Copy
Nieuwsbrief nr. 1
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 1, 15 december 2017

 

Beste lezer,

Met deze Nieuwsbrief (die onregelmatig zal verschijnen) willen het Aartsbisdom Utrecht en bedevaartorganisatie VNB u net als bij vorige bisdombedevaarten naar Lourdes op de hoogte houden van het laatste nieuws. De informatie is ook na te lezen op www.aartsbisdom.nl. Mocht u van iemand in uw (digitale) omgeving vermoeden dat hij of zij belangstelling heeft voor deze Nieuwsbrief: stuur deze dan vooral door! (Zie daarvoor de link hieronder. Voor de goede orde: u hoeft uzelf natuurlijk niet meer aan te melden.)
 
Aanmelden voor deze Nieuwsbrief

Beste medepelgrim,


Het officiële startmoment van onze vierde diocesane bedevaart naar Lourdes ligt alweer even achter ons: op 17 mei dit jaar kwamen we in Dijnselburg samen voor een mooie vesperviering met aansluitend een lichtprocessie, gevolgd door enkele presentaties. Je kon toen al het enthousiasme bij de aanwezigen voelen en dat is de afgelopen maanden alleen nog maar gegroeid. Overal in ons bisdom zijn de voorbereidingen voor deze bedevaart in volle gang: er zijn artikelen geplaatst op websites en in parochiebladen en op vele plaatsen staan informatieavonden op het programma. We rekenen op basis van alle positieve geluiden op zo’n 1.200 deelnemers!

Graag wil ik u allen, mede namens kardinaal Eijk, heel hartelijk danken voor uw inzet voor het welslagen van de bisdombedevaart 2018. Veel succes in de komende maanden op weg naar Lourdes, we gaan er met elkaar een heel mooie bedevaart van maken.

Tot slot wens ik u allen een Zalig Kerstmis toe en een Gezegend 2018.

Hartelijke groet,

Vicaris R.G.W. Cornelissen
Hoofdaalmoezenier Bisdombedevaart 2018

Waarom meegaan?


De afgelopen jaren hebben heel duidelijk de meerwaarde aangetoond om met de eigen parochie mee te gaan op een bisdombedevaart: er ontstaan / groeien banden die verrijkend zijn voor het geloofsleven, zowel persoonlijk als binnen de geloofsgemeenschappen. Ook worden bruggen geslagen tussen verschillende generaties, velen ervaren dat als heel mooi. En deze contacten blijven vaak ook na de bedevaart bestaan, zo is de ervaring.

Maak eigen promotiemateriaal


Voor de promotie van deze bedevaart geldt: maak zo mogelijk eigen materiaal voor de parochie! Bij VNB zijn algemene flyers en posters te bestellen, maar veel beter is het om een flyer te maken met in woord en beeld een eigen parochie insteek. VNB is graag hierbij behulpzaam, tel.: 073 6818111.

Inschrijven kan – graag zelfs!


Inschrijven voor de bisdombedevaart naar Lourdes is sinds enige tijd mogelijk. Kardinaal Eijk, mgr. Woorts en vicaris Cornelissen waren de eersten die zich op de website van VNB hebben ingeschreven. Het verzoek aan de diverse contactpersonen is om de inschrijvingen tussentijds te doen en deze niet op te sparen. Dat geeft de organisatie een actueel overzicht en het is voor VNB prettig om de inschrijvingen tussendoor bij te werken.

Fondswerving in de parochies


Sommige parochies maken flink werk van fondswerving. Zoals de parochie Sint Willibrordus (Zevenaar e.o.), die een speciale verjaardagskalender heeft ontworpen met het nieuwe parochielogo plus foto’s uit de 13 kerken van de geloofsgemeenschappen. Deze kalender kost € 3, de opbrengst gaat naar het Lourdesfonds waarmee de parochie de kosten voor deelname aan de bedevaart probeert te verlagen. Mogelijke andere initiatieven: extra deurcollectes, sponsoring van jongeren, verkoop van artikelen (bijvoorbeeld kaarsen).

Jongeren mee naar Lourdes


De bisdombedevaart naar Lourdes valt in 2018 in de meivakantie. Dat betekent dat ook dit keer jongeren alle gelegenheid hebben om mee te gaan. Kinderen en jongeren hebben deels een eigen programma maar sluiten veelal aan bij de gezamenlijke grote vieringen. Sommige parochies zetten weer flink in op jongeren: zo is jongerengroep IMPULZ in de parochies Maria Laetitia en H. Gabriël van plan om met ongeveer 25 jongeren (15-30 jaar) deel te nemen: “een geweldige ervaring.”

Sponsoring jongeren


Het is misschien nog niet bij iedereen bekend, maar de Jeugdfondsen uit de drie vicariaten geven een korting van 100 euro per jongere. Dat maakt het (financieel) extra aantrekkelijk om jongeren mee te nemen naar Lourdes. VNB handelt dit af met de fondsen.

VNB-dag op 13 januari in Amersfoort


In theater de Flint in Amersfoort is op zaterdag 13 januari de jaarlijkse VNB-dag. Deze dag start met een Eucharistieviering met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Daarna verzorgt VNB een korte terugblik op de pelgrimsreizen in het afgelopen jaar én wordt vooruit gekeken naar geplande bedevaarten, zoals onze bedevaart naar Lourdes. Het Aartsbisdom Utrecht is deze dag aanwezig met een eigen stand, met onder meer informatie over de diocesane bedevaarten. Aanmelden voor deze dag: klik op de link hieronder (aantal kaarten is beperkt)!
 
Aanmelden voor de VNB-dag

Informatiebijeenkomsten in parochies


Vele parochies organiseren informatiebijeenkomsten over de bisdombedevaart. Zo worden de mensen enthousiast gemaakt en gaat de bedevaart leven in de parochie. Een aantal van deze bijeenkomsten staat nog gepland. Zoals die op 21 januari in de Aloysius kerk (één van de infoavonden van drie Utrechtse stadsparochies), 23 januari in Vorden (parochie HH. Twaalf Apostelen) en die op 1 februari in Zevenaar (parochie Sint Willibrordus). Veel van deze avonden staan op de agenda op de website van de VNB.
 
Ga naar de agenda

Koorleden gezocht


Net als drie jaar geleden willen we ook dit keer een projectkoor vormen ter ondersteuning van de zang tijdens de vieringen in Lourdes. Op zaterdag 14 april 2018 zal er een repetitiedag zijn in het Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12 Utrecht. Belangstellenden voor dit koor kunnen zich melden bij Ben Lokate (tel.: 030 2361570 / lokate@aartsbisdom.nl). Bij opgave graag ook graag uw stemsoort vermelden.

Reisopties


Nog even de reisopties op een rijtje:
- TGV: 28 april t/m 5 mei
- Bus en VNB Lance: 27 april t/m 5 mei

Prijzen:
- € 899 (driesterren hotel, op basis van tweepersoonskamer)
- jongeren (t/m 25 jaar) € 599
- kinderen (t/m 11 jaar) € 499
 
Aanmelden voor de TGV
 
Aanmelden voor de bus
 
Aanmelden voor de VNB Lance
Facebook
Website
2017 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.