Copy
Nieuwsbrief nr. 256
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 256, 23 maart 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 256 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over de toewijding door paus Franciscus van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria op vrijdag 25 maart. Ook is de pastorale brief ‘Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen’ van de Nederlandse bisschoppen opgenomen in deze Nieuwsbrief. En verder: kardinaal Eijk en mgr. Woorts namen afgelopen weekend deel aan de Stille Omgang, het Huis voor de Pelgrim organiseert twee reismogelijkheden naar Rome vanwege de heiligverklaring van Titus Brandsma en op 26 maart is in Vierakker de traditionele vesperviering bij gelegenheid van de sterfdag van de H. Ludger. Veel leesplezier!

Paus wijdt Rusland en Oekraïne toe aan Onbevlekt Hart van Maria, bisdommen bidden mee


Paus Franciscus zal op vrijdagmiddag 25 maart Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarmee plaatst de paus Rusland en Oekraïne onder haar bescherming. De toewijding vindt plaats in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. De toewijding zal op verzoek van de paus ook plaatsvinden in bisdommen over de hele wereld. In het Aartsbisdom Utrecht gebeurt dat tijdens een Eucharistieviering om 19.00 uur in de St. Catharinakathedraal, met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant en mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts als concelebranten.
 
Lees meer

Bisschoppen: ‘vluchtelingen mogen beroep op ons doen’


Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen. Er is een grote bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor deze inzet en schrijven in een pastorale brief aan de parochies: “vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.”
 
Lees meer

Europese gebedsestafette voor slachtoffers pandemie en voor vrede in Oekraïne


De Nederlandse bisschoppen sluiten op 25 maart aan bij een gebedsestafette die door heel Europa gaat. Tijdens deze estafette wordt er gebeden voor vrede in Oekraïne en voor de slachtoffers van de coronaviruspandemie. Dit initiatief van de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) ging van start op Aswoensdag 2 maart in Albanië en wordt op 14 april afgesloten in Hongarije. De CCEE maakte een indeling, waarbij aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie is gevraagd om op vrijdag 25 maart mee te doen aan het Europese gebedsinitiatief.
 
Lees meer

Mgr. Woorts bij bijeenkomst ‘Doodstil voor vrede’


Op uitnodiging van de Oorlogsgravenstichting was mgr. Woorts zondagmiddag 13 maart samen met opperrabbijn Binyomin Jacobs en diens vrouw aanwezig bij een bijeenkomst op Nationaal Ereveld Loenen onder het motto ‘Doodstil voor vrede’. Aanleiding was de tragedie die zich nu afspeelt in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor een grote menigte mensen, met name de slachtoffers van al het geweld, waaronder de vele vluchtelingen.
 
Lees meer

Kardinaal Eijk en mgr. Woorts nemen deel aan Stille Omgang


De Stille Omgang (19-20 maart) in Amsterdam vond dit jaar in compacte vorm plaats. Door de recente versoepelingen van de coronamaatregelen kon er meer dan aanvankelijk was gedacht, maar voor de organisatie was het niet mogelijk om in korte tijd naar een ‘normale’ invulling van de Stille Omgang toe te werken. Er waren zo’n 400 tot 500 deelnemers, kardinaal Eijk vierde de Mis in de Begijnhofkapel en mgr. Woorts vierde de Eucharistie in de St. Nicolaasbasiliek.
 
Lees meer

Reizen naar heiligverklaring Titus Brandsma in Rome


De Nederlandse karmeliet Titus Brandsma wordt op zondag 15 mei heilig verklaard. Het Huis voor de Pelgrim biedt i.s.m. de bisdommen ‘s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden twee reismogelijkheden naar Rome aan voor iedereen die de plechtigheid wil bijwonen.
 
Lees meer

Katholieke Sociale Dagen in Bratislava


Samen met mgr. Th. Hoogenboom was Lucas Brinkhuis in Bratislava (Slowakije) waar van 17 t/m 20 maart de Derde Europese Katholieke Sociale Dagen plaatsvonden. Op Jong Aartsbisdom doet hij verslag:

Ad Limina Nederlandse bisschoppen van 7-12 november


De Nederlandse bisschoppen hebben een nieuwe datum ontvangen voor hun Ad Limina bezoek aan Rome.
 
