Copy
Nieuwsbrief nr. 216
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 216, 27 mei 2020


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 216 van de nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over het nieuwe protocol ten behoeve van publieke vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, twee nieuwe video’s van katholiekleven.nl over respectievelijk ‘digitaal verbonden in coronatijd’ en ‘open kerk in coronatijd’ en over de dagelijkse online TV-Mis die deze week vanuit Almelo komt. Verder is er aandacht voor het meinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ met daarin de column van kardinaal Eijk, die zoals altijd ook online te lezen is. Veel leesplezier!

Protocol ten behoeve van publieke vieringen in de Rooms-Katholieke Kerk vanaf 1 juni, uitreiking Heilige Communie vanaf 14 juni


In de parochies en andere instellingen van de R.-K. Kerk worden per 1 juni de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de bisschoppen op 20 mei het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Inmiddels is het protocol ook beschikbaar in het Engels en het Spaans.
 
Lees meer over het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’
 
Download de Engelse en/of Spaanse vertalingen

Drie veel gestelde vragen protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’


Het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ bestaat uit drie delen, bestemd voor de gelovigen, de bedienaren (inclusief de kosters) en degenen die logistiek en veiligheid in de kerkgebouwen behartigen. Na de publicatie van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ op 20 mei, zijn er bij het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) meerdere vragen binnengekomen. Drie veel gestelde vragen worden hier beantwoord:
 
Lees meer

Video katholiekleven.nl: digitaal verbonden in coronatijd


In een nieuwe video op katholiekleven.nl wordt een kijkje genomen achter de schermen van de TV-Mis zoals die iedere zondagochtend door KRO-NCRV wordt uitgezonden op NPO 2.
 
Bekijk de video

Wereldwijd rozenkransgebed met paus Franciscus


Paus Franciscus zal zaterdag 30 mei, samen met Mariaheiligdommen over de hele wereld, de rozenkrans bidden. Dat heeft de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie bekendgemaakt.
 
Lees meer

Thema Wereldcommunicatiedag: ‘verhalen vertellen’


Zondag 24 mei was het Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus koos in zijn boodschap voor deze dag voor het thema ‘verhalen vertellen’.
 
Lees meer

Video Gerardus Majellakerk: open kerk in coronatijd


De Gerardus Majellakerk in Utrecht is open, elke dag van half zeven ‘s ochtends tot negen uur ‘s avonds. De kerk staat op een druk kruispunt in de stad. Iedereen die langskomt, kan zien dat de deuren open zijn. Pater Ignatius Maria vertelt in deze video van katholiekleven.nl over Kerk zijn in tijden van corona.
 
Lees meer / bekijk de video

Bisdom en Universiteit onderzoeken band katholieken met parochie


Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben in samenwerking met het bisdom Rotterdam een vragenlijst ontwikkeld over de verbondenheid van katholieken met hun parochie en hoe men aankijkt tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Het onderzoek is uitgezet via bisdom Rotterdam maar ook katholieken in de andere bisdommen worden van harte uitgenodigd om mee te doen.
 
Lees meer

Katholieke Alphacursus start digitaal platform


Het Katholiek Alpha Centrum is tijdens de coronacrisis met een online platform gestart. Dit initiatief ‘Hoe vind je God – Online’ is ontwikkeld voor iedereen die het katholieke geloof wil leren kennnen. “Alles lijkt stil te vallen en we maken ons grote zorgen om dierbaren en de toekomst,” aldus de organisatie. “Toch biedt deze tijd voor parochies, gelovigen en niet-gelovigen ook mogelijkheden.” Het platform (www.hoevindjegod-online.nl) biedt verschillende digitale cursussen, waarin elke deelnemer een persoonlijke e-coach krijgt. Aan het einde van de cursus worden de cursisten doorverwezen naar een passend aanbod in deelnemende parochies.

Stiltecentrum Hoog Catharijne tijdelijk verhuisd


Het Stiltecentrum in Hoog Catharijne in Utrecht is tijdelijk verhuisd. De verbouwing van de buitenkant van het Stiltecentrum is onderdeel van de grootschalige verbouwing van Hoog Catharijne. De tijdelijke plek ligt in het Godebaldkwartier tussen Etos en Albert Heijn. Hier zijn mensen op dinsdag en woensdag tussen 10.15 uur en 14.00 uur van harte welkom om een kaarsje aan te steken of te bidden. Die dagen kan om 12.45 uur het middaggebed meegebeden worden. Hierbij wordt de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht genomen.

