Copy
Nieuwsbrief nr. 255
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 255, 9 maart 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 255 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin uiteraard aandacht voor de situatie in Oekraïne: zo vindt u informatie over doneren via Vastenactie en Kerk in Nood, en kardinaal Eijk sprak zondag 6 maart in de Utrechtse St. Aloysiuskerk de Oekraïense Grieks-Katholieken toe en bad met hen voor vrede in de Oekraïne. Verder onder meer in deze Nieuwsbrief: de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei, de Chrismamis op de woensdag in de Goede Week en de boodschap van kardinaal Eijk voor de Veertigdagentijd, getiteld ‘De weg van Christus gaan’. Veel leesplezier!

Heiligverklaring Titus Brandsma groots moment voor Nederlandse R.-K. Kerk


Op vrijdag 4 maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei de zalige Titus Brandsma heilig zal worden verklaard. De Nederlandse bisschoppen reageren verheugd op dit nieuws. De Nederlandse kerkprovincie zal met drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de plechtigheid in Rome, in de personen van kardinaal Eijk, mgr. De Korte en mgr. Van den Hout.
 
Lees meer

R.-K. Kerk collecteert voor hulp aan Oekraïne


De parochies hebben op zondag 6 maart gecollecteerd voor hulp aan Oekraïne, maar financiële steun blijft nodig. De bisschoppen brengen hiervoor in deze Vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschop-referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift.”
 
Lees meer

Blijdschap in Titus Brandsma-parochies over aanstaande heiligverklaring


Naar aanleiding van het nieuws over de heiligverklaring van Titus Brandsma belde katholiekleven.nl enkele pastoors van naar de aanstaande heilige vernoemde parochies. Zij reageren enthousiast maar ook heel nuchter op de heiligverklaring. “Iemand wordt niet heilig door een heiligverklaring: het is een officiële erkenning van het feit dat iemand heilig ís,” luidt de eenduidige reactie.
 
Lees meer

Paus Franciscus: ‘Laten we niet moe worden goed te doen’


In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2022 laat paus Franciscus zich inspireren door een brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Paulus schrijft daar: “Laten we niet moede worden goed te doen: als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen” (Gal. 6, 9-10a).
 
Lees meer

R.-K. Kerk: Vier Pasen weer in de kerk


Op Aswoensdag is www.vierpasen.nl online gegaan. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd.
 
Lees meer

Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de oorlog in Oekraïne


De Nederlandse bisschoppen hebben zich aangesloten bij de oproep van paus Franciscus om een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne. Op woensdag 23 februari deed de paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten.
 
Lees meer

Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt coördinator


De Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt per 1 september 2022 een coördinator. De vereniging geeft mede gestalte aan de inzet van de Rooms-Katholieke Kerk voor de oecumenische samenwerking. Bij de vereniging ontstaat vanwege de pensionering van twee medewerkers een vacature voor de functie van een coördinator (m/v, 24 uur per week). Het betreft een nieuwe functie.
 
Lees meer

Bijdrage kardinaal Eijk aan internationale discussie over steun voor medische hulp bij zelfdoding


Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, bisschop-referent voor Medische Ethiek en lid van de Pauselijke Academie voor het Leven, heeft op vraag van Edward Pentin van de nieuwsservice National Catholic Register gereageerd naar aanleiding van een recente discussie over een Italiaans wetsontwerp voor de legalisering van medische hulp bij zelfdoding.
 
Lees meer

Katholiekleven.nl: nieuwe podcast over de missionaire parochie


Binnenkort start op katholiekleven.nl een zesdelige podcast over de missionaire parochie. In deze podcast zullen mensen uit verschillende parochies vertellen hoe zij werk maken van de missionaire parochie.
 
Lees meer

Uitnodiging voor Chrismamis verstuurd


De Chrismamis op de woensdag in de Goede Week (dit jaar: 13 april) is een viering voor heel het Aartsbisdom Utrecht. Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.
 
Lees meer

Boodschap Veertigdagentijd: ‘De weg van Christus gaan’


Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd voor de Veertigdagentijd. In deze brief schrijft de aartsbisschop van Utrecht dat de sterfelijke mens bestemd is voor het eeuwig leven, maar dat de weg daarheen vol hindernissen is. “De weg van Christus gaan, is dan ook een tocht van vallen en opstaan.”
 
Lees meer

Kardinaal Eijk bidt met Oekraïense gemeenschap om vrede


Elke zondag komen Oekraïense Grieks-Katholieken in de St. Aloysiuskerk (St. Martinusparochie) te Utrecht samen om de Eucharistie te vieren. Op 6 maart sprak de Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk hen voor aanvang van de viering toe en bad met hen voor vrede in de Oekraïne. “Ik ben hier bij u omdat ik u van harte wil steunen in de tragedie die zich nu afspeelt in uw geliefde thuisland Oekraïne. Die steun wil ik persoonlijk geven alsook namens heel het Aartsbisdom Utrecht,” aldus kardinaal Eijk.
 
Lees meer

Huwelijk en gezin: de Veertigdagentijd


Aan de vooravond van Aswoendag (2 maart) publiceerde medewerker Huwelijk en Gezin Elise Bangma-Mertens een artikel over de Veertigdagentijd.
 
Lees meer

Eerste Diaconale Nieuwsbrief van 2022 verschenen


Begin maart is de eerste Diaconale Nieuwsbrief van dit jaar verstuurd. Hierin is onder meer aandacht voor een mantelzorgviering in de Oude IJsselstreek, een themabijeenkomst over vakbondspioniers Alphons Ariëns en Herman Bode en het initiatief ‘Come & Eat’ in Utrecht waarbij deelnemers enkele vluchtelingen ontvangen voor een etentje thuis. En zo bevat deze Nieuwsbrief nog veel meer voorbeelden uit de vele activiteiten en initiatieven op diaconaal terrein die binnen het Aartsbisdom Utrecht worden ontplooid.

Diakenwijding Antoon van Gaans en Richard Meijer op 7 mei


Kardinaal Eijk zal op zaterdag 7 mei Antoon van Gaans en Richard Meijer tot permanent diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren. (Foto: Antoon van Gaans en Richard Meijer samen met mgr. Hoogenboom b.g.v. hun aanstelling tot acoliet)
 
Lees meer

Flitsactie: Lambertusbasiliek haalt 4.500 euro op voor Oekraïne


Zaterdagmiddag 5 maart “heeft er een ‘flitsactie’ plaatsgevonden in de Lambertusbasiliek (Hengelo) in samenwerking met het Rode Kruis voor onze medemensen in Oekraïne. Er werd een prachtig bedrag samengebracht!,” zo melden de samenwerkende parochies Twente Zuid op hun Facebookpagina, waar ze het bericht van de basiliek delen waarin te zien is dat er € 4.500 werd ingezameld.

Teen Challenge Baarn: in actie voor Moeder Aarde


De jeugd heeft de toekomst. Maar wat voor een toekomst eigenlijk? En wat kunnen ze er zelf aan doen? In parochieblad M&M (parochie HH. Martha en Maria) komen tieners aan het woord van de groep Teen Challenge uit Baarn en omstreken. Deze groep “geeft gehoor aan de oproep van de paus in de encycliek Laudato si’. Ze willen nu goed zorgen voor de aarde, de schepping en hebben een hele lijst challenges samengesteld tot behoud van onze planeet.”
 
Lees het interview (zie blz. 16-17)

Inspiratiebijeenkomst in kader Dag van het Jodendom


De Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zondagmiddag 3 april een inspiratiebijeenkomst in de H. Apostel Pauluskerk te Utrecht.
 
Lees meer / aanmelden
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.