Copy
Nieuwsbrief nr. 261
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 261, 10 juni 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u – wegens ziekte van de redactie enkele dagen later dan gepland – editie nr. 261 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. In deze Nieuwsbrief leest u onder meer over de World Meeting of Families 2022, de Nationale Bedevaart Brielle en de publicatie van het diocesaan synodeverslag. Ook is er uiteraard aandacht voor de prachtige bisdombedevaart naar Ierland die plaatsvond van 27 mei t/m 2 juni. Veel leesplezier!

World Meeting of Families 2022 afsluiter Jaar van de Familie


Het Jaar van de Familie, dat op 19 maart 2021 begon in de Rooms-Katholieke Kerk, wordt van 22 tot 26 juni afgesloten in Rome met de tiende World Meeting of Families 2022 (Wereld Familiedagen). Deze bijeenkomst krijgt een andere invulling dan eerdere edities, met naast de bijeenkomst in Rome een aanbod dat online in parochies en gezinnen kan worden gevolgd.
 
Lees meer

Kerkbalans voert op verzoek belacties uit voor parochies


Vanaf oktober 2022 zet Actie Kerkbalans de telefoon in als nieuwe manier om de geefvraag te stellen aan kerkleden. Door leden telefonisch te benaderen over een bijdrage aan Actie Kerkbalans, bereiken kerken meer mensen én wordt de kans op een hogere of structurele gift vergroot. Actie Kerkbalans neemt de inzet van de telefoon volledig uit handen van plaatselijke parochies en gemeentes en helpt zo de opbrengst te verhogen.
 
Lees meer

Indrukwekkende dankviering Titus Brandsma in Den Bosch


In de Sint-Janskathedraal in Den Bosch was op zondag 22 mei de Nationale Dankviering voor de heiligverklaring van Titus Brandsma. Hoofdcelebrant was kardinaal Eijk, diverse bisschoppen en priesters concelebreerden. Bisschop De Korte van Den Bosch verzorgde de preek. Ook de Utrechtse hulpbisschoppen mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts waren bij deze bijzondere viering.
 
Lees meer

Met de bus naar de Nationale Bedevaart Brielle op 9 juli


Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven kwamen. Het bedevaartsoord staat daar op een bijzondere manier bij stil tijdens de Nationale Bedevaart op 9 juli. Speciaal voor deze gelegenheid rijdt er voor wie met het OV reist, een bus naar Brielle vanaf het Centraal Station Rotterdam (Conradstraat). Aanmelden voor de bus is nodig en kan via bureau@bisdomrotterdam.nl.
 
Lees meer

Centrum voor Parochiespiritualiteit: lezing over de psalmen


De kennis van de Psalmen blijft voor velen beperkt tot de flarden die ze te horen krijgen tijdens de liturgie – en dat is jammer, “want de Psalmen geven inzicht in wie God is en hoe de persoonlijke relatie met God vorm kan krijgen. De Psalmen dienen zich aan als Godgegeven hulpmiddel en leerhuis voor gebed,” aldus het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS). Om mensen op weg te helpen in de Psalmen biedt CPS-stafmedewerker Tim Schilling daarom een lezing aan. Deze presentatie kan zowel fysiek als online gegeven worden in parochies.
 
Lees meer


Mgr. Hoogenboom bij vesperviering 900 jaar stadsrechten Utrecht


In de Utrechtse Domkerk vond woensdag 1 juni een oecumenische vesperviering plaats bij gelegenheid van de viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten (terugkijken of -luisteren: klik hier). De viering was een initiatief van de Domkerk en de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK). Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, was hierbij aanwezig. Hij droeg een stola die kardinaal Willebrands destijds heeft nagelaten aan het aartsbisdom. Mgr. Hoogenboom: “Gelet op de inzet van kardinaal Willebrands voor de oecumene leek het mij wel mooi om deze stola bij deze gelegenheid te gebruiken.”
Foto: mgr. Hoogenboom met mgr. Wallet, de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht en (in het midden) de Grieks-Orthodoxe priester Alexandros Pitsikakis die werkt in de Parochie van de Verkondiging aan de Moeder Gods aan de Springweg te Utrecht.

Paus over ouderen: ‘We zijn nog nooit met zoveel geweest’


Een lang leven “is een zegen,” een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel vrucht kan dragen.” Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede Werelddag voor grootouders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zondag van juli.
 
Lees meer

Aartsbisdom publiceert diocesaan synodeverslag


Het Aartsbisdom Utrecht heeft vrijdag 3 juni het diocesane verslag gepubliceerd van de raadpleging voor de Bisschoppensynode. Daarin staat wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.
 