Lees meer

 

Zo’n 1.000 deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’; thuis meebeleven kan ook


Zo’n duizend mensen nemen op donderdag 24 en vrijdag 25 maart in Breda deel aan de conferentie Als God renoveert, een initiatief van De Missionaire Parochie. Voor wie zich niet heeft aangemeld maar toch graag een deel of delen van de conferentie zou willen meemaken of er meer over zou willen horen, zijn er verschillende mogelijkheden.
 
Lees meer

Katholiekleven.nl: eerste podcasts over missionaire parochie online


Op katholiekleven.nl is een zesdelige podcast gestart over de missionaire parochie. Hierin vertellen mensen uit verschillende parochies hoe zij werk maken van de missionaire parochie. Deel 1 en 2 staan inmiddels online:

Maarteditie Op Tocht: kansen voor lokale katholieke radio


Het vorige week verschenen maartnummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ besteedt aandacht aan de kansen die er liggen voor lokale katholieke radio. Hiervoor sprak de reactie met René Huyskes. Hij verzorgt sinds enkele jaren, samen met een co-host, het programma ‘Venite et audite’ op twee lokale radiozenders: Radiozwolle.com en VechtdalFM.nl.
 
Lees meer

Kennismaking met vormelingen in bisschopshuis


Voor het eerst – nu de restauratie van het bisschopshuis is voltooid en de situatie rond de coronaviruspandemie het weer toelaat – kwam er op woensdag 16 maart een groep vormelingen naar het bisschopshuis om kennis te maken met hun vormheer.
 
Lees meer

Herstart dirigentencursus Kerkelijke Instelling Sint Caecilia


De afkondiging van een nieuwe lockdown half december van het vorige jaar had ook meteen invloed op de dirigentencursus van de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht, maar inmiddels is de cursus herstart.
 
Lees meer

Kardinaal Eijk bezoekt Liberaal Joodse Gemeente Utrecht


“Hartverwarmend,” zo noemde mevrouw Tamar Walma van der Molen-de Vries het bezoek op 11 maart van kardinaal Eijk, samen met mgr. Woorts en pastoor Ambting aan de synagoge van Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht.
 
Lees meer

Jongeren bezoeken Stadsklooster


“Zondag 13 maart was het dan eindelijk weer zover: de jaarlijkse activiteit in een klooster. Dit jaar bezochten wij het Stadsklooster San Damiano van de Franciscanen in ‘s-Hertogenbosch,” zo schrijft Joost van het Jong Aartsbisdom-team over deze bijeenkomst.
 
Lees meer

 

Meeleefdagen priesteropleiding


Priester worden in deze tijd is niet langer vanzelfsprekend. Het is een verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen. De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God: je wordt door Hem geroepen. Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, wil je de gelegenheid geven om in een sfeer van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer jou misschien roept om priester te worden. Daarom worden tijdens de Goede Week meeleefdagen georganiseerd voor jonge mannen tussen 17 en 40 jaar.
 
Lees meer

Vesperviering in Vierakker op sterfdag H. Ludger (26 maart)


Op de sterfdag van Ludger, 26 maart (809) is er in de Willibrorduskerk in Vierakker weer een Vesperviering, om 17.00 uur. Voorganger is pastor J. Baneke. Afgelopen twee jaar was er die mogelijkheid niet, “maar nu kunnen we op deze manier weer vieren en herdenken dat Ludger rond 800 het christendom in deze streek bracht,” aldus de LudgerKring.
 
Lees meer

‘24 uur voor de Heer’ op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart


Sinds 2014 wordt jaarlijks in de Veertigdagentijd het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ gehouden. Dit etmaal van bezinning vindt ditmaal plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart. Ook in het Aartsbisdom Utrecht openen kerken hun deuren voor dit initiatief, zoals de Utrechtse St. Catharinakathedraal en de geloofsgemeenschap H. Nicolaas in Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Deze kerk (Kerkstraat 19, Baarn) is bovendien op werkdagen van 14.30-15.30 uur open voor stil gebed. Op alle zaterdagen in de Veertigdagentijd is de kerk open van 15.00-17.00 uur. Om 15.00 uur wordt het Rozenkransgebed gebeden, bij het Mariabeeld achter in de kerk. Aansluitend is er Aanbidding van het Allerheiligste.
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.