst mogelijk. Na afloop van de viering volgde een verrassing: vanwege de vele tijd en energie die hij stak in het met elkaar verbinden van katholieken en niet-katholieken in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn is Los benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg het lintje uit handen van staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (die in december nog net wethouder van de gemeente Utrecht was).

Diakenwijding Wim Kremer op 1 oktober


Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op zaterdag 1 oktober Wim Kremer tot diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Kremer wordt tot permanent diaken gewijd. Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de nabijgelegen Nicolaïkerk. Kardinaal Eijk: “In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling.”

Zangdag Aartsbisdom Utrecht 2022: Bonifatiusmis centraal


De kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 8 oktober de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat de Bonifatiusmis centraal. Tijdens deze studiedag, waar vele zangers elkaar ontmoeten, wordt ingegaan op de betekenis van vaste misgezangen en hun functie in de liturgieviering.
 
Lees meer
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.