Copy
Nieuwsbrief nr. 266
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 266, 14 september 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 266 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. In deze Nieuwsbrief leest u onder meer over het nieuwe nummer van ‘Op Tocht’ dat deze week verschijnt, de jaarlijkse priesterdag en het initiatief ‘kerk zonder muren’ naar aanleiding van 900 jaar Utrechtse stadsrechten. Veel leesplezier!

Wereldjongerendagenkruis op tour door Nederland


Van 14 oktober tot 6 november 2022 maakt het Wereldjongerendagenkruis een tour door Nederland. Het vier meter hoge kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. De pelgrimstocht van het kruis begint en eindigt in het Aartsbisdom Utrecht.
 
Lees meer

DOCAT in het Nederlands: toegankelijke vertaling sociale leer


De DOCAT is een van oorsprong Duitse uitgave waarin voor jongeren de sociale leer van de Kerk op een toegankelijke manier wordt gepresenteerd. De DOCAT verscheen inmiddels in vele talen. Bisschop Van den Hende nam het initiatief voor de Nederlandse vertaling, die nu is verschenen als samenwerking van het bisdom Rotterdam en uitgeverij Adveniat.
 
Lees meer

Dag van gebed voor vrede in Oekraïne op 14 september


De Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) roept op tot een dag van gebed voor vrede in Oekraïne en in heel Europa. Alle Nederlandse bisdommen nemen deel aan dit gebed op woensdag 14 september. Op deze manier wil de Rooms-Katholieke Kerk in Europa haar nabijheid en solidariteit met de Oekraïners tot uitdrukking wil brengen.
 
Lees meer

Paus roept op tot ‘omvorming’ consumptiepatronen en leefstijlen


Op 1 september viert de Kerk jaarlijks de Wereldgebedsdag voor de Schepping. Paus Franciscus roept op om in de periode tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, extra stil te staan bij de zorg voor de schepping als “een speciale periode om te bidden en samen te werken vanuit de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.”
 
Lees meer

Septembereditie ‘Op Tocht’: veel aandacht voor jeugd


Deze week verschijnt het septembernummer van bisdomblad ‘Op Tocht’. In deze editie is er veel aandacht voor de jeugd: zo schrijft pastor Paulus Tilma over de gezinszondagen die het afgelopen schooljaar als nieuw initiatief plaatsvonden in de parochie Maria Laetitia. Medewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens gaat in op de invloed van school op het leven van kinderen en de rol van ouders daarbij. Verder in deze editie: de stembus voor de Ariëns Prijs voor Diaconie en een artikel over de Maarssense periode van de naamgever van deze prijs, pastoor Alphons Ariëns, de oproep aan kerken om mee te doen aan RedWednesday, een uniek vloertapijt in de Deventer Broederenkerk en tot slot het verslag van de zomerkampen voor kinderen en tieners. In zijn column neemt kardinaal Eijk stelling in de kwestie ‘Reliekenprocessies: pure folklore of tradities met een diepe zin?’

Pater A.A. Maat s.d.b. overleden


Het Aartsbisdom Utrecht ontving op 9 september jl. het bericht dat op 6 september jl. de zeereerwaarde pater Adrianus Antonius Maat, priester van de Congregatie Salesianen van Don Bosco, te Amersfoort is overleden.
 
Lees meer

Ouders en school: Bouwen aan Vertrouwen


Het is september: de start van het nieuwe schooljaar. Elise Bangma-Mertens (medewerker Huwelijk en Gezin van het Aartsbisdom Utrecht) schrijft over de grote invloed van school op het leven van kinderen en over het opGROEIsymposium op zaterdag 8 oktober.
 
Lees meer

Ariënsinstituut: studiejaar alle opleidingen gestart


Het nieuwe studiejaar voor de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent begon op 3 september.
 