Gevarieerde mei-editie ‘Op Tocht’


Rond Hemelvaart is het meinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ verschenen, met onder meer een interview met drie cursisten van de opleidingen van het Ariënsinstituut voor vrijwillige medewerkers in de parochies. Diaken Jouke Schat schrijft over de coronacrisis als een kans voor de kerken, pastoraal werker Christianne Saris vertelt over de kalender die in de H. Pancratiusparochie is gemaakt voor jonge kinderen en hun ouders en ook is de integrale tekst opgenomen van de groet die mgr. Woorts (referent Kerk en Jodendom) bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding stuurde aan de Joodse gemeenschap in Nederland. In zijn column gaat kardinaal Eijk in op het thema ‘hopen in coronatijd’.

Ook bisdombedevaart naar Lourdes uitgesteld


Zoals gemeld in de vorige Nieuwsbrief is de bisdombedevaart naar Ierland, die gepland stond van 9 t/m 15 juni, vanwege de coronacrisis helaas geannuleerd. Het is de bedoeling om deze bedevaart in juni 2021 alsnog te laten plaatsvinden. In april-mei 2021 zou echter ook de vijfde diocesane bedevaart naar Lourdes worden georganiseerd. Voor zo’n grote bedevaart (aan de bisdombedevaarten naar Lourdes namen tot nu toe steeds tussen de 1.000 en 1.500 pelgrims deel) zouden de voorbereidingen al deze zomer moeten starten. Het is momenteel echter nog volstrekt onduidelijk of er komend voorjaar alweer met een dergelijke grote groep gereisd kan worden. Daarom is besloten om de bisdombedevaart naar Lourdes uit te stellen naar 2022. Zodra er nieuws is, wordt dit bekend gemaakt via de bedevaartpagina op de website van het Aartsbisdom Utrecht en via Facebook.

Diaken Ad Vernooij (87) overleden


In verpleeghuis De Rijnhof te Renkum is op 16 mei in de Heer overleden de eerwaarde heer Adrianus Thomas Vernooij, diaken van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Utrecht op 7 april 1933. Na zijn wijding tot permanent diaken op 28 oktober 1990 was hij als diaken werkzaam in de Onze Lieve Vrouw van Lourdesparochie te Doorwerth met een eerste verantwoordelijkheid voor diaconie.
 
Lees meer


“We blijven het toch zeggen hoor: de zomerkampen gaan door!” Dat schrijft Jong Aartsbisdom op Facebook. De zomerkampen zijn “voor kinderen een week vol uitdagende spelletjes, catechese en gezelligheid. Voor de tieners een week om meer te weten te komen over de grote kerkelijke feesten, te gaan fietsen, zwemmen en vrienden maken! Waar wacht je nog op? Meld je nu (vrijblijvend) aan!

Dagelijkse TV-Mis deze week vanuit Almelo


De doordeweekse online ‘TV-Mis’ komt deze week vanuit de Sint Georgiusbasiliek in Almelo. Iedere werkdag kan de viering live worden gevolgd via YouTube. Op de website van KRO-NCRV wordt dagelijks vlak voor 9.00 uur de link geplaatst waarmee kijkers kunnen inschakelen.
 
Lees meer

Be-zoek Maria en gun iedereen een bedevaart!


De parochie Maria Vlucht roept mensen op om in de Mariamaand mei een Mariabeeld voor het raam te zetten, “zodat mensen in het voorbij gaan opzij kunnen kijken en opeens merken dat ze niet alleen zijn.” In het kader van deze actie is ook een Facebookpagina aangemaakt: BezoekMaria.
 
Lees meer

Uitzending TV-Mis op 7 juni vanuit Baarn


De wekelijkse Eucharistieviering op tv komt zondag 7 juni vanuit de H. Nicolaaskerk te Baarn (parochie HH. Martha en Maria). Deze dag wordt het Feest van de Heilige Drie-eenheid gevierd. Celebrant is pastoor Joachim Skiba; de live uitzending is vanaf 10.00 uur te zien op NPO 2. Voorafgaand aan de H. Mis zendt KRO-NCRV het Geloofsgesprek uit.
Facebook Facebook
Website Website
2020 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.