Copy
Nieuwsbrief nr. 267
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 267, 28 september 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 267 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. In deze Nieuwsbrief leest u onder meer over de Yad Vashem-onderscheiding die op 19 september postuum is uitgereikt aan kardinaal De Jong, de Wereldjongerendagen, de Nationale Roepingenweek en een cursusavond ‘Doopsel in leer en praktijk van de Kerk’ in Wageningen. Veel leesplezier!

Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt in Utrecht


In Paushuize te Utrecht is op 19 september postuum de Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt aan kardinaal De Jong. Hij was aartsbisschop van Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog en kreeg deze onderscheiding onder meer vanwege zijn herhaaldelijke publieke verzet tegen de Jodenvervolging. De uitreiking werd voorafgegaan door een symposium.
 
Lees meer / bekijk de foto’s

Videoboodschap jongeren: ‘Ga ook mee naar WJD in Lissabon!’


In de zomer van 2023 is het zover. Dan vinden de Wereldjongerendagen plaats in Lissabon. Sommige jongeren weten nu al dat ze meegaan en zij hebben een boodschap voor jongeren die nog twijfelen. In drie video’s van katholiekleven.nl moedigen zij anderen aan om ook mee te gaan. “Ik zou iedereen die ook maar een beetje twijfelt, gewoon aanmoedigen en willen zeggen: vertrouw en geef God de kans om zijn werk te doen. Wanneer je die ‘leap of faith’ neemt, die sprong in het diepe maakt, krijg je daar altijd enorm veel voor terug.” De opnames voor de drie video’s zijn gemaakt tijdens de WJD@Home op Ameland in april van dit jaar. In januari 2023 wordt opnieuw een WJD@Home georganiseerd. Meer informatie is te vinden op wjd.jongkatholiek.nl.
 
Bekijk de video’s

Video uitreiking Yad Vashem-onderscheiding


Videokanaal katholiekleven.nl maakte een video van de uitreiking van de Yad Vashem-onderscheiding aan kardinaal De Jong. In zijn toespraak noemde de heer Simon, voorzitter van de stichting Vrienden van Yad Vashem, kardinaal De Jong “een zeer bijzonder mens, een mens die normen en waarden als hoogste ideaal voor zijn functioneren zag en daarnaar handelde.”
 
Lees meer / bekijk de video

Programma tour WJD-kruis in Aartsbisdom Utrecht


Van 14 oktober tot 6 november maakt het Wereldjongerendagenkruis een tour door Nederland, die begint en eindigt in het Aartsbisdom Utrecht. De openingsviering op 14 oktober vindt om 19.00 uur plaats in de St. Catharinakathedraal met als celebrant kardinaal Eijk. Daarna volgt een processie met het kruis, eindigend in het Bonifaciushuis waar gelegenheid is elkaar te ontmoeten, iets warms te drinken, te bidden en een kaarsje aan te steken. Op 3 november keert het kruis terug in de kathedraal voor de Bisdomdag. De locatie voor 4 november volgt nog; op 5 november is het kruis in Enschede, Almelo en Hengelo. Op 6 november gaat het kruis ‘s ochtends naar Baarn, waarna er om 15.00 uur een feestelijke, landelijke slotviering is in Utrecht. Dit wordt groots, gezellig, er is muziek, kortom: wees erbij!
 
Ga naar de toursite

Collecteschema voor 2023 verspreid naar parochies


De bisschoppenvergadering heeft onlangs het collecteschema voor 2023 vastgesteld. Het schema wordt via de bisdommen naar de parochies gestuurd: zo hebben de parochies in het Aartsbisdom Utrecht het nieuwe collecteschema inmiddels ontvangen.
 
Lees meer

Energiekosten en inflatie


In een brief aan de parochiebesturen stelt bisdomeconoom mr. J. Zuijdwijk onder meer dat “het van groot belang is dat parochiebesturen nu reeds nadenken over vergaande maatregelen om het energieverbruik terug te dringen.” Ook schrijft hij dat de bisdomstaf van een parochie “het verzoek heeft ontvangen om in najaar en winter bij ernstige koude slechts in één kerk, het eucharistisch centrum, te mogen vieren, opdat uitsluitend die kerk (geheel) hoeft te worden verwarmd. Dat verzoek heeft de bisdomstaf gehonoreerd. De staf raadt alle parochiebesturen aan om een soortgelijke maatregel te treffen.”
 
Lees de brief

Nationale Roepingenweek: 6-12 november


Voor het vierde jaar op rij organiseert de R.-K. Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 6 t/m zaterdag 12 november zijn er in elk bisdom en bij diverse religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. In het Aartsbisdom Utrecht is een digitale mailing naar de parochies gestuurd met suggesties en materialen, onder meer voor een bijeenkomst over roepingen.
 
Lees meer

Diocesane Kostersdag 2022


In en bij de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn wordt op woensdag 14 december de Diocesane Kostersdag gehouden. Tijdens deze dag zal het accent liggen op het samen vieren, elkaar ontmoeten en waardering ontvangen. Het programma begint om 11.00 uur en eindigt rond 15.00 uur. Nadere details worden op korte termijn bekend gemaakt.