Lees meer

Priesterdag: per scooter door het Montferland


Traditiegetrouw komen de priesters van de Ariënskring op de eerste maandag in september samen voor een dag van ontspanning en ontmoeting. Dit jaar was op 5 september pastoor Marc Oortman van de H. Gabriël parochie gastheer en organisator. Na een ontvangst in de tuin van de pastorie in ‘s-Heerenberg vierden de deelnemers de Eucharistie in de Pancratiuskerk aldaar. Aansluitend konden zij kennismaken met het verhaal over pastoor Galama en de kapelaans Van Rooijen en Hegge. Na de lunch verkenden de priesters per scooter het Montferland, waarbij zij een bezoek brachten aan de St. Oswalduskerk te Zeddam om daar het unieke Passieretabel te bewonderen. Na de viering van de Vespers in de Pancratiuskerk te ‘s-Heerenberg werd het programma met een diner afgesloten.

Renkum: programma rond Titus Brandsma


In de bedevaartkerk OLV van Renkum (parochie Z. Titus Brandsma) is op woensdag 21 september een programma ter ere van de heilige pater Titus Brandsma, patroon van de parochie. Het programma begint om 14.00 uur met een plechtige Eucharistieviering, met aansluitend om 15.00 uur het barmhartigheidsrozenkransgebed. Celebrant is pater Karmeliet Luc Janssens uit Marienthal (Duitsland). Om 15.30 uur houden twee leden van de Gemeenschap van Geassocieerden van de Karmel een voordracht over Titus Brandsma anno nu. Vrijwillige bijdrage 5 euro.
 
Meer informatie

Kerk ’t Goy bestaat 150 jaar


De geloofsgemeenschap van ’t Goy (parochie Paus Johannes XXIII) vierde op 11 september het 150-jarig bestaan van de kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Pastoor Hogenelst ging voor in de feestelijke Mis, daarna was er een feestelijk programma met onder meer toespraken van pastoor Hogenelst, hulpbisschop mgr. Hoogenboom en burgemeester Gilbert Isabella.
 
Lees meer

Utrecht 900: kerk zonder muren


De gezamenlijke Utrechtse kerken en aanpalende christelijke organisaties hebben ter gelegenheid van ‘Utrecht 900’ een actie opgezet waarbij geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen bij een groot aantal maatschappelijke projecten. Onder het motto ‘Kerk zonder muren’ kan iedere geïnteresseerde in de periode van 11 september tot 11 november snuffelen bij een diaconaal project, zoals maaltijd- of klusprojecten.
 
Lees meer

Soest: inspirerende gildeviering


Als opening van de Dag van het Koningsschieten was er op 28 augustus in de Petrus en Pauluskerk in Soest (parochie HH. Martha en Maria) een Eucharistieviering met Gilde-eer. Pastor Mauricio Meneses was celebrant, de gildebroeders van het Soester Gilde verleenden medewerking aan de viering. Het koor Inspiratie verzorgde de gezangen, het thema van de viering was ‘Het ware geluk’, waarover pastor Meneses preekte.
 
Klik hier voor een foto-impressie

Diakenwijding Wim Kremer op 1 oktober


Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op zaterdag 1 oktober Wim Kremer tot diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Kremer wordt tot permanent diaken gewijd. Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de nabijgelegen Nicolaïkerk. Kardinaal Eijk: “In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling.”

Zangdag Aartsbisdom Utrecht 2022: Bonifatiusmis centraal


De kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 8 oktober de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat de Bonifatiusmis centraal. Tijdens deze studiedag, waar vele zangers elkaar ontmoeten, wordt ingegaan op de betekenis van vaste misgezangen en hun functie in de liturgieviering.
 
Lees meer

Roepingenweekend: Roeping? Tijd om te luisteren!


Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden. Het eerste was in februari; het volgende wordt gehouden in het weekend van 14-16 oktober (herfstvakantie). De bijeenkomsten zijn in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren uit andere bisdommen.
 
Lees meer

Ariëns Prijs voor Diaconie


Het Aartsbisdom Utrecht reikt op 22 oktober weer de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Ook is er een PublieksPrijs: tot 15 oktober kan er gestemd worden op de vijfentwintig genomineerde initiatieven.
 
Lees meer
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.