Copy
Nieuwsbrief nr. 251
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief nr. 251, 12 januari 2022


Beste abonnee,

Hierbij ontvangt u editie nr. 251 van de nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over de nieuwe datum voor de WJD@Home, die eerst deze maand zouden plaatsvinden op Ameland maar vanwege de coronamaatregelen zijn doorgeschoven naar eind april. Verder in deze Nieuwsbrief: katholiekleven.nl heeft een informatieblad uitgegeven bij de podcastreeks ‘De weg van de liturgie’, het Aartsbisdom Utrecht heeft een vacature voor een chauffeur en ceremoniarius van de aartsbisschop en een bericht over de 500ste verjaardag van de pauskeuze van de enige Nederlandse paus in de geschiedenis. Veel leesplezier!

Nederlandse paus Adrianus VI 500 jaar geleden gekozen


Het was op 9 januari 500 jaar geleden dat er een Nederlander als paus werd gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht. Als Adrianus VI was hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 1523. Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij dit jubileum: op 31 augustus (de dag van zijn kroning) met een H. Mis in de Catharinakathedraal en een symposium in het auditorium van Museum Catharijneconvent.
 
Lees meer

Uitstel Ad limina in verband met huidige coronasituatie


De Nederlandse bisschoppen, die eind januari op Ad limina bezoek zouden gaan naar Rome, hebben gevraagd om uitstel. Vanwege de coronamaatregelen en de onzekerheid over de ontwikkeling van de omikron virusvariant, vinden ze het niet verantwoord om als groep naar Rome te reizen en daar in korte tijd meerdere bijeenkomsten te hebben.
 
Lees meer

Nieuwe datum WJD@Home: 29 april t/m 1 mei


Er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland: 29 april t/m 1 mei. Dit weekend voor jongeren zou eerst deze maand plaatsvinden, maar moest worden uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.’
 
Lees meer

Januari-nieuwsbrief Actie Kerkbalans


In de januari-nieuwsbrief van Actie Kerkbalans gaat de redactie onder meer in op het coronaprotocol voor de vrijwilligers die de brieven bezorgen en weer ophalen. Ook is er aandacht voor het startmoment van de Actie, waarvoor parochies een model-persbericht kunnen downloaden en wordt het stappenplan voor januari nog even op een rij gezet.
 
Lees de nieuwsbrief

Nieuw Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag


De diocesane bisschoppen van Nederland en de Ordinaris van het Militair Ordinariaat hebben na overleg met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een herzien Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag vastgesteld.
 
Lees meer

Informatieblad bij podcastreeks ‘De weg van de liturgie’


In 2021 maakten katholiekleven.nl en het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS) de zevendelige podcast ‘Weg van de liturgie’. Daarbij is onlangs een informatieblad verschenen. Dit geeft op twee pagina’s uitleg over de Eucharistie en de onderwerpen die in de podcast aan bod komen. Daarin bespreken Samuel Goyvaerts en Arjen Bultsma de verschillende onderdelen van de Eucharistieviering en de betekenis ervan voor ons leven.
 
Lees meer / downloaden

Jaaroverzicht 2021: paus Franciscus in woord en beeld


Katholiekleven.nl heeft in december de belangrijkste ontmoetingen en gebeurtenissen van paus Franciscus in 2021 per kwartaal op een rijtje gezet.
 
Lees meer

Roepingenweekenden: Roeping? Tijd om te luisteren!


Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert in februari en oktober 2022 roepingenweekenden. Deze worden gehouden in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren van buiten het bisdom Groningen-Leeuwarden.
 
Lees meer

Aartsbisdom: vacature voor chauffeur en ceremoniarius


Het Aartsbisdom Utrecht zoekt een chauffeur en ceremoniarius van de aartsbisschop (1,0 fte) die op termijn de huidige functionaris, vanwege diens pensionering, kan vervangen en door deze kan worden ingewerkt.
 
Lees meer

Diakenwijding Antoon van Gaans en Richard Meijer uitgesteld


In overleg met rector Kuipers van het Ariënsinstituut heeft kardinaal Eijk tot zijn grote spijt besloten de diakenwijding op 15 januari van Antoon van Gaans en Richard Meijer uit te stellen. Vanwege de coronamaatregelen was het namelijk te onzeker of de wijdingsplechtigheid dan wel door kon gaan en onder welke omstandigheden.
 
Lees meer

Aanstelling tot lector van twee diakenkandidaten


In de St. Catharinakathedraal te Utrecht zijn op 18 december diakenkandidaten Wim Kremer (De Bilt) en Jos Ramaker (Dalfsen) door mgr. Th. Hoogenboom tot lector aangesteld.
 
Lees meer

Dirigentencursus in aartsbisdom weer van start


Eind november ging de nieuwe oriëntatie- en basiscursus koordirectie van de kerkelijke instelling St. Caecilia van start. De vijf enthousiaste deelnemers aan deze dirigentencursus komen uit verschillende regio’s van het Aartsbisdom Utrecht.
 
Lees meer

Inspiratiebijeenkomst Dag van het Jodendom 2022 verplaatst


Vanwege de huidige omstandigheden rond de coronaviruspandemie is besloten de aartsdiocesane inspiratiebijeenkomst voor de Dag van het Jodendom op zondag 23 januari a.s. in de H. Apostel Pauluskerk te Utrecht te verplaatsen. Degenen die zich hadden aangemeld, zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht wanneer er een nieuwe datum gepland is.

Gebed voor pluimveesector


Op een pluimveebedrijf in Bentelo is op 4 januari vogelgriep geconstateerd. Het bedrijf is geruimd en er geldt nu een vervoersverbod op pluimvee binnen een straal van 10 km. Drie samenwerkende parochies – de Heilige Geestparochie, de HH. Jacobus en Johannesparochie en parochie De Goede Herder – vallen onder deze 10 km. Vooral in de Heilige Geestparochie zijn veel pluimveebedrijven. De parochies willen de pluimveehouders met hun gezinnen en familie nabij zijn met gebed in deze tijden van onzekerheid, zo melden zij op hun websites.

Minipelgrimage in parochie H. Gabriël


Omdat het al twee jaar niet mogelijk is geweest op bedevaart te gaan “en we er toch naar uitkijken, willen we aan het begin van het bedevaartjaar een minipelgrimage langs een aantal kapellen houden binnen onze parochie,” zo meldt de werkgroep bedevaarten Banneux, Kevelaer en Lourdes op de website van de parochie H. Gabriël. De tocht wordt gehouden op zondagmiddag 1 mei en deelname is mogelijk per fiets of met de auto. Nadere informatie volgt in de Paaseditie van het parochieblad.

Bedevaart: ‘Naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof’


Het Aartsbisdom Utrecht gaat in 2022 op bedevaart naar Ierland, en wel van 27 mei t/m 2 juni. Zie www.aartsbisdom.nl/ierland voor het programma en om aan te melden.

Kinderkamp en tienerkamp 2022


Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2022 weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle en worden gehouden van 6 t/m 11 augustus. Het thema van het kinderkamp is ‘Beestenbende’ en dat van het tienerkamp ‘Reis door de tijd’. De aanmelding is geopend, dus wees er snel bij!
 
Meer info/aanmelden
Facebook Facebook
Website Website
2022 Aartsbisdom Utrecht, Alle rechten voorbehouden.