Copy
Nieuwsbrief nr. 257
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 257, 6 april 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 257 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over het publieksmagazine over Titus Brandsma dat eind maart is verschenen, de avond van de martelaren in Amsterdam (georganiseerd door Kerk in Nood), de oecumenische gebedswake voor vrede in Apeldoorn (georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio) en de Ariëns Lezing op 22 april. Veel leesplezier!

Publieksmagazine over Titus Brandsma gepresenteerd


Wie was pater Karmeliet Titus Brandsma? Waarom wordt hij heilig verklaard? Wat is zijn betekenis, ook vandaag de dag? Ter gelegenheid van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma door paus Franciscus op 15 mei 2022 verscheen eind maart een landelijk magazine over ‘Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen’.
 
Lees meer

TV-Mis Palmzondag met mgr. Woorts vanuit Hengelo


De rechtstreekse Eucharistieviering komt op Palmzondag 10 april vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo (9.55 uur, NPO 2). Hoofdcelebrant is mgr. Herman Woorts. Met hem is ook het voorafgaande Geloofsgesprek (9.45 uur, NPO 2). Hierin vertelt de Utrechtse hulpbisschop over de betekenis van Palmpasen in deze tijd van oorlog en geweld.

Avond van de Martelaren in Amsterdam


In de St. Nicolaasbasiliek te Amsterdam worden op 8 april de mensen herdacht die in 2021 zijn gedood om hun geloof in Christus. Na de H. Mis om 19 uur wordt de kruisweg gebeden, afgewisseld met muziek, getuigenissen en overwegingen. Deze Avond van de Martelaren wordt georganiseerd door Kerk in Nood. Mgr. Woorts zal hierbij aanwezig zijn.
 
Lees meer

Toch bloemen voor de paus uit Nederland met Pasen


De ‘Bloemen voor de Paus’ met Pasen krijgen definitief een doorstart. Nadat eerder dit jaar bekend werd dat het unieke Nederlandse project in haar voormalige organisatievorm geen doorgang meer kon vinden, is er hard gewerkt om een doorstart te kunnen maken. Mgr. Van den Hende zal de vrachtwagencombinatie op 12 april zegenen bij Keukenhof Holland.

Paus wijdt Oekraïense en Russische volk toe aan Maria (een terugblik)


Aan het einde van een plechtige boeteviering in de Sint Pieter heeft paus Franciscus op 25 maart het Oekraïense en Russische volk toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daags erna blikte katholiekleven.nl in woord en beeld terug.
 
Lees meer

Ariënslezing op 22 april in Nijmegen


De Ariëns Lezing 2022 wordt op 22 april georganiseerd door het Ariëns Comité en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen. Ditmaal is de locatie de plaats van het omvangrijke Ariëns-archief. Dr. Chris Dols, historicus en erfgoedspecialist, spreekt over de grote invloed die Ariëns had op de katholieke drankbestrijding in Nederland. Daarbij schenkt hij op basis van dwarsverbanden tussen de Engelse casus van kardinaal Henry Manning en zijn League of the Cross en de Nederlandse casus van Ariëns en zijn Kruisverbond aandacht aan de internationale dimensies. De lezing zal ook online te volgen zijn via Zoom.
 
Meer informatie en opgave (tot 14 april)

Kinderen bidden voor Kinderen: nieuwe materialen beschikbaar


Stichting Kinderen Bidden voor Kinderen organiseert dit jaar weer Communicanten bidden voor Communicanten. Ook zijn er diverse nieuwe kindermaterialen ontwikkeld, waaronder een kaart om op de eettafel neer te zetten met het Onze Vader en Weesgegroet en de uitwerking voor kinderen van het Kroontje van Barmhartigheid, zowel in een online versie als een samenvatting om uit te printen.
 
Lees meer

Akte van Toewijding gebeden in aartsbisdom


Paus Franciscus wijdde op 25 maart Rusland en Oekraïne toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Hij bad de Akte van Toewijding in de Sint Pieter. Op verzoek van de paus vond deze toewijding diezelfde avond eveneens plaats in bisdommen wereldwijd. Zo ook in het Aartsbisdom Utrecht, waar kardinaal Eijk om 19 uur hoofdcelebrant was tijdens de Eucharistieviering die tevens de Nederlandse etappe vormde in de Europese gebedsestafette om vrede. Mgr. Hoogenboom, mgr. Woorts, plebaan Boogers, pastor Smits en pastor Swijnenberg concelebreerden.
 
Lees meer

In memoriam


Te Vaassen is op 1 april in de Heer overleden de zeereerwaarde heer Antonius Martinus Johannes Hulleman, priester van het Aartsbisdom Utrecht.

In de ochtend van 23 maart is thuis overleden pastor H.T. Oostendorp. Hij werd 94 jaar.

Oecumenische gebedswake voor vrede op 12 april in Apeldoorn


De gemeenschap van Sant’Egidio Nederland organiseert op 12 april in de Onze Lieve Vrouwekerk (Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, aanvang 19 uur) de jaarlijkse oecumenische Gebedsdienst voor de Martelaren.
 
Lees meer

Donkere Metten en Lauden in St. Catharinakathedraal


Het Gregoriaans Koor Utrecht zingt in de Goede Week de Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in de Utrechtse St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). Deze vieringen zijn respectievelijk op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 april, steeds om 21.00 uur. Op Goede Vrijdag is bovendien om 15.00 uur de Kruiswegviering en Kruisverering.
 
Lees meer

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid in basiliek Groenlo


In de parochie HH. Paulus en Ludger wordt zondag 24 april weer het feest van de Goddelijke Barmhartigheid gevierd. De Poolse zuster Faustina Kowalska (1905-1938) kreeg door visioenen van Jezus de zending om de mensen op te wekken tot een onbegrensd vertrouwen in de barmhartigheid van Zijn Goddelijk Hart. Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God de berouwvolle zondaar vergeving zal schenken. Hij beloofde gelovigen, die op deze zondag naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de Eucharistie, bijzondere genaden te schenken. Het programma in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo (Kerkstraat 8) begint om 15.00 uur met gebeden, lofprijzing en Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Tijdens de eucharistische aanbidding in stilte is er biechtgelegenheid. Om 16.00 uur volgt de Eucharistieviering.

Chrismamis


De Chrismamis op de woensdag in de Goede Week (dit jaar: 13 april) is een viering voor heel het Aartsbisdom Utrecht. Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.
 
Lees meerMeeleefdagen priesteropleiding


Priester worden in deze tijd is niet langer vanzelfsprekend. Het is een verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen. De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God: je wordt door Hem geroepen. Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, wil je de gelegenheid geven om in een sfeer van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer jou misschien roept om priester te worden. Daarom worden tijdens de Goede Week meeleefdagen georganiseerd voor jonge mannen tussen 17 en 40 jaar.
 
Lees meer

Reizen naar heiligverklaring Titus Brandsma in Rome


De Nederlandse karmeliet Titus Brandsma wordt op zondag 15 mei heilig verklaard. Het Huis voor de Pelgrim biedt i.s.m. de bisdommen ‘s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden twee reismogelijkheden naar Rome aan voor iedereen die de plechtigheid wil bijwonen.
 
Lees meer
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.