Lees meer

Jaarverslag 2021 Aartsbisdom Utrecht verschenen


De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2021 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. Ook dit keer is de tekst thematisch ingedeeld in 16 hoofdstukken (met onder meer ‘Personeel en pastorale organisatie’, ‘Caritas en diaconie’, ‘Liturgie en kerkelijk jaar’, ‘Jeugd/Jongeren en Catechese’, ‘Roepingenraad’ en ‘Ariëninstituut’. Het slothoofdstuk is een korte chronologie van de memorabele gebeurtenissen in het afgelopen jaar.
 
Lees meer


Indrukwekkende bisdombedevaart naar Ierland


‘Naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof’. Dat was het thema van de zevendaagse bedevaart naar Ierland van het Aartsbisdom Utrecht die vrijdag 27 mei van start ging. Na een ochtendvlucht vanaf Schiphol naar Dublin maakten de pelgrims ‘s middags een stadswandeling door de Ierse hoofdstad. De tweede dag stond in het teken van St. Patrick, de heilige die – grotendeels alleen – Ierland tot geloof bracht. Het heiligdom Knock was op dag 3 één van de bestemmingen: ook bezochten de pelgrims deze dag Croagh Patrick, een berg met aan de voet een standbeeld van St. Patrick. Op 30 mei werden vervolgens flink veel kilometers gemaakt door het prachtige Ierse landschap: ’s ochtends door het dunbevolkte Connemara, op weg naar Kylemore Abbey waar ook de Eucharistie werd gevierd, en ’s middags door het bijzondere kalksteengebied the Burren. Een dag later werd koers gezet naar de indrukwekkende Cliffs of Moher en werd de Rock of Cashel bezocht. Ook was er een ingelast programmaonderdeel naar de bijzondere parochiekerk van de buschauffeur. Op de voorlaatste dag had Sint Brigida, ‘patrones van Ierland’, de hoofdrol met onder meer een bezoek aan de naar haar vernoemde bron (Saint Brigid’s Well). De bedevaart eindigde vervolgens op 2 juni waar deze begonnen was: in Dublin. Daar bezochten de pelgrims Trinity College (met ‘the Book of Kells’) en gingen ze voor de slotviering naar Mount Argus, waar de Nederlandse heilige Passionist Karel Houben woonde. Lees hieronder de verslagen en bekijk de foto’s:

Bisdomdag op 3 oktober


Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op maandag 3 oktober een Bisdomdag voor alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en geestelijk verzorgers die werkzaam zijn met een pastorale zending van de aartsbisschop van Utrecht.
 
Lees meer

Lezing Hugo Kolstee over kathedralen en basilieken


Hugo Koltee, auteur van het enkele jaren geleden verschenen boek ‘Alle kathedralen en basilieken van Nederland’, verzorgt op 16 juni een lezing over dit onderwerp. Hij gaat daarbij in op de geschiedenis, architectuur, inrichting en tradities van de kerkgebouwen. De lezing vindt plaats in de basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming aan de Ossenmarkt te Zwolle. Aanvang: 19.30 uur. De toegang is vrij.

Titus Leerhuis van start in parochie Z. Titus Brandsma


Maandag 23 mei is in de parochie Z. Titus Brandsma (Wageningen e.o.) het Titus Leerhuis van start gegaan. De openingslezing werd verzorgd door hoogleraar Peter Nissen en ging over het leven van de vorige maand heilig verklaarde pater Titus Brandsma, zijn kracht en zijn zwakheden. In juni staat een lezing door Erik Borgman gepland. De parochie hoopt “met het Titus Leerhuis zo mogelijk iedere maand een interessante spreker uit te nodigen.”

Zegening landkruis Hemmele (parochie HH. Paulus en Ludger)


Met een korte plechtigheid wordt zondag 12 juni (aanvang 15.00 uur) in buurtschap de Hemmele, hoek Hemmeledijk-Boschlaan, een nieuw landkruis gezegend. Dat meldt de parochie HH. Paulus en Ludger op haar website. Het oude kruis heeft ongeveer 50 jaar op deze zelfde plek gestaan en werd op het op Eerste Paasdag ontstoken paasvuur van Zieuwent geplaatst.
 
Lees meer

Priesterwijding Erik Rozeman


Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 18 juni Erik Rozeman tot priester wijden. De plechtigheid vindt plaats om 10.30 uur in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36).
 
Lees meer

Roepingenweekend: Roeping? Tijd om te luisteren!


Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden. Het eerste was in februari; het volgende wordt gehouden in het weekend van 14-16 oktober (herfstvakantie). De bijeenkomsten zijn in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren uit andere bisdommen.
 
Lees meer
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.