Ariëns Prijs voor Diaconie


Het Aartsbisdom Utrecht reikt op 22 oktober weer de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom. Ook is er een PublieksPrijs: tot 15 oktober kan er gestemd worden. Het diaconale boekje Er gebeurt meer dan je doet is inmiddels breed verspreid binnen het aartsbisdom en nu ook online beschikbaar op www.aartsbisdom.nl/AriensPrijs2022. Daar is ook het programma van de uitreiking te vinden, inclusief informatie om aan te melden voor de bijeenkomst.

Kardinaal Eijk wijdt franciscaan tot priester


In de H. Jacobus de Meerdere kerk in Lonneker (parochie Maria Vlucht) wijdde kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, op 17 september broeder Joachim Oude Vrielink OFM (42) tot priester.
 
Lees meer

Wijding Franciscuskerk Hengelo


In 2019 werd de Moeder Teresakerk in Hengelo (parochie De Goede Herder) door brand verwoest. Sindsdien is de Bethelkerk van de protestantse gemeente Hengelo aangekocht en gerenoveerd/getransformeerd. De kerk draagt nu de naam van de H. Franciscus van Assisi – de Geloofsgemeenschap Franciscus is een samengaan van de Moeder Teresakerk en de Raphaël-Exodus kerk. Zondag 9 oktober (aanvang: 11.00 uur) zal kardinaal Eijk de Franciscuskerk consacreren.

Kardinaal Eijk vertelt in Driebergen over sacramenten


“Er is nog veel onbekendheid over onze zeven sacramenten, het zijn zichtbare tekens met onzichtbare genade. Op de mooiste momenten in ons leven staat God klaar om ons zijn genade te geven. Kardinaal Eijk wil graag op zondag 16 oktober aan iedereen vertellen over het unieke van de 7 sacramenten en hoe waardevol die voor ons allemaal zijn,” zo meldt de parochie Sint Maarten. De lezing vindt plaats in het parochiecentrum St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen en wordt voorafgegaan door een Eucharistieviering.
 
Lees meer

Doopsel in leer en praktijk van de Kerk


Wanneer mensen bij een parochie vragen om het doopsel – voor zichzelf of voor een kind – is dit een kans voor de parochie. Als een parochie het goed aanpakt, kunnen mensen geïnspireerd en gemotiveerd worden door deze ontmoeting(en) en voorbereiding op het doopsel. Idealiter groeien zij tijdens het voorbereidingstraject niet alleen in hun kennis van wat het doopsel is en hoe de doopviering in elkaar zit, maar ook in relationele en spirituele zin.
In Wageningen vindt op 16 november de bijeenkomst ‘Doopsel in leer en praktijk van de Kerk’ plaats. Pastor Erik Rozeman: “Tijdens deze presentatie verkent Tim Schilling, stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), met u de pastorale mogelijkheden. Hij stelt het doopsel voor in het licht van de Bijbel en de leer van de Kerk, en gaat daarna in gesprek met u over hoe de voorbereiding op het sacrament meer missionair en inspirerend kan worden. De presentatie is bedoeld voor diegenen die anderen voorbereiden op het doopsel (werkgroepen doopselvoorbereiding), pastorale beroepskrachten, en allen die belangstelling hebben voor dit sacrament.”

Datum en tijdstip: Woensdag 16 november 2022, 20.00-22.00 uur
Locatie: Johannes de Doper Geboortekerk, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen
Voor opgave: stuur een e-mail naar cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl of ga naar de website van het CPS: www.parochiespiritualiteit.org.

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel


In Overdinkel vindt op zondag 16 oktober voor de 110de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaats, met als thema ‘Vrede geef ik U’. Om 11.00 uur is er een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Celebrant is pastor Rekveld. Om 15.00 uur is er een Plechtig Sluitingslof in de kerk.
 
Lees meer

Themamiddag: Titus Brandsma - Een Muzikaal Portret


Op 15 mei 2022 is Titus Brandsma heiligverklaard. Daarom organiseert de parochie Paus Johannes XXIII op zaterdag 8 oktober in Houten een themamiddag. “Om de herinnering aan hem levend te houden, gaan we vanaf 13.00 uur luisteren en zingen in Houten,” zo meldt de parochie op haar website.
 
Lees meer

Zangdag Aartsbisdom Utrecht 2022: Bonifatiusmis centraal


De kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 8 oktober de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat de Bonifatiusmis centraal. Tijdens deze studiedag, waar vele zangers elkaar ontmoeten, wordt ingegaan op de betekenis van vaste misgezangen en hun functie in de liturgieviering.
 
Lees meer

Laatste kans om aan te melden voor roepingenweekend!


Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden. Het eerste was in februari; het volgende wordt gehouden in het weekend van 14-16 oktober (herfstvakantie). De bijeenkomsten zijn in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren uit andere bisdommen.
 
Lees meer
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.